Tuleviku Õpetaja: Õpetaja digitaalses ühiskonnas

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse käigus saad teada, kuidas digiajastul tagada enda ja oma õpilaste turvalisus internetis. Räägime veebis kättesaadavate materjalide kasutamise võimalustest ja oma tööde autorikaitsest.
Toimumise aeg: 27.09.2016 - 18.10.2016
Kontaktpäev:
 • 1 kontaktseminar (27.09.2016 14:30 - 27.09.2016 18:00)
 • 2. kontaktseminar (04.10.2016 14:30 - 04.10.2016 18:00)
 • 3. kontaktseminar (11.10.2016 14:30 - 11.10.2016 18:00)
 • 4. kontaktseminar (18.10.2016 14:30 - 18.10.2016 18:00)
Läbiviimise keel --
Maht: 31 akad. tundi
 • Auditoorne: 16 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 15 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 22 osalejat
Hind osalejale: 72 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

 • õpetajale
 • tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
 • haridustehnoloogile
 • õppejuhile
 • õppeasutuse juhile

Samuti on koolitused tasuta kõrgkooli haridustehnoloogile.

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
 • Marko Puusaar (Tallinna Polütehnikum)
Korraldav asutus: Harno
Projektijuht: Kairi Burnaševa, kairi.burnasheva@hitsa.ee, tel: 6510107
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: http://tulevikuopetaja.hitsa.ee/moodul-iv/
Toimumise koht
Toimumise koht: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Aadress: Akadeemia tee 21/1 , Mustamäe linnaosa, 10612 , Harju maakond , Eesti
Lisainfo: HITSA Nutiklass
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinud osaleja:

- oskab võrrelda enda ning teiste digitaalset identiteeti reaalse identiteediga (ISTE 4.c.)
- planeerib teadlikult enda digitaalse identiteedi haldust võttes arvesse digiajastule vastavaid ohutu ja eetilise kasutuse põhimõtteid (ISTE 4.a.)
- tunneb erinevaid veebipõhiseid ühistöö- ja suhtlusvahendeid (ISTE 4.d.)
- oskab kasutada veebipõhise ühiskirjutamise vahendit koostööks reaalajas (ISTE 4.d.)
- otsib avatud sisulitsentsiga materjale ning kasutab neid uute teoste koostamisel (ISTE 4.a.)
- viitab korrektselt teiste autorite teostele (ISTE 4.a.)
- tunneb võrdse ligipääsu põhimõtteid (ISTE 4.b.)
- kasutab ja kohandab lihtsamaid sisuhaldusvahendeid (ISTE 4.d.)

Sihtgrupid: Alus-, üld-, kutse- ja kõrgkoolide õpetajad ja õppejõud, haridusvaldkonna spetsialistid.
Eesmärgid: Mooduli läbimine loob valmisoleku digitaalsete vahendite vastutustundlikuks kasutamiseks järgides digitaalse etiketi, ohutu kasutamise, autoriõiguse, viitamise ja võrdse ligipääsu tagamise põhimõtteid.
Sisukirjeldus:

Mooduli käigus saad teada, kuidas näeb välja Sinu digitaalne jalajälg ja kuidas digiajastu kodanikuna tagada enda ning oma õpilaste turvalisus internetis. Interneti efektiivseks kasutamiseks projektitöös ja koostööks uurime ning katsetame mitmeid põnevaid võimalusi ja vahendeid.

Lisaks tutvume autoriõiguse teemadega õpetaja vaatest ja õpime süstemaatiliselt ning korrektselt viitama teiste autorite töödele. Mooduli lõpetuseks saame koos praktiliselt avastada, kuidas õppematerjalide valimisel ja loomisel erivajadustega kasutajatega arvestamine tegelikult meie kõigi elu lihtsamaks teeb.

Õppevorm: kombineeritud
Osalemise eeldus: Eelmooduli “Õpetaja pädevused digiajastul” iseseisev läbimine, mille tulemusena on kursusel osalejal loodud oma digitaalne arengumapp. Eelmoodulit on võimalik läbida iseseisvalt, selle materjalid leiate siit: http://tulevikuopetaja.hitsa.ee/eelmoodul/
Lõpetamise tingimused:

Moodul loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui:

- õppija on sooritanud kõik kolm kodust ülesannet;
- õppija on osalenud vähemalt kolmel kontaktpäeval.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Märksõnad: tuleviku õpetaja
Väljatöötaja: HITSA
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1 kontaktseminar - Üldinfo
Toimumise aeg: 27.09.2016 14:30 - 27.09.2016 18:00
Koolitajad: Marko Puusaar (Tallinna Polütehnikum)
Toimumise koht: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Aadress: Akadeemia tee 21/1 , Mustamäe linnaosa, 10612 , Harju maakond , Eesti
Lisainfo: HITSA Nutiklass

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Digitaalne identiteet

Õpiväljundid (koolituspäeva eduka läbimise järel õppija):
- võrdleb enda ning teiste digitaalset identiteeti reaalse identiteediga (ISTE 4.c.)
- planeerib teadlikult enda digitaalse identiteedi haldust võttes arvesse digiajastule vastavaid ohutu ja eetilise kasutuse põhimõtteid (ISTE 4.a.)

Teemad:
- Kasutajaprofiilid
- Rollid digitaalsetes kogukondades
- Identiteedihaldus
- Netikett

Vaata vähem

2. kontaktseminar - Üldinfo
Toimumise aeg: 04.10.2016 14:30 - 04.10.2016 18:00
Koolitajad: Marko Puusaar (Tallinna Polütehnikum)
Toimumise koht: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Aadress: Akadeemia tee 21/1 , Mustamäe linnaosa, 10612 , Harju maakond , Eesti
Lisainfo: HITSA Nutiklass

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Koostöö digitaalses keskkonnas

Õpiväljundid (koolituspäeva eduka läbimise järel õppija):
- kasutab erinevaid veebipõhiseid ühistöö- ja suhtlusvahendeid (ISTE 4.d.)
- kasutab veebipõhise ühiskirjutamise vahendeid koostööks reaalajas (ISTE 4.d.)

Teemad:
- Koostööprojektid eTwinningu näitel
- Veebipõhised koostöö- ja suhtlusvahendid
- Koostöös toimuva teadmusloome juhendamine ja hindamine

Vaata vähem

3. kontaktseminar - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.10.2016 14:30 - 11.10.2016 18:00
Koolitajad: Marko Puusaar (Tallinna Polütehnikum)
Toimumise koht: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Aadress: Akadeemia tee 21/1 , Mustamäe linnaosa, 10612 , Harju maakond , Eesti
Lisainfo: HITSA Nutiklass

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Autoriõigus ja viitamine

Õpiväljundid (koolituspäeva eduka läbimise järel õppija):
- otsib avatud sisulitsentsiga materjale ning kasutab neid uute teoste koostamisel (ISTE 4.a.)
- viitab korrektselt teiste autorite teostele (ISTE 4.a.)

Teemad:
- Autoriõiguse seadus
- Avatud sisulitsentsid ja Creative Commons
- Avatud sisu ja õppematerjalide kogud
- Avatud sisu kasutamine
- Viitekirjete vormistamine

Vaata vähem

4. kontaktseminar - Üldinfo
Toimumise aeg: 18.10.2016 14:30 - 18.10.2016 18:00
Koolitajad: Marko Puusaar (Tallinna Polütehnikum)
Toimumise koht: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Aadress: Akadeemia tee 21/1 , Mustamäe linnaosa, 10612 , Harju maakond , Eesti
Lisainfo: HITSA Nutiklass

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Võrdne ligipääs

Õpiväljundid (koolituspäeva eduka läbimise järel õppija):
- kirjeldab erinevaid võrdse ligipääsu põhimõtteid (ISTE 4.b.)
- kasutab ja kohandab lihtsamaid sisuhaldusvahendeid (ISTE 4.d.)

Teemad:
- Võrdne ligipääs
- Ligipääsetavus erivajadusega kasutajate seisukohast
- Digitaalse sisu taaskasutatavus
- Tervis ja ergonoomika

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse