Kuidas mõista noori tehnoloogiarikkas keskkonnas noortega töötava ettevõtjana?

Общая информация:
Краткое описание Koolitusel osalemine annab mitmeid praktilisi oskuseid noorte kaasamiseks tehnoloogia abil ning aitab mõista, miks ja kuidas noored tehnoloogiat kasutavad.
Время проведения: 15.09.2021 - 06.12.2021
Регистрация открыта 09.07.2021
День контакта:
 • 15.09.2021 (15.09.2021 10:15 - 15.09.2021 13:45)
 • 28.09.2021 (28.09.2021 10:15 - 28.09.2021 12:45)
 • 30.09.2021 (30.09.2021 10:15 - 30.09.2021 13:45)
 • 08.10.2021 (08.10.2021 10:00 - 08.10.2021 16:30)
 • 28.10.2021 (28.10.2021 10:00 - 28.10.2021 16:30)
 • 02.11.2021 (02.11.2021 10:15 - 02.11.2021 11:45)
 • 08.11.2021 (08.11.2021 10:30 - 08.11.2021 12:00)
 • 22.11.2021 (22.11.2021 10:30 - 22.11.2021 14:30)
 • 06.12.2021 (06.12.2021 10:15 - 06.12.2021 13:45)
 • Свернуть
Язык проведения эстонский язык
Объем: 60 акад. часа (-ов)
 • Аудиторный: 40 акад. часа (-ов)
 • Самостоятельная работа: 20 акад. часа (-ов)
Число участников: 20 до 30 участников
Цена для участника: tasuta
Условия участия и информация о цене:

Kursus viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames. Koolituse maksumus on 287 eurot. Koolitus on sihtgrupile tasuta.

Учреждение-организатор: Tallinna Ülikool
Руководитель проектов: Elina Ojamets, elina.ojamets@tlu.ee
Место проведения
Место проведения: Zoom veebikeskkond

Kursusel võib olla kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates asukohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Адрес: Eesti
Описание
Результаты обучения:
 • teab noorte ja noorsootöö digitaalse konteksti põhimõisteid; mõistab digitaalselt rikastatud maailmas nooreks olemise keerukust ja suudab seda arusaama noorsoouuringute või noorsootöö planeerimises rakendada;
 • teab ja oskab leida tööriistad noorsootöö läbiviimiseks digitaalruumis.
Целевые группы: Osalema on oodatud, väikeettevõtete töötajad, FIE-d, MTÜ töötajad, noorsootöötajad, noorte huviringide juhendajad.
Цели: Koolituse eesmärk on saada ülevaade noorsootöö digitaalsetest võimalustest ja sellest, miks ja kuidas noored ja noorsootöötajad tehnoloogiat kasutavad ning oma elu internetis tajuvad; tutvuda võimalustega ja analüüsida enda kui noorsootöötaja valmisolekut noorsootöö läbiviimiseks mitmesugustes digitaalselt rikastatud olukordades; mõista nutika noorsootöö arendamise olulisust noorsootöö kontekstis.
Описание содержания:

Noorte internetikogemuste ja digitaalse noorsootöö uurimise võimalused ja nutika/digitaalse/virtuaalse noorsootöö mõistmine. Uute trendide mõistmise jakavandamise olulisus noorsootöötaja ja noorsootööasutuse vaates. Interneti ja tehnoloogia roll noorte elus ja noorsootöötaja töös. Tehnoloogia ja internetikasutamise võimalused noorsootöös. Eetika, privaatsus, digitaalne lõhe, tsensuur ja digitaalsed oskused noortevaldkonnas.

Темы учебного мероприятия:

15.09.2021 - koolitus toimub Zoomis

28.09.2021 - koolitus toimub Zoomis

30.09.2021 - koolitus toimub Zoomis

08.10.2021 - koolitus toimub Zoomis

28.10.2021 - koolitus toimub Zoomis

02.11.2021 - koolitus toimub Zoomis

08.11.2021 - koolitus toimub Zoomis

22.11.2021 - koolitus toimub TLÜ ruumis T-412

06.12.2021 - koolitus toimub TLÜ ruumis T-412


Форма обучения: kombineeritud
Описание учебной среды: Koolitus toimub peamiselt Zoom veebikeskkonnas. Kaks viimast koolituspäeva viiakse läbi TLÜ ruumis T-412 (Narva mnt 25, Tallinn).
Способы оценок: arvestus
Предпосылка для участия: Osalemise eelduseks on lühikese motivatsioonikirja esitamine ning kuulumine sihtrühma.
Условия окончания:

Kontaktõppes osalemine vähemalt 70%, kõikide iseseisvate tööde esitamine. Koolituse täielikult läbinule väljastatakse TLÜ tunnistus. Koolituse osaliselt läbinule väljastatakse TLÜ tõend.

Тип документа: Tunnistus või tõend
Описание квалификации, учебного или рабочего опыта преподавателя, необходимого для проведения обучения: Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, hariduse valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.
Группа учебной программы: Kasvatusteadused
Учебное мероприятие проводится при поддержке Европейского социального фонда Европейского союза
ESF logo
15.09.2021
15.09.2021 - Общая информация
Время проведения: 15.09.2021 10:15 - 15.09.2021 13:45
Форма обучения: veebipõhine
Описание содержания: Avaseminar. Sissejuhatus teemasse. Tehnoloogia olulisus ja peamised väljakutsed seoses tehnoloogia kasutuselevõtuga noortevaldkonnas Põhimõisted (nutikas, digitaalne ja virtuaalne noorsootöö). Noorsootöötaja digipädevus ja selle osaoskused
28.09.2021
28.09.2021 - Общая информация
Время проведения: 28.09.2021 10:15 - 28.09.2021 12:45
Форма обучения: veebipõhine
Описание содержания: Noorte ja noorsootöötajate digitaalne lõhe. Noorte vajadused tehnoloogirikkas keskkonnas. Vajaduste uurimine ja kaardistamine.
30.09.2021
30.09.2021 - Общая информация
Время проведения: 30.09.2021 10:15 - 30.09.2021 13:45
Форма обучения: veebipõhine
Описание содержания: Infotöö tehnoloogirikkas keskkonnas. Eetilised küsimused. Infokritiilisus interneti ja sellega seotud. väljakutsed. Sotsiaalne ettevõtlus.
08.10.2021
08.10.2021 - Общая информация
Время проведения: 08.10.2021 10:00 - 08.10.2021 16:30
Форма обучения: veebipõhine
Описание содержания: Nutika noorsootöö kontseptsioon, tehnoloogia noorte inimeste elus, digivahendid noorteni jõudmiseks, digivahendid koostööks noortega ja kolleegidega, digivahendid noorsootöö efektiivsemaks muutmiseks.
28.10.2021
28.10.2021 - Общая информация
Время проведения: 28.10.2021 10:00 - 28.10.2021 16:30
Форма обучения: veebipõhine
Описание содержания: Eesmärgipärane digivahendite rakendamine, kasutuslood digivahendite kasutamisel, digivahendite noorsootöö nähtavaks muutmiseks, teadlik ja turvaline nutivahendite kasutamine.
02.11.2021
02.11.2021 - Общая информация
Время проведения: 02.11.2021 10:15 - 02.11.2021 11:45
Форма обучения: veebipõhine
Описание содержания: Seminar. Praktiliste tööde esitamine ja arutamine.
08.11.2021
08.11.2021 - Общая информация
Время проведения: 08.11.2021 10:30 - 08.11.2021 12:00
Форма обучения: veebipõhine
Описание содержания: Sissejuhatus teemasse: noorsootöötajad tehnoloogilise keskkonna kasutajate ja arendajatena.
22.11.2021
22.11.2021 - Общая информация
Время проведения: 22.11.2021 10:30 - 22.11.2021 14:30
Форма обучения: auditoorne
Описание содержания: Iseseisvate tööde esitlused ja arutelud. Tehnoloogiliste uuenduste toetamine noorsootöö keskkondades. Edasise enesearengu võimalused.
06.12.2021
06.12.2021 - Общая информация
Время проведения: 06.12.2021 10:15 - 06.12.2021 13:45
Форма обучения: auditoorne
Описание содержания: Lõppseminar. Kokkuvõtted. Tagasiside Reflektsioon.

Зарегистрироваться

Вернуться к календарю