Registreerumine:

Kuidas mõista noori tehnoloogiarikkas keskkonnas noortega töötava ettevõtjana?, 15.09.2021 - 06.12.2021

Täpsem info

Koolitusel osalemine annab mitmeid praktilisi oskuseid noorte kaasamiseks tehnoloogia abil ning aitab mõista, miks ja kuidas noored tehnoloogiat kasutavad.

Tähelepanu! Kui Sinu asutust ei ole Juhani andmebaasis, leiad selle Äriregistri valikust. Kui Sa ei tööta, palun vali ameti väljas 'ei tööta' ning täpsusta mittetöötamise asjaolud. Korraldaja kogub seda infot lepingutingimuste täitmiseks seaduse alusel.
Sinu andmed
Tööandja info
  • Otsi asutust