Digialgus: Infotehnoloogia ja koostöö (kuni 2018/2019)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusel tutvutakse erinevate võimalustega, mida kasutada koostööks kolleegide ja lapsevanematega lasteaias ning algklassides.
Toimumise aeg: 20.09.2016 - 04.10.2016
Kontaktpäev:
 • 1. kontaktpäev (20.09.2016 15:00 - 20.09.2016 18:15)
 • 2. kontaktpäev (27.09.2016 15:00 - 27.09.2016 18:15)
 • 3. kontaktpäev (04.10.2016 15:00 - 04.10.2016 18:15)
Läbiviimise keel --
Maht: 31 akad. tundi
 • Auditoorne: 12 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 19 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 22 osalejat
Hind osalejale: 58 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

 • õpetajale
 • tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
 • haridustehnoloogile
 • õppejuhile
 • õppeasutuse juhile

Alates veebruarist 2019 on osalemine tasuta ka muule koolimeeskonna liikmele, kelle tööülesannetest tulenevalt on koolitusel osalemine vajalik.

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.


Koolitajad:
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Piret Lehiste, piret.lehiste@hitsa.ee, tel: 55697696
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: http://digialgus.hitsa.ee/moodul-i/
Toimumise koht
Toimumise koht: Türi Põhikool
Aadress: J. F. Wiedemanni tänav 3 a , Türi vald, 72213 , Järva maakond, Eesti
URL: http://tyripk.ee
Lisainfo: II korruse arvutiklass
kontaktpäevad
20.sept 15.00- 18.15
27.sept 15.00- 18.15
4.okt 15.00- 18.15
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinud osaleja:

 • Kohandab internetist leitud loovust ja innovatsiooni toetavaid õpiülesandeid, hindab õppijate õpitulemusi. (ISTE 1.1.2)
 • Leiab ja kasutab õppematerjale praktikakogukonna/võrgustiku veebikeskkonnast (ISTE 5.1.2)
 • Kasutab interneti otsingusüsteeme ja erinevaid veebipõhiseid infoallikaid, et leida oma valdkonnas ajakohaseid uuringuid (ISTE 5.3.1)
 • Kasutab õppetöös veebipõhist õpikeskkonda (vookoguja, blogi, koduleht, Google Drive jne) (ISTE 2.2.2)
 • Kasutab digivahendeid andmete kogumiseks, talletamiseks ja korrastamiseks (ISTE 3.4.3)
 • Kasutab järjepidevalt erinevaid digitaalseid suhtluskanaleid õppijate, lapsevanemate ja kolleegidega suhtlemiseks (ISTE 3.2.2)
 • Panustab kooli, ainevaldkonna või õppekava arengule keskenduva töörühma tegevusse (ISTE 5.4.3)
 • Loob veebikeskkonna kasutajakonto ja loob/lisab sinna materjale, kasutab igapäevast tarkvara/ veebikeskkonda/riistvara juhendi abil, kasutab esitlusvahendeid, salvestab/kopeerib faile (ISTE 3.1.1)
Sihtgrupid: Lasteaia- ja algklassiõpetajad
Eesmärgid: Koolituse eesmärgiks on tutvustada lasteaia- ja algklassiõpetajatele veebipõhiseid vahendeid, mis hõlbustavad koostööd kolleegide ja lastevanematega.
Sisukirjeldus:

Eesti elukestva õppe strateegia 2020 annab suuniseid hariduse kaasajastamiseks. Mitmel korral on seal nimetatud üheks olulisemaks põhimõtteks koostööd ja üksteiselt õppimist, samuti tähtsustakse rahvusvahelist koostööd. Koostööoskused annavad meile kõigile võimaluse kaasata suuremat kogukonda, kasvatada võrgustikku, mis toetaks nii Sind kui Sinu õpilasi, rääkimata õpetajate omavahelisest koostööst.

Käesolev kursus jagab Sulle mitmeid nippe ja nõuandeid, kuidas veebi kaudu efektiivsemalt suhelda.

Loe lisaks artikkel Elyna Nevski "Infotehnoloogia aitab õpetajal ja lapsevanemal koostööd teha" (e-õppe Uudiskiri 07. september 2015). Koolituselt saab õpetaja ideid, kuidas nutiseadmeid õppetöös kasutada.

Õpisündmuse teemad:
 1. Teema – Google toodete tutvustamine, GMaili postkasti seadistamine ja listid, Google Vormi abil küsitluse loomine
 2. Teema – Google koostöövahendite praktikum: dokumendi, arvutustabeli ja esitluse koostamine (e-õpe)
 3. Teema – Ühistöö võimalused Internetis
 4. Teema – Ühistöövõimaluste praktikum (e-õpe)
 5. Teema – Otsing internetist
Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Kursusel toimub kolm kontaktpäeva ning kaks e-õppe päeva. Koolitus jaguneb viieks teemaks. Teemad 1, 3 ning 5 läbitakse kontakttunnis, e-õppena läbitakse teemad 2 ja 4.
Osalemise eeldus: Kasutaja oskab kasutada veebilehitsejat (brauserit), teha tekstitöötlust, kirja saata, oskab mitut veebilehte samal ajal avada ja hallata. Võimalusel võtta kaasa nutiseade (tahvelarvuti, nutitelefon). Google konto olemasolu (Gmail).
Lõpetamise tingimused:

Koolitus loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui osaleja:

 • on osalenud kontaktpäevadel ning olnud aktiivne ja tulemuslik õppeülesannetega töötamisel;
 • on sooritanud iseseisva töö vastavalt õpijuhisele ja esitanud selle tähtaegselt


Dokumendi tüüp: Tunnistus
Link materjalidele: http://digialgus.hitsa.ee/moodul-i/
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Märksõnad: Digialgus
Väljatöötaja: HITSA
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 20.09.2016 15:00 - 20.09.2016 18:15
Koolitajad: Laine Aluoja (Türi Põhikool)
Toimumise koht: Türi Põhikool
Aadress: J. F. Wiedemanni tänav 3 a , Türi vald, 72213 , Järva maakond, Eesti
URL: http://tyripk.ee/
Lisainfo: II korruse arvutiklass
kontaktpäevad
20.sept 15.00- 18.15
27.sept 15.00- 18.15
4.okt 15.00- 18.15

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Sissejuhatus
Internet ja otsingusüsteemid.
Praktiline töö “Internetiotsing”:
Praktiline töö “Lingikogu loomine”.
E-õppe teema sissejuhatus
Päevakava vabatekstina: 4 akad. tundi

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 27.09.2016 15:00 - 27.09.2016 18:15
Koolitajad: Laine Aluoja (Türi Põhikool)
Toimumise koht: Türi Põhikool
Aadress: J. F. Wiedemanni tänav 3 a , Türi vald, 72213 , Järva maakond, Eesti
URL: http://tyripk.ee/
Lisainfo: II korruse arvutiklass
kontaktpäevad
20.sept 15.00- 18.15
27.sept 15.00- 18.15
4.okt 15.00- 18.15

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Veebipõhine ankeet/küsitlus
Päevakava vabatekstina: MAHT: 4 akadeemilist tundi

Vaata vähem

3. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 04.10.2016 15:00 - 04.10.2016 18:15
Koolitajad: Laine Aluoja (Türi Põhikool)
Toimumise koht: Türi Põhikool
Aadress: J. F. Wiedemanni tänav 3 a , Türi vald, 72213 , Järva maakond, Eesti
URL: http://tyripk.ee/
Lisainfo: II korruse arvutiklass
kontaktpäevad
20.sept 15.00- 18.15
27.sept 15.00- 18.15
4.okt 15.00- 18.15

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: V kontakttund: Ajaveebid ja veebilehed
Päevakava vabatekstina: MAHT 4 akadeemilist tundi

Vaata vähem

e-õppe päev I - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine
Sisukirjeldus: Suhtlus e-meilikeskkonnas
Päevakava vabatekstina: MAHT: 4 akadeemilist tundi

Vaata vähem

e-õppe päev II - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine
Sisukirjeldus: Ühistöö: Google Drive ja eTwinning. Google Maps.
Päevakava vabatekstina: MAHT: 4 akadeemilist tundi

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse