Matemaatika kordamise lühikoolitus TTK-sse sisseastunule (e-kursus)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse käigus toimub matemaatika valitud teemade kordamine. Kursus on 100% veebipõhine ning õppijale on tagatud kogu kursuse jooksul koolitajate e-tugi (s.h toimub kolm veebipõhist konsultatsiooni).
Toimumise aeg: 12.08.2021 - 29.08.2021
Registreerimine avatud 26.07.2021
Registreerimine suletud alates 12.08.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 30 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 30 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 200 osalejat
Hind osalejale: 55 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Oksana Labanova (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Elena Safiulina (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Toimumise koht
Toimumise koht: veebipõhine
Aadress: Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • Sooritab tehteid harilike ja kümnendmurdudega ning arvu astmete ja juurtega.
 • Lahendab lineaar- ja ruutvõrrandeid ning lihtsamaid võrratusi.
 • Lahendab kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemi.
 • Tunneb arvu logaritmi mõiste.
 • Tunneb trigonomeetriliste funktsioonide mõistet ja oskab neid kasutada täisnurkse kolmnurga lahendamisel.
Sihtgrupid: Õpilane.
TTK üliõpilased. Pöörame tähelepanu, et antud koolitus on 10.02-10.04. 2021 toimunud koolituse "Matemaatika ettevalmistuskursus Tallinna Tehnikakõrgkooli sisseastujale (e-kursus)" lühiversioon.
Eesmärgid: Kursuse eesmärgiks on anda ettevalmistus õpingute jätkamiseks rakenduskõrgkoolis.
Koolitus on mõeldud Tallinna Tehnikakõrgkooli sisseastunutele, et hakkama saada matemaatika kursuste omandamisega.
Sisukirjeldus:
 1. Tehted ratsionaalarvudega
 2. Harilikud murrud. Kümnendmurrud.
 3. Astmed. Juured.
 4. Korrutamise abivalemid. Üksliikmed, hulkliikmed.
 5. Lineaarvõrrand, ruutvõrrand
 6. Kahe tundmatuga LVS (liitmisvõte, asendusvõte).
 7. Lineaarvõrratus
 8. Logaritmi mõiste
 9. Trigonomeetriliste funktsioonide definitsioon (k.a trigonomeetriliste funktsioonide pöördfunktsioonide definitsioon)
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Õppevorm: veebipõhine
Õppekeskkonna kirjeldus: e-õpe
Hindamisviisid: Test (osaleja soovi korral)
Osalemise eeldus: Keskharidus
Lõpetamise tingimused:

Kursuse läbinule väljastatakse:

 • tunnistus tingimusel, et kõik testid on sooritatud vähemalt 80% ulatuses;
 • tõend juhul, kui kõik testid on sooritatud alla 80%.
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppematerjalide loend: materjalid Moodle keskkonnas
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: erialane magistrikraad
Sisu kohta saate küsida infot:
Oksana Labanova (üks koolitajatest)
oksana.labanova@tktk.ee
tel 58367075
Õppekavarühm: Tehnika, tootmise ja ehituse interdistsiplinaarne
Märksõnad: matemaatika kursus üliõpilastele
1. koolituspäev - Üldinfo
2. koolituspäev - Üldinfo
3. koolituspäev - Üldinfo

Tagasi kalendrisse