Suhtlemine raske patsiendiga ja taastumine tööstressist

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Raskete klientidega toimetuleku koolitus on välja töötatud Viljandi Haigla töötajate poolt lektorile saadetud probleemsituatsioonide põhjal.
Toimumise aeg: 12.11.2021 - 03.12.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 26 akad. tundi
  • Auditoorne: 25 akad. tundi
  • Praktiline: 1 akad. tundi
Osalejate arv: 20 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerimist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega: https://www.vikk.ee/et/taiendusoppeosakonna-oppekorralduse-alused

Koolitajad:
  • Toivo Niiberg (SA Maarja Küla)
Korraldav asutus: Viljandi Kutseõppekeskus
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.ee, tel: 53037346
Toimumise koht
Toimumise koht: Sihtasutus Viljandi Haigla
Aadress: Pärna tee 3 , Jämejala küla, 71024 , Viljandi maakond, Eesti
Lisainfo: Koolitus on komplekteerunud!

Tunniplaan:
12.11.2021 kell 9:00-15:30
19.11.2021 kell 9:00-15:30
26.11.2021 kell 9:00-15:30
03.12.2021 kell 9:00-15:30
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse lõpetamisel osaleja:

- Teab, mis on stress ja suudab end lihtsamate võtetega ise aidata.

- Tuleb toime lihtsamate enesekehtestamise võtetega tuginedes kutse-eetika põhimõtetele.

- Tuleb toime probleemsete klientidega.

- Kasutab eduka suhtlemise kuldreegleid.

Sihtgrupid: Sihtrühmaks on tervishoiutöötajad, kes vajavad koroonakriisist tulenevalt tekkinud ülekoormusest leevendust ning näpunäiteid edaspidiseks liigse stressi vältimiseks
Sisukirjeldus:

1. Konfidentsiaalsus – 1 audit tund

- Konfidentsiaalsusega seotud mõisted 

- Konfidentsiaalsus ja eetika

- Konfidentsiaalsusega seotud karid

2. Positiivne enesekehtestamine – 5 audit tundi

- Enesekehtestamise mõiste

- Enesekehtestamise õiguste deklaratsioon

- Lihtsamad enesekehtestamise tehnikad

- Kuidas öelda „EI“

3. Rasked isiksuse tüübid ja nendega toimetulek – 9 audit tundi

(psühhopaat, intrigant, fikseerunud isiksus, hüperaktiivne jne).

4. Tööstress ja toimetulek – 5 audit tundi

- Stressi mõiste

- Stressisituatsioonid töökeskkonnas ja nendega toimetulek

5. Suhtlemise kuldreeglid – 5 audit tundi

(kuulamisoskus, enese selge väljendamisoskus, kehakeele tundmine, isikuruumi austamine jne)

6. Kirjalik valikvastustega test ja kokkuvõtete tegemine– 1 praktiline tund


Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Kirjalik valikvastustega test Arvestuse saamiseks peab vähemalt 70% vastustest õiged olema.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub epidemioloogilistel põhjustel Viljandi Haigla saalis. Kasutatav koolitusruum, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele ja on piisavalt avarad ja akendega, et tagada õppetööks vajalik keskkond. Koolitusruumid on kergesti ligipääsetavad ja varustatud tänapäevase esitlustehnikaga ning neis on tagatud hea õhuvahetus ja piisav vaikus õppetööks.
Ruumis on arvestatud koolitatavate ja koolitajate arvuga, et oleks võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, toetades sellega erinevate õppemeetodite kasutamist.
Olenevalt koolitusest ja vajadusest on võimalus kasutada koolituse kestel toimivat internetiühendust ja sülearvutit.
Hindamisviisid: Mitteeristav hindamine (arvestatud/mittearvestatud)
Osalemise eeldus: Kursusel osaleja peab olema tervishoiutöötaja.
Lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamiseks peab kursuslane osalema vähemalt 70% õppekava mahust ja sooritama kirjaliku valikvastustega testi vähemalt 70% õigesti. Mitteeristav hindamine (arvestatud/mittearvestatud).

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Koolitajal peab olema kõrgem psühholoogiaalane haridus.
Õppekavarühm: Isikuareng
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Õppekava kinnitamise kuupäev: 21.05.2021
Käskkirja number: 4.2-6/4
Õppekava koostamise alus: Edukat suhtlemis- ja enese taastamisoskust vajatakse kõikidel erialadel. Nt Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4 kompetentsid B.2.1 ja B.2.14.4; Hooldustöötaja, tase 4 kompetentsid B.2.6 jne.

Tagasi kalendrisse