Tuleviku Õpetaja: Õpetaja digitaalses ühiskonnas

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse käigus saad teada, kuidas digiajastul tagada enda ja oma õpilaste turvalisus internetis. Räägime veebis kättesaadavate materjalide kasutamise võimalustest ja oma tööde autorikaitsest.
Toimumise aeg: 17.09.2014 - 08.10.2014
Läbiviimise keel --
Maht: 31 akad. tundi
  • Auditoorne: 16 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 15 akad. tundi
Osalejate arv: 12 kuni 15 osalejat
Hind osalejale: 65 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
Korraldav asutus: Harno
Projektijuht: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: http://www.tulevikuopetaja.ee/moodu...
Toimumise koht
Toimumise koht: HITSA Nutiklass
Aadress: Akadeemia tee 21/4 , Mustamäe linnaosa, 12616 , Harju maakond , Eesti
Lisainfo: Kontaktseminarid toimuvad:
17. september kell 15.00-18.00
24.september 15.00-18.00
1. oktoober 15.00-18.00
8. oktoober 15.00-18.00

Kuna tegemist ei ole arvutiklassiga, siis on igal osalejal vaja kaasa võtta oma arvuti!

Kursusel osalemine on alus-, üld- ja kutsehariduse õpetajatele tasuta eeldusel, et koolitus läbitakse täies mahus.

NB! Kui kursusele registreerunu loobub kursusest ilma, et teavitaks sellest koolitajat vähemalt 7 päeva enne kursuse algust ja/või ei lõpeta kursust, esitatakse talle arve summas 65.- eurot.

Alus, üldharidus- ja kutsekoolide õpetajate kulud katab HITSA Innovatsioonikeskus.
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinud osaleja:

- oskab võrrelda enda ning teiste digitaalset identiteeti reaalse identiteediga (ISTE 4.c.)
- planeerib teadlikult enda digitaalse identiteedi haldust võttes arvesse digiajastule vastavaid ohutu ja eetilise kasutuse põhimõtteid (ISTE 4.a.)
- tunneb erinevaid veebipõhiseid ühistöö- ja suhtlusvahendeid (ISTE 4.d.)
- oskab kasutada veebipõhise ühiskirjutamise vahendit koostööks reaalajas (ISTE 4.d.)
- otsib avatud sisulitsentsiga materjale ning kasutab neid uute teoste koostamisel (ISTE 4.a.)
- viitab korrektselt teiste autorite teostele (ISTE 4.a.)
- tunneb võrdse ligipääsu põhimõtteid (ISTE 4.b.)
- kasutab ja kohandab lihtsamaid sisuhaldusvahendeid (ISTE 4.d.)

Sihtgrupid: Alus-, üld-, kutse- ja kõrgkoolide õpetajad ja õppejõud, haridusvaldkonna spetsialistid.
Eesmärgid: Mooduli läbimine loob valmisoleku digitaalsete vahendite vastutustundlikuks kasutamiseks järgides digitaalse etiketi, ohutu kasutamise, autoriõiguse, viitamise ja võrdse ligipääsu tagamise põhimõtteid.
Sisukirjeldus:

Mooduli käigus saad teada, kuidas näeb välja Sinu digitaalne jalajälg ja kuidas digiajastu kodanikuna tagada enda ning oma õpilaste turvalisus internetis. Interneti efektiivseks kasutamiseks projektitöös ja koostööks uurime ning katsetame mitmeid põnevaid võimalusi ja vahendeid.

Lisaks tutvume autoriõiguse teemadega õpetaja vaatest ja õpime süstemaatiliselt ning korrektselt viitama teiste autorite töödele. Mooduli lõpetuseks saame koos praktiliselt avastada, kuidas õppematerjalide valimisel ja loomisel erivajadustega kasutajatega arvestamine tegelikult meie kõigi elu lihtsamaks teeb.

Õppevorm: kombineeritud
Osalemise eeldus: Eelmooduli “Õpetaja pädevused digiajastul” iseseisev läbimine, mille tulemusena on kursusel osalejal loodud oma digitaalne arengumapp. Eelmoodulit on võimalik läbida iseseisvalt, selle materjalid leiate siit: http://tulevikuopetaja.hitsa.ee/eelmoodul/
Lõpetamise tingimused:

Moodul loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui:

- õppija on sooritanud kõik kolm kodust ülesannet;
- õppija on osalenud vähemalt kolmel kontaktpäeval.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Märksõnad: tuleviku õpetaja
Väljatöötaja: HITSA
1 kontaktseminar
1 kontaktseminar - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Digitaalne identiteet:
Digitaalne identiteet ja kasutajaprofiilid
Rollid digitaalsetes kogukondades
Identiteedihaldus
Netikett – internetis käitumise head tavad
2. kontaktseminar
2. kontaktseminar - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Koostöö digitaalses keskkonnas
Koostööprojektid eTwinningu näitel
Veebipõhised koostöö- ja suhtlusvahendid
Koostöös toimuva teadmusloome juhendamine ja hindamine
3. kontaktseminar
3. kontaktseminar - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Autoriõigus ja viitamine
Autoriõiguse seadus
Avatud sisulitsentsid ja Creative Commons
Avatud sisu ja õppematerjalide kogud
Avatud sisu kasutamine
Viitekirjete vormistamine
4. kontaktseminar
4. kontaktseminar - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Võrdne ligipääs
Ligipääsetavus erivajadusega kasutajate seisukohast
Digitaalse sisu taaskasutatavus
Tervis ja ergonoomika
Õpiprojekti kodulehekülje esitlemine

Tagasi kalendrisse