Безопасный Интернет (Targalt internetis)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Безопасный Интернет - для учителей детских садов, школ и проф-тех училищ
Toimumise aeg: 14.11.2016 - 11.12.2016
Läbiviimise keel --
Maht: 26 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 30 osalejat
Hind osalejale: 32 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

 • õpetajale
 • tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
 • haridustehnoloogile
 • õppejuhile
 • õppeasutuse juhile

Samuti on koolitused tasuta kõrgkoolide haridustehnoloogidele. Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.

Koolitajad:
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee, tel: 6510108
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: http://koolielu.ee/groups/profile/517012
Toimumise koht
Aadress: Eesti
Lisainfo: Цель: Поднять уровень знаний учителей в области электронной безопасности через практическую деятельность.

Форма обучения: электронный курс.

В рамках курса участники проекта Targalt internetis поделятся с вами практическими советами о безопасном поведении в интернете. А так же будут предложены материалы и практические задания для проведения классных часов и консультаций с детьми.

Курс состоит из двух частей: основной части и практической части. В практической части надо выполнить 5 заданий и итоговую работу.
При прохождении практической части учитель получает свидетельство об окончании курса объёмом 1ЕАР (26 ак.часов).
Электронный курс будет проходить на портале www.koolielu.ee>>> Kogukonnad>>>Электронный курс: Безопасный Интернет (Targalt internetis) - 2016
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Участник курса:

 • знает основные понятия об электронной безопасности и имеет представление о том что происходит в Эстонии и в мире
 • знает куда обратиться за помощью или , что предпринять самому, если обнаружил что-то опасное или неприятное
 • имеет представление о настройках безопасности своего профиля
 • знает правила безопасного использования смарт-устройств
 • осознаёт опасности, связанные с использованием компьютера
 • направляет учеников вести себя в интернете вежливо и быть внимательными друг к другу
 • создаёт среды, которые поднимают уровень знаний учеников об электронной безопасности


Koolituse läbinu:

 • teab e-ohutusega seotud mõisteid ja tunneb olulisemaid trende Eestis ja mujal
 • oskab abi saamiseks pöörduda vajalikesse kohtadesse või võtta midagi ise ette, kui kogetakse või märgatakse midagi ebameeldivat
 • tunneb kontode turvalise seadistamise võimalusi
 • on teadlik nutiseadmete tuvalise kasutamise reeglitest
 • mõistab arvuti kasutamisega seotud terviseriske
 • suunab õpilased internetis viisakalt ja üksteisest hoolivalt käituma
 • asutab veebikeskkondi, mis tõstavad õpilaste e-ohutuse alast teadlikkust
Sihtgrupid: Õpetaja, Haridusametnik.
Alushariduse-ja klassiõpetajad, kellel soovitame osaleda mitmekesi ühest lasteaiast, koolist.
Eesmärgid: Поднять уровень знаний учителей в области электронной безопасности через практическую деятельность .

Tõsta õpetajate e-ohutuse alast teadlikkust läbi praktiliste tegevuste lasteaia- ja kooliõpilaste juhendamisel õppetöös
Sisukirjeldus:

Мир интернета разнообразен и интересен, но мы там не одни. Большинство людей честные и доброжелательные, но встречаются и такие, которые используют интернет в плохих целях. Поэтому для предупреждения опасных ситуаций нужно стать умнее и научиться безопасному поведению в Интернете.
Поскольку дети в Эстонии начинают знакомиться со смарт-устройствами уже в детском саду, то важно постоянно говорить с ними об основных правилах безопасного использования Интернета.

В рамках курса участники проекта Targalt internetis поделятся с вами практическими советами о безопасном поведении в интернете. А так же будут предложены материалы и практические задания для проведения классных часов и консультаций с детьми.
Курс состоит из двух частей: основной части, которая подходит для учителей всех ступеней, и практической части, которая направлена на классных руководителей и учителей начальной школы.

Internet on tore ja vahva keskkond, samas ei ole me seal üksi. Mõned inimesed võivad olla internetis hoopis teiste eesmärkidega kui meie, mispärast tuleb õppida ennast ohtude eest kaitsma ning turvaliselt käituma. Kursusel vaatame üle võimalikud ohud, millega lapsed enamasti võivad kokku puutuda. Koolituse käigus jagavad pikaaegsed Targalt internetis projekti koolitajad praktilisi näpunäiteid e-ohutusest ja jagada teavet, kuidas oma õpilasi probleemide ilmnemisel kõige paremini juhendada.

Koolitus koosneb kahest osast:
* üldosast, mis sobib lugemiseks kõigile õpetajatele erinevatelt haridustasemetelt, mille läbimise eest tunnistust ei saa
* praktilisest osast, mis on suunatud alushariduse- ja klassiõpetajatele, mille edukas läbimine lõpeb tunnistusega

Õpisündmuse teemad:
 • Введение в мир Интернета. Использование интернета в Эстонии и в мире.
 • Дети и интернет
 • Общение в сети
 • Социальные сети. Ваш след в интернете
 • Смарт-устройства ( Гаджеты)
 • Киберзащита и безопасное использование компьютера (Опасности в интернете)
 • Захватывающий интернет


 • Sissejuhatus internetimaailma. Internetikasutajatest Eestis ja maailmas
 • Lapsed Internetis
 • Suhtlemise alused
 • Sotsiaalvõrgustikud ja digitaalne jalajälg
 • Nutivahendid
 • Arvutikaitse ja küberkaitse - Ohud Netis
 • Internet on Lahe
Õppevorm: veebipõhine
Osalemise eeldus: умения пользоваться компьютером на базовом уровне, умение создавать аккаунты в разных средах, использование социальных сетей (vk.com, facebook)

arvuti ja interneti kasutusoskused baastasemel, konto loomisoskus erinevatesse keskkondadesse, sotsiaalvõrgustikute kasutamine (vk.com Facebook)
Lõpetamise tingimused:

Kõigi kodutööde õigeaegne esitamine, aktiivne osalemine foorumites kursuse jooksul.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Link materjalidele: http://www.e-ope.ee/repositoorium?@...
Väljatöötaja: HITSA

Tagasi kalendrisse