Inglise keel majutusasutuse teenindajale (tasuta)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Võimalus oma tööalast inglise keele oskust arendada või värskendada.
Toimumise aeg: 04.10.2021 - 08.12.2021
Registreerimine avatud 25.08.2021
Registreerimine suletud alates 04.10.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 60 akad. tundi
  • Auditoorne: 20 akad. tundi
  • Praktiline: 40 akad. tundi
Osalejate arv: 8 kuni 12 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerimist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega: https://www.vikk.ee/et/taiendusoppeosakonna-oppekorralduse-alused

Koolitajad:
  • Marika Kovru (Tarvastu Gümnaasium)
Korraldav asutus: Viljandi Kutseõppekeskus
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.ee, tel: 53037346
Toimumise koht
Toimumise koht: Viljandi Kutseõppekeskus
Aadress: Looduse tee 2 , Vana-Võidu küla, 70108 , Viljandi maakond, Eesti
Lisainfo: Tunniplaan
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 16:30-19:00


NB! Kursusele registreerumine ei taga automaatselt kursusele pääsu. Iga kursusele registreerunuga võetakse ühendust ja saadetakse e-kirjaga kursuslase avaldus. Peale avalduse täitmist ja tagastamist, anname teada, kas registreerunu on õppegrupi nimekirjas või mitte. Kui puudub e-posti aadress, võetakse ühendust telefoni teel. Inimesed, kes registreeruvad peale komplekteerumist, jäävad ootenimekirja. Kui vabaneb koht koolitusele, võetakse nendega ühendust.
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse tulemusena osaleja:
1. Kasutab kliendiga suheldes müügi- ja teenindusalast inglise keelt.
2. Lahendab inglise keelt kasutades lihtsamaid klienditeeninduses tekkinud probleeme ja/või konflikte.

Sihtgrupid: Koolitus on mõeldud majutusasutuse teenindajale, kes soovib oma tööalast inglise keele oskust arendada või värskendada.
Koolitusele tulija peab oskama inglise keelt vähemalt A1-tasemel.

Kursuse sihtrühmale ei ole hariduslikke piiranguid, välistatud on KOV-i ja riigiasutuste töötajad ning õppeasutuste enda personal ja tasemeõppurid.
Sisukirjeldus:

1. Teoreetiline õpe 20h
Müümine:
1) Kontakti loomine. Abi pakkumine. Small talk.
2) Teenuste/kaupade tutvustamine. Tooted. Materjalid.
3) Hinna kujunemine, läbirääkimised.
4) Kliendiga kontakti lõpetamine. Viisakusväljendid.
Turism:
1) Majutus. Erinevad majutusvõimalused (hotell, hostel, kodumajutus). Ruumid ja mööbel.
2) Tubade reserveering telefoni teel. Telefonile vastamine. Viisaka telefonikõne reeglid. Teadete vastuvõtmine.
3) Vastuvõtulauas. Vastuvõtmine. Ankeedi täitmine. Abi pakkumine. Info andmine, teenuste tutvustamine. Küsimuste esitamine.
4) Administraatori töö. Kliendi nõustamine. Hädaolukord. Reageerimine haigestumise korral. Politsei kutsumine.
5) Toateenindus. Kaebuste käsitlemine. Vabandamine.
6) Arved. Hindade väljaselgitamine. Maksmine. Maksevahendid. Numbrid.
7) Turistide rahvused ja päritolumaad. Stereotüübid. Inimese välimuse ja iseloomu kirjeldamine.
8) Info andmine kohalike vaatamisväärsuste kohta. Tee juhatamine.

Toitlustus:
1) Laua reserveering telefoni teel. Kliendi soovide väljaselgitamine.
2) Teenindamine toitlustusasutuses (kohvik, restoran, baar jms). Menüü. Tellimuste vastuvõtmine. Toitude soovitamine.
3) Toitude ja toiduainete nimetused. Toitu kirjeldavad omadussõnad. Toidukorrad
4) Joogid.
5) Arve esitamine. Arve tasumine. Kaebuste ja probleemide lahendamine.
Grammatika:
tegusõna kasutamine olevikus, minevikus ja tulevikus, eessõnad käänetes, any ja some kasutamine, should soovitusena, omadussõnade võrdlusastmed.

2. Praktiline õpe 40h
Ettevõtte ja asukoha tutvustamine.
Müümine:
Keelestruktuuride harjutamine erinevates müügiolukordades (dialoogid, meeskonnatöö), toodete esitlus, küsimustele vastamine. Rollimängud: Kuidas luua kontakti, kuidas sooritada tehingut,   kontakti lõpetamine.
Turism:
Dialoogid. Telefonivestlus. Kuulamisharjutused. Rollimängud: vastuvõtulauas, kuidas käituda hädaolukorras, kaebuse lahendamine, tee juhatamine.
Toitlustus:
Rollimängud: Tellimuse vastuvõtt lauas, teenindamine lauas, arve esitamine ja maksmine.

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õpe toimub Viljandi Kutseõppekeskuse klassiruumis, kus on täiskasvanutele sobivad lauad-toolid, õpetaja arvuti ja dataprojektor. Võimalik on kasutada Smart-, tavalist või pabertahvlit. Igal õppijal on võimalik töötada õpetaja poolt kaasa toodud õppekirjandusega. Vajadusel saab õpet läbi viia arvutiklassis. Koolis on interneti püsiühendus ja printimise ning paljundamise võimalus.
Hindamisviisid: Mitteeristav hindamine (arvestatud/mittearvestatud).
Osalemise eeldus: Koolitusele tulija peab oskama inglise keelt vähemalt A1-tasemel.
Lõpetamise tingimused:

Õpingute lõpetamise eelduseks on 80% kontakttundides osalemine ja rollimängude sooritamine.
Arvestuse saamiseks peab kursuslane osalema iga teema rollimängus, väljendama end arusaadavalt ja mõistma teise poolt väljaöeldut.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppematerjalide loend: Õpetaja poolt koostatud jaotusmaterjal, mis jääb õppijatele ka pärast koolituse lõppu kasutamiseks.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Inglise filoloog, pedagoogilise suuna MA.
Õppekavarühm: Isikuareng
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Õppekava kinnitamise kuupäev: 21.05.2021
Käskkirja number: 4.2-6/3
Õppekava koostamise alus: Inglise keele oskust nõutakse tänapäeval praktiliselt igal erialal. Nt kutsestandardid: Turismikorraldaja, tase 5 – kompetents B.2.8 2); Hotelliteeninduse spetsialist, tase 5 - B.2.9.4; Kelner, tase 4 - B.2.3 39; Spaateenindaja, tase 4 - B.2.7.5 jne.

Registreeri

Tagasi kalendrisse