Kuidas märgata hädas noort: vägivalla ennetuse koolitus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Vägivalla ennetuse teemaline kolmepäevane koolitus noorsootöötajatele ja noortega töötavatele inimestele. Eestikeelne grupp koguneb Rakveres, kusjuures koolituse 1. ja 3. päev toimub Rakveres. Koolituse 2. päev toimub Jõhvis.
Toimumise aeg: 07.10.2021 - 21.10.2021
Registreerimine avatud 14.09.2021
Registreerimine suletud alates 07.10.2021
Kontaktpäev:
  • Vägivalla ennetuse koolitus EST Rakvere-Jõhvi 2021:  1. päev (07.10.21) Rakvere (07.10.2021 09:30 - 07.10.2021 17:00)
  • Vägivalla ennetuse koolitus EST Rakvere-Jõhvi 2021:  2. päev (14.10.21) Jõhvi (14.10.2021 10:00 - 14.10.2021 17:00)
  • Vägivalla ennetuse koolitus EST Rakvere-Jõhvi 2021:  3. päev (21.10.21) Rakvere (21.10.2021 09:30 - 21.10.2021 17:00)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 41 akad. tundi
  • Auditoorne: 21 akad. tundi
  • Praktiline: 10 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 10 akad. tundi
Osalejate arv: 20 kuni 30 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
  • Taimi Nilson (Sotsiaalkindlustusamet)
  • Kai Part (Tartu Ülikool)
Korraldav asutus: Harno
Projektijuht: Maari Põim, maari.poim@harno.ee
Toimumise koht
Lisainfo: Eestikeelne grupp koguneb 7., 14. ja 21. okt Rakveres. 1. ja 3. koolituspäev toimuvad Rakveres ja 2. koolituspäev toimub Jõhvis, kuhu pakume edasi-tagasi transporti Rakverest.
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks teab koolitusel osalenu, mis on inimõigused, inimõigustealane haridus, soostereotüübid ja sooline vägivald, kohtinguvägivald. Teab, millised on Eesti inimeste väärtused ja hoiakud ning milline on seksuaalse väärkohtlemise olukord Eestis. 

Sihtgrupid: Noorsootöötajad ja noortega töötavad inimesed.
Eesmärgid: Koolituse eesmärk on anda noorsootöötajatele ja noortega töötavatele inimestele teadmised inimõigustest, inimõiguste haridusest ning nii teadmised kui ka tööriistad, kuidas märgata vägivallaga seotud ohumärke, käsitleda vägivallaga seotud teemasid ning kuidas aidata või suunata vägivallakogemusega noort.
Sisukirjeldus:

Iseenese ja ümbritsevaga hästi toime tulev noor on ühiskonnas arengueeldusi loov jõud – ressurss. Seega on oluline, et igal noorel oleks Eestis võimalik kasvada tingimustes ja toetavas keskkonnas, mis tagaks nende potentsiaali parima kasvu ja avaldumise. Noorsootöötajatel on unikaalne võimalus olla osa noore kujunemisloost, pakkudes mõtestatud tegevuse kõrval ka usalduslikku tuge noore isiksuse arenemisel.  


Noorte seksuaalne väärkohtlemine on Eestis äärmiselt levinud, samal ajal on noorte teadlikkus vaimsest, emotsionaalsest ja seksuaalsest vägivallast madal.

Noored ei saa oma õigusi ja vabadusi praktikas rakendada, kui nende eneseteostust piiravad ja pidurdavad vägivallakogemused, millest ei osata rääkida ja mis jäävad neid ümbritsevatel täiskasvanutel märkamata.


Planeeritava koolituse tulemusena saavad koolituse läbinud noorsootöötajad nii teadmised kui ka tööriistad, kuidas märgata vägivallaga seotud ohumärke, käsitleda vägivallaga seotud teemasid ning kuidas aidata või suunata vägivallakogemusega noort. Lisaks on koolituse fookuses vägivalla olemuse mõtestamine inimõiguste kontekstis, seda läbi nii teooria kui ka eneserefkleksiooni. Igal inimesel on õigus elule ilma kiusamise, ahistamise ja diskrimineerimiseta ning kehalisele puutumatusele - nende rikkumine kujutab endast meie ühiskonna baasväärtuse - inimõiguste - rikkumist.

Samuti leiavad koolituse käigus käsitlemist ühiskondlikud nähtused, mis soodustavad või viivad vaimse ja füüsilise vägivallani. Näiteks avame võimusuhte ja stereotüüpide teemat, lisaks baasteooriale pakume osalejatele piisavalt aktiivmeetodeid, et mõtestada teemasid nii isiklikust kui ka noorsootöötaja perspektiivist. Eraldi on fookuses soostereotüübid, mis on lihtsustavad ning liigselt üldistavad, kuid ühiskonnas sügavalt juurdunud uskumused ja hoiakud naiste ja meeste erinevuste, iseloomude, omaduste, neile sobivate rollide, ametite, käitumise, välimuse jms. suhtes. Soostereotüüpide teema käsitlemine vägivalla kontekstis on oluline, kuna seksuaalvägivalla ohvrid on enamasti naissoost ja soostereotüüpsus soodustab vägivalda.

Õpisündmuse teemad:

Inimõigused, inimõiguste haridus, vägivald, sh sooline vägivald ja soostereotüübid, kohtinguvägivald. Eestlaste väärtused ja hoiakud, seksuaalse väärkohtlemise olukord eestis, noorsootöötaja roll vägivalla ennetamisel.

Õppevorm: auditoorne
Osalemise eeldus: Ettevalmistava kodutööna peaks osalejad vaatama:
1) Õppefilm "Spiraal" (23 min 37 sek)
https://www.tstk.ee/node/53 (eestikeelsed subtiitrid)

2) Seksuaalvägivalla kriisiabikeskused (5 min):
eesti keeles https://www.youtube.com/watch?v=KvYU-U9nw40&list=PL5ryenLAx4rsXKGDxy2Pf5jqIFr7-PR_X

3) Cup of tea
Inglise keeles https://www.youtube.com/watch?v=oQbei5JGiT8
Eestikeelsete subtiitritega https://www.facebook.com/Justiitsministeerium/videos/10153642925295756/

NB! Me koolituspäevadel kohapeal kiirtesti läbiviimist ei paku ning ootame osalejalt, et:

COVID-19 haiguse läbi põdenud, vaktsineeritud või vaktsineerituga võrdsustatud isik esitab enne tegevuses osalemist nimetatud asjaolude kohta tõendi. Kellel eelnimetatud tõendit ei ole, palume esitada tõendi SARS-CoV-2 testi tegemise kohta, mille tulemus peab olema negatiivne ja mille peab olema teinud tervishoiuteenuse osutaja järgmistel tingimustel:

a.) COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 antigeen-RTD test peab olema tehtud kuni 48 tundi enne tegevuses osalemist.

b.) COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 RT-PCR test peab olema tehtud kuni 72 tundi enne tegevuses osalemist.

c.) Terviseameti juhiste kohaselt üldapteegi tegevusloa omaja juures enesetestimiseks mõeldud SARS-CoV-2 8 test, mis peab olema tehtud kuni 48 tundi enne tegevuses osalemist.

Soovitame tõendi välja printida või laadida alla QR-kood telefoni. Täpsem info kust saad tõendit alla laadida siit https://www.kriis.ee/et/covid-toend-ja-selle-kasutamine
Lõpetamise tingimused:

Tõendi saamise tingimuseks on koolitusel osalemine kõikidel päevadel täies mahus. 

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Kai Part on naistearst ja koolitaja, seksuaalvägivalla kriisiabikeskuste looja Eestis.
Taimi Nilson on projekti „Kinniste lasteasutuste ja vangla personali oskuste ja teadmiste parandamine töös laste ja noortega“ juht Sotsiaalkindlustusametis.
Vägivalla ennetuse koolitus EST Rakvere-Jõhvi 2021 - Üldinfo
Toimumise aeg: 07.10.2021 - 21.10.2021

Vaata detailset infot Vaata vähem

Sisukirjeldus: Koolitus toimub Rakveres, v.a. 2. koolituspäev, mis toimub Jõhvis.
Õppevorm: auditoorne
Maht: 41.00 akad. tundi
1. päev (07.10.21) Rakvere
1. päev (07.10.21) Rakvere - Üldinfo
Toimumise aeg: 07.10.2021 09:30 - 07.10.2021 17:00
Õppevorm: auditoorne
2. päev (14.10.21) Jõhvi
2. päev (14.10.21) Jõhvi - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.10.2021 10:00 - 14.10.2021 17:00
Lisainfo: Eestikeelne grupp koguneb 7., 14. ja 21. okt Rakveres. 1. ja 3. koolituspäev toimuvad Rakveres ja 2. koolituspäev toimub Jõhvis, kuhu pakume edasi-tagasi transporti Rakverest.
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Rakverest pakume osalejatele tasuta transport Jõhvi ja tagasi.
3. päev (21.10.21) Rakvere
3. päev (21.10.21) Rakvere - Üldinfo
Toimumise aeg: 21.10.2021 09:30 - 21.10.2021 17:00
Õppevorm: auditoorne

Registreeri

Tagasi kalendrisse