Avaliku teenistuse eetika

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus on praktilise suunitlusega, keskendudes Eesti avaliku sektori toimimispõhimõtetele, avalikule eetikale ja korruptsiooni ennetamise võimalustele.
Toimumise aeg: 19.10.2021 - 20.10.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 8 akad. tundi
  • Auditoorne: 8 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 22 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

NB! KOOLITUSELE REGISTREERIMINE TOIMUB RIIGITÖÖTAJA ISETEENINDUSPORTAALI KAUDU!

Kui su asutus kasutab RTIPi, siis logi sisse RTIPi ning mine „Koolitused“ → “Koolituskalender“ → leia nimekirjast soovitud koolitus.

Koolitajad:
  • Leno Saarniit (Tallinna Tehnikaülikool (TalTech))
Korraldav asutus: Sisekaitseakadeemia
Projektijuht: Triin Pajur, triin.pajur@sisekaitse.ee, tel: 37256249999
Toimumise koht
Toimumise koht: Veebikoolitus
Aadress: Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

  • teab põhiväärtuseid, mis on omased avaliku sektori ja teenistuse toimimisele;
  • teab avaliku (teenistuse) eetika ning korruptsiooniga seotud põhimõisteid ja kontseptsioone;
  • tunneb ära ja lahendab pädevalt igapäeva töös eetilisi probleeme.
Sihtgrupid: Riigi-ja KOV ametiasutuste ametnikud ja töötajad (avaliku teenistuse seaduse tähenduses).
Eesmärgid: Osaleja tunneb ära tegelikke ja näilisi huvide konflikte ja laiemalt professioonieetika probleemolukordi ning nende lahendamise võimalusi.
Sisukirjeldus:
  • Avaliku sektori ülesehitus ja toimimise põhimõtted, eetilise käitumise seos kvaliteetse riigivalitsemisega, erinevad rollid riigi toimimises, avaliku sektori töötaja võimalikud rollikonfliktid ning eetika-alased küsimused suhtluses avalike teenistujate ja erasektoriga;
  • avaliku eetika kontseptsioon, õigusaktid ning pehmed regulatsioonid: seadused, normid, eeskirjad, tavad;
  • korruptsiooni käsitlemine, selle riskide hindamine, ennetavate abinõude süsteemi ja kontrollimehhanismide rakendamine asutustes, huvide konflikt ja selle äratundmine ning ennetamine;
  • praktiliste juhtumite analüüs ning eetilise kompetentsi suurendamine.

Õppemeetodid:
Lühiloeng, diskussioon ja grupitöö. 
Diskussiooni ja grupitöö ülesannete valikul lähtutakse rühma koosseisust, päevakajalistest juhtumitest ja ametnikueetika nõukogu avaldatud seisukohtadest. 


Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Loenguruum koos vajaliku esitlustehnikaga.
Lõpetamise tingimused:

Koolitusel osalemine täismahus.

Dokumendi tüüp: Tõend
Õppematerjalide loend: Õppematerjalid esitatakse slaididena.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Varajasem kogemus täiskasvanute koolitajana eetika või avaliku halduse teemadel.
Õppekavarühm: Filosoofia ja eetika
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse