Võtame ette! – inspireeriv kunstiõpetaja

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus toetab kunstiõpetajat ettevõtlikku ja ennastjuhtiva õppija kujundamisel, enda arenguvajaduste määramisel ning toob nähtavale kunstiõpetaja erinevad rollid koolis ja kogukonnas. Täiendav info: Helen Arov, EKA, e-post helen.arov@artun.ee
Toimumise aeg: 16.11.2016 - 08.03.2017
Registreerimine avatud 03.10.2016
Registreerimine suletud alates 18.10.2016
Läbiviimise keel --
Maht: 78 akad. tundi
Osalejate arv: 11 kuni 20 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitus on osalejatele tasuta.

Korraldav asutus: Eesti Kunstiakadeemia
Projektijuht: Helen Arov, helen.arov@artun.ee, tel: 6117655
Toimumise koht
Toimumise koht: Eesti Kunstiakadeemia
Aadress: Põhja pst 7, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10412
Lisainfo: Koolitus toimub III korrusel, ruumis 303.
Kirjeldus
Õpiväljundid:

•    kunstiõpetaja on saanud teadmisi ja kogenud innovaatilisi, kaasavaid ettevõtlikkuse praktikaid kunstiõppes;
•    kunstiõpetaja on loonud koostöös ettevõtlikust toetava metoodika või projektikavandi kunstiõpetuses;
•    kunstiõpetaja on kursis Eesti kunstiringkonna erinevate koostööpartnerite kaasamise võimalustega.


Sihtgrupid: Õpetaja.
Kunstiõpetaja, kes töötab osalise või täiskoormusega õpetaja ametikohal koolieelses lasteasutuses (v.a lastehoiuteenust osutavas organisatsioonis), üldhariduskoolis (sh täiskasvanute gümnaasium) ja kutseõppeasutuses.
Haridustasemed: Alusharidus, Üldharidus, Kutseharidus
Eesmärgid: Projekti eesmärgiks on toetada kunstiõpetajat viima õpet koolist väljapoole, tutvuma Eesti kunstimaastiku erinevate võimalustega õppe rikastamiseks, algatama kunstiprojekte oma kogukonnas ja toetama ennastjuhtiva ja sotsiaalselt aktiivse õppija kujunemist.
Koolituse tulemusena suudab kunstiõpetaja analüüsida oma planeeritud õpet ettevõtlikkuse toetamise valgusest ning on katsetanud läbi ühe metoodika või saanud tagasisidet kavandatud projektile, mis toetab ennastjuhtiva ja sotsiaalselt aktiive kunstiõppija kujunemist.
Sisukirjeldus:

Koolituspäevade ajad: 16.11, 10.12, 24.01, 17.02, 08.03. Koolituspäev algab kell 11.00 ja lõpeb kell 17.45.

Õppepäeva õppeprotsess lähtub põhimõttest, et päeva teema või probleem on õpetajate jaoks aktuaalne ja selle lahendamine toimub läbi osalemise ja uue teabe praktilise kasutamise. 
Kursusel osalejate mõtted, tähelepanekud ja kodutööd kogutakse internetipõhisel ühisplatvormil (eDidaktikum) kokku. Seal on kättesaadavad ka loengupidajate memod.

Õpisündmuse teemad:

Koolitus toimub viie õppepäevana. Iga õppepäev keskendub ühele kitsamale teemale, millel on ettevõtliku kunstiõpetaja kujunemisel toetav roll

•   16.11.16 Võtame ette! - koostöös õpilastega: ennastjuhtiva õppija toetamine.
•   10.12.16 Võtame ette! - Eesti kaasaegne kunstimaastik: võimalusi kunstiõppe rikastamiseks.
•   24.01.17 Võtame ette! – disainiõpetus.
•   17.02.17 Võtame ette! - kunstnik, õpetaja, ettevõtja ja algataja: kunstiõpetus kogukonna rikastajana.
•   08.03.17 Võtame ette! – praktika laborid: projektide kavandite või metoodiliste materjalide tutvustus

Koolituspäev algab kell 11.00 ja lõpeb kell 17.45.


Õppevorm: kombineeritud
Osalemise/ alustamise eeldused: Puuduvad
Lõpetamise tingimused:

•    Kursuse lõpetamiseks on kohustuslik osaleda vähemalt neljal õppepäeval, s.o 80 % koolituse mahust.
•    Kursuse lõpetamiseks loob kursusel osalenu projekti kavandi või metoodilise materjali õpilaste ettevõtlikkuse toetamiseks, mida tutvustab teistele õppelaboris.

Kõiki lõpetamise nõudeid täitnud osalejale antakse välja koolituse läbimist tõendav tunnistus.


Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse