Korruptsiooni ennetamine avalikus sektoris

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Osaleja tugineb korruptsiooni ennetamise ja eetikaalastele teadmistele tundmaks ära tegelikke ja näilisi tööalaseid huvide konflikti olukordi ning nende lahendamise võimalusi.
Toimumise aeg: 16.11.2021 - 16.11.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 6 akad. tundi
 • Auditoorne: 6 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

NB! KOOLITUSELE REGISTREERIMINE TOIMUB RIIGITÖÖTAJA ISETEENINDUSPORTAALI KAUDU!

Kui su asutus kasutab RTIPi, siis logi sisse RTIPi ning mine „Koolitused“ → “Koolituskalender“ → leia nimekirjast soovitud koolitus.

Koolitajad:
 • Aive Pevkur (Professus OÜ)
Korraldav asutus: Sisekaitseakadeemia
Projektijuht: Triin Pajur, triin.pajur@sisekaitse.ee, tel: 37256249999
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinn, Go Hotell Shnelli, Toompuiestee 37
Aadress: Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse tulemusel õppijaKoolituse tulemusel õppija:

 • määratleb ennast õigesti avaliku sektori struktuuris ja on kursis avaliku teenistuses töötamise eripäradega;
 • teab tegelikke ja näilisi huvide konflikti olukordi ning leiab neile lahendamise võimalusi;
 • teab avalikule teenistusele rakendatavate õigusaktide ja avaliku eetika suhet.
Sihtgrupid: Avalik sektor, välja arvatud avalik teenistus.
Eesmärgid: Osaleja tugineb korruptsiooni ennetamise ja eetikaalastele teadmistele tundmaks ära tegelikke ja näilisi tööalaseid huvide konflikti olukordi ning nende lahendamise võimalusi.
Sisukirjeldus:
 • Eesti avaliku sektori struktuur, toimimise põhimõtted ja väärtused, avaliku eetika kontseptsioon, avaliku sektori töötajate rollid.
 • Eetika-alased küsimused, mis tekivad igapäevase tegevuse käigus avaliku ja erasektori vahel.
 • Õigusaktide ja avaliku eetika suhe: seadused, normid, eeskirjad, tavad.
 • Korruptsioon ja huvide konflikt –korruptsioonisüüteod, toimingupiirangud ja korruptsiooni ennetavad meetmed korruptsioonivastases seaduses.
 • Enamlevinud probleemid korruptsioonivastase seaduse rakendamisel Eesti avalikus sektoris.
 • Korruptsiooni ja huvide konflikti juhtimise ja ennetamise võimalused.
 • Eetilise otsustamise oskuste ja eetika-alase kompetentsi arendamine juhtumianalüüsi põhjal.

Õppemeetodid: lühiloeng, diskussioon ja grupitöö. 


Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub auditooriumis, mis on varustatud õppetööks vajaliku tehnikaga.
Lõpetamise tingimused:

Koolitusel osalemine täismahus.

Dokumendi tüüp: Tõend
Õppematerjalide loend: Korruptsioonivastane seadus, www.korruptsioon.ee, käsiraamat "Huvide konflikti käsitlemine avalikus sektoris"
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Varajasem kogemus täiskasvanute koolitajana eetika või avaliku halduse teemadel.
Õppekavarühm: Filosoofia ja eetika
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse