MOOC - miks, kellele ja kuidas?

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Mis on MOOC - Massive Open Online Course?
Toimumise aeg: 17.10.2016 - 27.11.2016
Läbiviimise keel --
Maht: 52 akad. tundi
 • Auditoorne: 52 akad. tundi
Osalejate arv: 22 kuni 30 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: 100 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Koolitusel osalemine on tasuta vaid kõrgkoolis töötavale õppejõule. Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.
Koolitajad:
 • Triin Marandi (Tartu Ülikool)
 • Lehti Pilt (Tartu Ülikool)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Esta Pilt, esta.pilt@ut.ee
Õpisündmuse veebilink: https://moodle.ut.ee/enrol/index.php?id=4016
Toimumise koht
Toimumise koht: Tartu Ülikool
Aadress: Ülikooli tn 18 , Tartu linn, 50090 , Tartu maakond, Eesti
Lisainfo: 100 % veebipõhine Tartu Ülikooli Moodle´is.
NB! Koolitus on ka kõrgkoolide ja ülikoolide õppejõududele TASUTA!
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Õpiväljundite saavutamine.

Sihtgrupid: Haridustehnoloog, Õppejuht.
Õppejõud ja haridustehnoloogid jt, kes on huvitatud MOOCide loomisest
Eesmärgid: Eesmärgiks on anda ülevaade MOOCide loomise ja läbiviimise põhimõtetest.
Sisukirjeldus:

Koolituse läbimise järel osaleja

 • teab, mis on MOOC ja mille poolest see erineb tavalisest e-kursusest;
 • oskab planeerida oma MOOCi loomist;
 • teab MOOCi loomise organisatoorseid ja tehnilisi võimalusi;
 • tunneb MOOCi õppematerjalide loomise põhimõtteid ja oskab neid rakendada;
 • valib MOOCi jaoks sobivad hindamise ja tagasiside andmise meetodid
Õpisündmuse teemad:
 • Mis on MOOC? MOOCide loomise eesmärgid. Näited MOOCidest.
 • MOOCide loomise ja läbiviimise korralduslikud aspektid.
 • MOOCide loomise kavandamine.
 • Meeskonnatöö MOOCide loomisel ja läbiviimisel.
 • MOOCide õppematerjalide (sh videod) loomise põhimõtted ja võimalused.
 • Hindamine ja tagasiside andmine MOOCide läbiviimisel.
 • Autoriõiguste järgimine ja MOOCi kasutustingimused.
 • Tagasiside küsimine osalejatelt ja MOOCide parandamine vastavalt saadud tagasisidele.
Õppevorm: veebipõhine
Osalemise eeldus: Osaleja on varem loonud e-toega kursuse ja kasutanud seda õppetöö läbiviimiseks.
Hea arvuti- ja internetikasutusoskus ning juurdepääs internetiühendusega arvutile vähemalt 2-3 korda nädalas.
Eelistatud on need osalejad, kes hakkavad MOOCi välja töötama.
Lõpetamise tingimused:

Kohustuslike ülesannete sooritamine

Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Väljatöötaja: Tartu Ülikool

Tagasi kalendrisse