Kuidas mõista noori tehnoloogiarikkas keskkonnas noortega töötava ettevõtjana?

General information:
Short description Koolitusel osalemine annab mitmeid praktilisi oskuseid noorte kaasamiseks tehnoloogia abil ning aitab mõista, miks ja kuidas noored tehnoloogiat kasutavad.
Study event time: 15.09.2021 - 06.12.2021
Registration opened 09.07.2021
Contact day:
 • 15.09.2021 (15.09.2021 10:15 - 15.09.2021 13:45)
 • 28.09.2021 (28.09.2021 10:15 - 28.09.2021 12:45)
 • 30.09.2021 (30.09.2021 10:15 - 30.09.2021 13:45)
 • 08.10.2021 (08.10.2021 10:00 - 08.10.2021 16:30)
 • 28.10.2021 (28.10.2021 10:00 - 28.10.2021 16:30)
 • 02.11.2021 (02.11.2021 10:15 - 02.11.2021 11:45)
 • 08.11.2021 (08.11.2021 10:30 - 08.11.2021 12:00)
 • 22.11.2021 (22.11.2021 10:30 - 22.11.2021 14:30)
 • 06.12.2021 (06.12.2021 10:15 - 06.12.2021 13:45)
 • Show less
Language of instruction Estonian
Workload: 60 acad/h
 • Classroom: 40 acad/h
 • Independent: 20 acad/h
Number of participants: 20 To 30 participants
Price: tasuta
Terms and conditions of participation and price information:

Kursus viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames. Koolituse maksumus on 287 eurot. Koolitus on sihtgrupile tasuta.

Organizing institution: Tallinna Ülikool
Project manager: Elina Ojamets, elina.ojamets@tlu.ee
Study event location
Study event location: Zoom veebikeskkond

Kursusel võib olla kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates asukohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Address: Eesti
Description
Learning outcomes:
 • teab noorte ja noorsootöö digitaalse konteksti põhimõisteid; mõistab digitaalselt rikastatud maailmas nooreks olemise keerukust ja suudab seda arusaama noorsoouuringute või noorsootöö planeerimises rakendada;
 • teab ja oskab leida tööriistad noorsootöö läbiviimiseks digitaalruumis.
Target groups: Osalema on oodatud, väikeettevõtete töötajad, FIE-d, MTÜ töötajad, noorsootöötajad, noorte huviringide juhendajad.
Goals: Koolituse eesmärk on saada ülevaade noorsootöö digitaalsetest võimalustest ja sellest, miks ja kuidas noored ja noorsootöötajad tehnoloogiat kasutavad ning oma elu internetis tajuvad; tutvuda võimalustega ja analüüsida enda kui noorsootöötaja valmisolekut noorsootöö läbiviimiseks mitmesugustes digitaalselt rikastatud olukordades; mõista nutika noorsootöö arendamise olulisust noorsootöö kontekstis.
Description:

Noorte internetikogemuste ja digitaalse noorsootöö uurimise võimalused ja nutika/digitaalse/virtuaalse noorsootöö mõistmine. Uute trendide mõistmise jakavandamise olulisus noorsootöötaja ja noorsootööasutuse vaates. Interneti ja tehnoloogia roll noorte elus ja noorsootöötaja töös. Tehnoloogia ja internetikasutamise võimalused noorsootöös. Eetika, privaatsus, digitaalne lõhe, tsensuur ja digitaalsed oskused noortevaldkonnas.

Study event topics:

15.09.2021 - koolitus toimub Zoomis

28.09.2021 - koolitus toimub Zoomis

30.09.2021 - koolitus toimub Zoomis

08.10.2021 - koolitus toimub Zoomis

28.10.2021 - koolitus toimub Zoomis

02.11.2021 - koolitus toimub Zoomis

08.11.2021 - koolitus toimub Zoomis

22.11.2021 - koolitus toimub TLÜ ruumis T-412

06.12.2021 - koolitus toimub TLÜ ruumis T-412


Study form: kombineeritud
Learning environment: Koolitus toimub peamiselt Zoom veebikeskkonnas. Kaks viimast koolituspäeva viiakse läbi TLÜ ruumis T-412 (Narva mnt 25, Tallinn).
Evaluation methods: arvestus
Pre-requisites: Osalemise eelduseks on lühikese motivatsioonikirja esitamine ning kuulumine sihtrühma.
Criteria for completion:

Kontaktõppes osalemine vähemalt 70%, kõikide iseseisvate tööde esitamine. Koolituse täielikult läbinule väljastatakse TLÜ tunnistus. Koolituse osaliselt läbinule väljastatakse TLÜ tõend.

Document type: Tunnistus või tõend
Qualification description: Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, hariduse valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.
Course description group: Kasvatusteadused
Study event supported by European Social Fund
ESF logo
15.09.2021
15.09.2021 - General information
Study event time: 15.09.2021 10:15 - 15.09.2021 13:45
Study form: veebipõhine
Description: Avaseminar. Sissejuhatus teemasse. Tehnoloogia olulisus ja peamised väljakutsed seoses tehnoloogia kasutuselevõtuga noortevaldkonnas Põhimõisted (nutikas, digitaalne ja virtuaalne noorsootöö). Noorsootöötaja digipädevus ja selle osaoskused
28.09.2021
28.09.2021 - General information
Study event time: 28.09.2021 10:15 - 28.09.2021 12:45
Study form: veebipõhine
Description: Noorte ja noorsootöötajate digitaalne lõhe. Noorte vajadused tehnoloogirikkas keskkonnas. Vajaduste uurimine ja kaardistamine.
30.09.2021
30.09.2021 - General information
Study event time: 30.09.2021 10:15 - 30.09.2021 13:45
Study form: veebipõhine
Description: Infotöö tehnoloogirikkas keskkonnas. Eetilised küsimused. Infokritiilisus interneti ja sellega seotud. väljakutsed. Sotsiaalne ettevõtlus.
08.10.2021
08.10.2021 - General information
Study event time: 08.10.2021 10:00 - 08.10.2021 16:30
Study form: veebipõhine
Description: Nutika noorsootöö kontseptsioon, tehnoloogia noorte inimeste elus, digivahendid noorteni jõudmiseks, digivahendid koostööks noortega ja kolleegidega, digivahendid noorsootöö efektiivsemaks muutmiseks.
28.10.2021
28.10.2021 - General information
Study event time: 28.10.2021 10:00 - 28.10.2021 16:30
Study form: veebipõhine
Description: Eesmärgipärane digivahendite rakendamine, kasutuslood digivahendite kasutamisel, digivahendite noorsootöö nähtavaks muutmiseks, teadlik ja turvaline nutivahendite kasutamine.
02.11.2021
02.11.2021 - General information
Study event time: 02.11.2021 10:15 - 02.11.2021 11:45
Study form: veebipõhine
Description: Seminar. Praktiliste tööde esitamine ja arutamine.
08.11.2021
08.11.2021 - General information
Study event time: 08.11.2021 10:30 - 08.11.2021 12:00
Study form: veebipõhine
Description: Sissejuhatus teemasse: noorsootöötajad tehnoloogilise keskkonna kasutajate ja arendajatena.
22.11.2021
22.11.2021 - General information
Study event time: 22.11.2021 10:30 - 22.11.2021 14:30
Study form: auditoorne
Description: Iseseisvate tööde esitlused ja arutelud. Tehnoloogiliste uuenduste toetamine noorsootöö keskkondades. Edasise enesearengu võimalused.
06.12.2021
06.12.2021 - General information
Study event time: 06.12.2021 10:15 - 06.12.2021 13:45
Study form: auditoorne
Description: Lõppseminar. Kokkuvõtted. Tagasiside Reflektsioon.

Register

Back to study calendar