Digialgus: Loovuse toetamine tehnoloogia abil (kuni 2018/2019)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus õpetab erinevaid digivahendeid kasutades toetama laste loovust ja fantaasiat lasteaias ja algklassides. Koolituselt saab õpetaja ideid, kuidas nutiseadmeid õppetöös kasutada.
Toimumise aeg: 18.10.2016 - 16.11.2016
Kontaktpäev:
 • 1. kontaktpäev (18.10.2016 15:00 - 18.10.2016 18:15)
 • 2. kontaktpäev (02.11.2016 15:00 - 02.11.2016 18:15)
 • 3. kontaktpäev (09.11.2016 15:00 - 09.11.2016 18:15)
 • 4. kontaktpäev (16.11.2016 15:00 - 16.11.2016 18:15)
Läbiviimise keel --
Maht: 32 akad. tundi
 • Auditoorne: 16 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 16 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 22 osalejat
Hind osalejale: 61 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

 • õpetajale
 • tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
 • haridustehnoloogile
 • õppejuhile
 • õppeasutuse juhile

Alates veebruarist 2019 on osalemine tasuta ka muule koolimeeskonna liikmele, kelle tööülesannetest tulenevalt on koolitusel osalemine vajalik.

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.


Koolitajad:
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Piret Lehiste, piret.lehiste@hitsa.ee, tel: 55697696
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: http://digialgus.hitsa.ee/moodul-ii/
Toimumise koht
Toimumise koht: Türi Põhikool
Aadress: J. F. Wiedemanni tänav 3 a , Türi vald, 72213 , Järva maakond, Eesti
URL: http://tyripk.ee/
Lisainfo: Kontaktkoolituspäevad:
18.10 15.00-18.15 Fotod veebis ja digiseadmes
02.11 15.00-18.15 Joonistusprogrammid ja piltide kasutamine
09.11 15.00-18.15 Helide ja esitluse loomine
16.11 15.00-18.15 Muusika ja heliga fotoesitluste ning rääkivate piltide loomine
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinud osaleja:

 • leiab ja jagab internetist pilte ja heli arvestades autoriõigusi ja isikuandmete kaitset (ISTE 2.a.)
 • loob ja töötleb pilte (fotod, joonistused) ja heli veebipõhiste ja arvutisse installeeritud programmidega (ISTE 2.b.)
 • kasutab pilte ja helisid erinevate õppematerjalide loomiseks (fotoseeria, esitlus, rääkivad pildid, pusle jne) (ISTE 2.c.)
 • rakendab ja analüüsib pildi- ja helimeediumite kasutamist lasteaia/algkooli õppeprotsessis.(ISTE 2.d.)
Sihtgrupid: Lasteaia- ja algkooliõpetajad
Eesmärgid: Pakkuda ideid ning praktilisi lahendusi ja kogemusi pildi ja heli kasutamiseks õppijate loovuse arendamisel
Sisukirjeldus:

Loovad oleme me kõik – lapsed ja õpetajad. Kuidas seda loovust õppeprotsessis veelgi enam õhutada, toetada ja arendada? Laste loovuse arendamiseks pakub huvitavaid võimalusi ka kaasaegne tehnoloogia. Tule ja vaata, kuidas üles ehitada ühte põnevat oma rühma või klassi laste lugu, kasutades isetehtud pilte ja helisid.

Loe lisaks artikkel Eve Saare "Loovuse toetaminetehnoloogia abil" (e-õppe Uudiskiri 23. november 2015).

Õpisündmuse teemad:
 1. Fotod veebis ja digiseadmes - autoriõigused, pilditöötlus, avaldamine
 2. Joonistusprogrammid ja piltide kasutamine - arvutisse installeeritavad joonistusprogrammid, veebipõhised joonistusprogrammid, puzzlede loomine
 3. Helide ja esitluste loomine - vabad veebipõhised helifailid ja helifailide kasutamisega seotud autoriõigused, helifaili loomine, esitluse loomine tarkvaraga Libre Office
 4. Fotoesitluste ja rääkivate piltide loomine - fotoesitluse loomine, fotoesitluse jagamine keskkonnas YouTube, rääkiva pildi loomine
Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus koosneb neljast moodulist. Iga moodul toimub kontaktpäevana, korraga 4 akadeemilist tundi. Kontaktpäevade vahel toimub kokku 16 tundi iseseisvat tööd. Igas moodulis on omakorda 3-4 alateemat.
Osalemise eeldus: Koolitusele tulija oskab kasutada (browserit) veebilehitsejat (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox vm) teabe otsimisel, mitut veebilehte üheaegelt avada ja hallata, teha lihtsamat tekstitöötlust, saata e-kirja, käsitseda oma digiseadet (nutitelefon, fotoaparaat, tahvelarvuti vm) fotode tegemiseks.

Võimalusel palume võtta kaasa nutiseade (tahvelarvuti, nutitelefon).

Tehnilised tingimused ja koolitusel kasutatav tarkvara: 1) oma arvutiga koolitusel osalejal peavad olema administraatori õigused ja upgrade tehtud, 2) digifotoaparaat või mõni muu digitaalne vahend (nutitelefon, tahvelarvuti). 3) arvutisse installeeritud vabavaralised programmid: Drawing For Children, Tux Paint, PhotoStory4, 4) Õppijatele iseseisvaks tutvumiseks programmid: Libre Office, Audacity, Movie Maker
Lõpetamise tingimused:

Koolitus loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui õppija on:

 • osalenud kontaktpäevadel ning olnud aktiivne ja tulemuslik õppeülesannetega töötamisel;
 • sooritanud iseseivad tööd vastavalt õpijuhistele;
 • esitanud iseseivad tööd tähtaegselt;


Dokumendi tüüp: Tunnistus
Link materjalidele: http://digialgus.hitsa.ee/moodul-ii...
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Märksõnad: Digialgus
Väljatöötaja: HITSA
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 18.10.2016 15:00 - 18.10.2016 18:15
Koolitajad: Laine Aluoja (Türi Põhikool)
Toimumise koht: Türi Põhikool
Aadress: J. F. Wiedemanni tänav 3 a , Türi vald, 72213 , Järva maakond, Eesti
URL: http://tyripk.ee/
Lisainfo: Kontaktkoolituspäevad:
18.10 15.00-18.15 Fotod veebis ja digiseadmes
02.11 15.00-18.15 Joonistusprogrammid ja piltide kasutamine
09.11 15.00-18.15 Helide ja esitluse loomine
16.11 15.00-18.15 Muusika ja heliga fotoesitluste ning rääkivate piltide loomine

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Fotod veebis ja digiseadmes
Päevakava vabatekstina: Auditoorne töö (4 akadeemilist tundi).

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 02.11.2016 15:00 - 02.11.2016 18:15
Toimumise koht: Türi Põhikool
Aadress: J. F. Wiedemanni tänav 3 a , Türi vald, 72213 , Järva maakond, Eesti
URL: http://tyripk.ee
Lisainfo: Kontaktkoolituspäevad:
18.10 15.00-18.15 Fotod veebis ja digiseadmes
02.11 15.00-18.15 Joonistusprogrammid ja piltide kasutamine
09.11 15.00-18.15 Helide ja esitluse loomine
16.11 15.00-18.15 Muusika ja heliga fotoesitluste ning rääkivate piltide loomine

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Joonistusprogrammid ja piltide kasutamine
Päevakava vabatekstina: Auditoorne töö (4 akadeemilist tundi). ISESEISEV KODUNE TÖÖ 2: (2 ak/h)

Vaata vähem

3. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 09.11.2016 15:00 - 09.11.2016 18:15
Toimumise koht: Türi Põhikool
Aadress: J. F. Wiedemanni tänav 3 a , Türi vald, 72213 , Järva maakond, Eesti
URL: http://tyripk.ee
Lisainfo: Kontaktkoolituspäevad:
18.10 15.00-18.15 Fotod veebis ja digiseadmes
02.11 15.00-18.15 Joonistusprogrammid ja piltide kasutamine
09.11 15.00-18.15 Helide ja esitluse loomine
16.11 15.00-18.15 Muusika ja heliga fotoesitluste ning rääkivate piltide loomine

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Helide ja esitluse loomine
Päevakava vabatekstina: Auditoorne töö (4 akadeemilist tundi). ISESEISEV KODUNE TÖÖ 3: (2 ak/h)

Vaata vähem

4. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 16.11.2016 15:00 - 16.11.2016 18:15
Toimumise koht: Türi Põhikool
Aadress: J. F. Wiedemanni tänav 3 a , Türi vald, 72213 , Järva maakond, Eesti
URL: http://tyripk.ee
Lisainfo: Kontaktkoolituspäevad:
18.10 15.00-18.15 Fotod veebis ja digiseadmes
02.11 15.00-18.15 Joonistusprogrammid ja piltide kasutamine
09.11 15.00-18.15 Helide ja esitluse loomine
16.11 15.00-18.15 Muusika ja heliga fotoesitluste ning rääkivate piltide loomine

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Muusika ja heliga fotoesitluste ning rääkivate piltide loomine
Päevakava vabatekstina: Auditoorne töö (4 akadeemilist tundi).

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse