Menüüde ja tehnoloogiliste kalkulatsioonikaartide koostamine arvutil (tasuta)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusel saab õppija ülevaate menüü koostamise põhimõtetest ning tehnoloogiliste kaartide koostamisest ning õpib neid koostama arvutis.
Toimumise aeg: 20.09.2021 - 18.10.2021
Registreerimine avatud 19.08.2021
Registreerimine suletud alates 21.09.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 26 akad. tundi
  • Auditoorne: 4 akad. tundi
  • Praktiline: 22 akad. tundi
Osalejate arv: 7 kuni 10 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerimist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega: https://www.vikk.ee/et/taiendusoppeosakonna-oppekorralduse-alused

Koolitajad:
  • Tiina Tambet (Viljandi Kutseõppekeskus)
  • Imbi Põrk (Viljandi Kutseõppekeskus)
Korraldav asutus: Viljandi Kutseõppekeskus
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.ee, tel: 53037346
Toimumise koht
Toimumise koht: Viljandi Kutseõppekeskus
Aadress: Looduse tee 2 , Vana-Võidu küla, 70108 , Viljandi maakond, Eesti
Lisainfo: Tunniplaan:

20.09.2021 kell 16:00-18:15 Klassiruum PM140
22.09.2021 kell 16:00-18:15
27.09.2021 kell 16:00-18:15
29.09.2021 kell 16:00-18:15
04.10.2021 kell 16:00-18:15
06.10.2021 kell 16:00-18:15
11.10.2021 kell 16:00-18:15
13.10.2021 kell 16:00-18:15
18.10.2021 kell 16:00-18:15

NB! Kursusele registreerumine ei taga automaatselt kursusele pääsu. Iga kursusele registreerunuga võetakse ühendust ja saadetakse e-kirjaga kursuslase avaldus. Peale avalduse täitmist ja tagastamist, anname teada, kas registreerunu on õppegrupi nimekirjas või mitte. Kui puudub e-posti aadress, võetakse ühendust telefoni teel. Inimesed, kes registreeruvad peale komplekteerumist, jäävad ootenimekirja. Kui vabaneb koht koolitusele, võetakse nendega ühendust.
Kirjeldus
Õpiväljundid:
- koostab arvutiga juhendi alusel menüü lähtudes kliendi soovidest ja erivajadustest ning menüü koostamise ja tervisliku toitumise põhimõtetest;
- koostab korrektsed menüüd arvutil, kasutades ja rakendades erinevaid digipädevusi;
- koostab arvutil vastavalt menüüle korrektsed kalkulatsioonid ja tehnoloogilised kaardid.
Sihtgrupid: Kokana töötavatele või tööd otsivatele täiskasvanutele, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja oskusi menüüde, kalkulatsioonide ning tehnoloogiliste kaartide koostamiseks arvutil.
Kursuse sihtrühmale ei ole hariduslikke piiranguid, välistatud on KOV-i ja riigiasutuste töötajad ning õppeasutuste enda personal ja tasemeõppurid.
Eesmärgid: Koolituse läbinu koostab juhendi alusel erinevatele klientidele etteantud menüüsid lähtudes nende soovidest, tervisliku toitumise põhimõtetest ning koostab menüüde alusel korrektsed kalkulatsioonikaardid arvutil.
Sisukirjeldus:

1. Menüü koostamine arvutil. – 10 audit t (2 t audit, 8 t praktil õpe)

1) Menüü tähtsus kliendile ja ettevõttele. Menüü koostamise põhimõtted.

2) Toidukorrad, toidukordade menüü koostamine, kasutades ja rakendades erinevaid digipädevusi.

3) Menüüde koostamine erinevatele kliendirühmadele, ka eritoitumisega kliendirühmad, kasutades ja rakendades digipädevusi.

2. Kalkulatsioonide ja tehnoloogiliste kaartide koostamine MS Excelis. – 16 t (2 t audit, 14 t praktil õpe)

1) Kalkulatsioonide ja tehnoloogiliste kaartide koostamise põhimõtted.

2) Tehnoloogiliste kalkulatsioonikaartide koostamine MS Excelis kasutades ja rakendades erinevaid digipädevusi.

Õpisündmuse teemad:

1. Menüü koostamine arvutil. – 10 audit t (2 t audit, 8 t praktil õpe)

2. Kalkulatsioonide ja tehnoloogiliste kaartide koostamine MS Excelis. – 16 t (2 t audit, 14 t praktil õpe)


Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Kirjalik kompleksülesanne:
1. Menüü koostamine. Õppija koostab arvutis erinevad menüüd lähtudes etteantud juhenditest, menüü koostamise ja terviklikkuse põhimõtetest, kasutades erinevaid digipädevusi.
2. Tehnoloogiliste kalkulatsioonikaartide koostamine MS Excelis. Õppija koostab MS Exceli programmis menüüdele vastavad toitude tehnoloogilised kalkulatsioonikaardid.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õpe viiakse läbi õppeklassis, mis vastab kõikidele kaasaegsetele materiaal-tehnilistele nõuetele. Iga õppija saab kasutada arvutit. Õppeklassis on 20 töökohta.
Kõik VIKK-i õpperuumid vastavad tervisekaitse ja ohutusnõuetele.
Hindamisviisid: Mitteeristav hindamine
Osalemise eeldus: Kursusele tulijal peab olema arvutioskus vähemalt algtasemel.
Lõpetamise tingimused:

Kursuse lõpetamiseks peab õppija osalema vähemalt 80% õppetöö mahust ja sooritama kirjaliku kompleksülesande vähemalt lävendi tasemel.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppematerjalide loend: 1) Rekkor, S. Kersna, A. Merits, M. Roosipõld, A. Toitlustuse alused. Tallinn: Argo TTP OÜ, 2014 2) Kersna, A. Kivisalu, I. Merits, M. Rekkor, S. Toiduvalmistamine suurköögis. Tallinn: Argo, 2010
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Kursuse läbiviija peab omama vähemalt 4. taseme koka ning kutseõpetaja kvalifikatsiooni.
Õppekavarühm: Majutamine ja toitlustamine
Märksõnad: RKT koolitus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Õppekava kinnitamise kuupäev: 09.11.2020
Käskkirja number: 4.2-6/19
Õppekava koostamise alus: Õppekava koostamise aluseks on kutsestandardi „Kokk, tase 4“ kompetents B.2.3 ja kutsestandardi "Vanemkokk, tase 5" kompetents B.2.3 ning OSKA ülevaade valdkonnaspetsiifiliste IKT-oskuste vajadusest.

Tagasi kalendrisse