Mehitamata õhusõiduki tehniline tutvustus ja ohutu käitamine

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Osaleja saab UAV ohutuks käitamiseks vajalikud teadmised ja praktilise lennutamise kogemuse.
Toimumise aeg: 16.09.2021 - 29.10.2021
Registreerimine avatud 09.08.2021
Registreerimine suletud alates 22.09.2021
Kontaktpäev:
 • 1. kontaktpäev (16.09.2021 12:30 - 16.09.2021 16:10)
 • 2. kontaktpäev (17.09.2021 09:00 - 17.09.2021 11:35)
 • 3. kontaktpäev (23.09.2021 12:00 - 23.09.2021 16:25)
 • 4. kontaktpäev (24.09.2021 09:00 - 24.09.2021 13:25)
 • 5. kontaktpäev (30.09.2021 11:00 - 30.09.2021 16:20)
 • 6. kontaktpäev (01.10.2021 09:00 - 01.10.2021 12:30)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 35 akad. tundi
 • Auditoorne: 30 akad. tundi
 • Praktiline: 5 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Madis Stern (Eesti Lennuakadeemia)
 • Oskar Saarepera (Eesti Lennuakadeemia)
 • Tõnis Jürimäe (Eesti Lennuakadeemia)
Korraldav asutus: Eesti Lennuakadeemia
Projektijuht: Virge Prank-Vijard, virge.prank-vijard@eava.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Eesti Lennuakadeemia

Kursusel võib olla kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates asukohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Aadress: Lennu 40 , Reola küla, 61707 , Tartu maakond, Eesti
URL: https://lennuakadeemia.ee/et
Lisainfo: Koolituse praktiline osa toimub välitingimustes ja selle toimumine sõltub ilmast, täpne aeg ja koht lepitakse kokku viimasel teoreetilisel koolituspäeval.
Praktilisele osale järgneb test ja tagasisideseminar, mille toimumisaeg sõltub praktilisest koolituspäevast.
Originaalkirje asukoht Originaalkirje asub siin
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbimisel osaleja:

 • kasutab asjakohaseid tehnilisi termineid ja sõnavara;
 • tunneb erinevaid mehitamata õhusõidukeid ja nende iseärasusi;
 • teab mehitamata õhusõiduki komponente ja süsteeme; 
 • tunneb Eestis ja EL-is kehtivaid mehitamata õhusõidukitele rakenduvaid seadusi; 
 • teab riske ja ohte, mis võivad kaasneda mehitamata õhusõiduki käitamisega;
 • rakendab ohutut lennutamist tagavaid protseduure.
Sihtgrupid: Tehnikahuvilised, kes soovivad käitada mehitamata lennuseadmeid avatud kategoorias.

NB! Koolituse sihtrühma ei kuulu:
1) riigi- või kohalike omavalitsuste ametnikud;
2) koolikohuslased ja tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppijad.
Eesmärgid: Koolituse eesmärk on anda potentsiaalsetele mehitamata õhusõidukite (UAV-de) lennutajatele edasi UAV ohutuks käitamiseks vajalikud teadmised.
Sisukirjeldus:

Osaleja saab UAV ohutuks käitamiseks vajalikud teadmised ja praktilise lennutamise kogemuse. 

Õpisündmuse teemad:
1) Eetika ja inimtegurid 2h

2) Lennundusõigus ja õhuruumi korraldus 3h
3) Aerodünaamika alused 2h
4) Õhusõidukite tehnosüsteemid 10h
5) Õhusõidukite käitamine ja hädaolukorrad 3h
6) NOTAM ja aeronavigatsiooniteabe kogumik 3h
7) Meteoroloogia 2h
8) Riskide hindamine ja leevendamine 3h
9) Kirjalik test ja tagasiside 2h

10) Praktilised lennuaspektid 5h

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Kontaktõpe toimub Eesti Lennuakadeemia õpperuumides, praktiline osa välitingimustes.
Praktilises osas kasutatavad seadmed tagab Eesti Lennuakadeemia.
Hindamisviisid: Mitteeristav
Osalemise eeldus: Koolitusel osalemiseks peab osalejal olema vähemalt keskharidus
Lõpetamise tingimused:
 • Vähemalt 70 % kontakttundides osalemine
 • Sooritatud on kirjalik test (õigeid vastuseid on vähemalt 51%)
 • Sooritatud on praktiline lend õppejõu juhendamisel 
Õppekavarühm: Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika
Märksõnad: mehitamata õhusõiduk, droon
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Õppekava koostamise alus: Lennundustehnika (EHIS kood 194140), TECH.108
1. kontaktpäev
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 16.09.2021 12:30 - 16.09.2021 16:10
Koolitajad: Tõnis Jürimäe (Eesti Lennuakadeemia)
Toimumise koht: Eesti Lennuakadeemia
Aadress: Eesti Lennuakadeemia
Õppevorm: auditoorne
2. kontaktpäev
2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.09.2021 09:00 - 17.09.2021 11:35
Koolitajad: Tõnis Jürimäe (Eesti Lennuakadeemia)
Toimumise koht: Eesti Lennuakadeemia
Aadress: Eesti Lennuakadeemia
Õppevorm: auditoorne
3. kontaktpäev
3. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 23.09.2021 12:00 - 23.09.2021 16:25
Koolitajad: Oskar Saarepera (Eesti Lennuakadeemia)
Toimumise koht: Eesti Lennuakadeemia
Aadress: Eesti Lennuakadeemia
Õppevorm: auditoorne
4. kontaktpäev
4. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 24.09.2021 09:00 - 24.09.2021 13:25
Koolitajad: Oskar Saarepera (Eesti Lennuakadeemia)
Toimumise koht: Eesti Lennuakadeemia
Aadress: Eesti Lennuakadeemia
Õppevorm: auditoorne
5. kontaktpäev
5. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 30.09.2021 11:00 - 30.09.2021 16:20
Koolitajad: Tõnis Jürimäe (Eesti Lennuakadeemia)
Toimumise koht: Eesti Lennuakadeemia
Aadress: Eesti Lennuakadeemia
Õppevorm: auditoorne
6. kontaktpäev
6. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 01.10.2021 09:00 - 01.10.2021 12:30
Koolitajad: Tõnis Jürimäe (Eesti Lennuakadeemia)
Toimumise koht: Eesti Lennuakadeemia
Aadress: Eesti Lennuakadeemia
Õppevorm: auditoorne

Tagasi kalendrisse