Kuidas mõista noori tehnoloogiarikkas keskkonnas noortega töötava ettevõtjana?

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusel osalemine annab mitmeid praktilisi oskuseid noorte kaasamiseks tehnoloogia abil ning aitab mõista, miks ja kuidas noored tehnoloogiat kasutavad.
Toimumise aeg: 15.09.2021 - 06.12.2021
Registreerimine avatud 09.07.2021
Kontaktpäev:
 • 15.09.2021 (15.09.2021 10:15 - 15.09.2021 13:45)
 • 28.09.2021 (28.09.2021 10:15 - 28.09.2021 12:45)
 • 30.09.2021 (30.09.2021 10:15 - 30.09.2021 13:45)
 • 08.10.2021 (08.10.2021 10:00 - 08.10.2021 16:30)
 • 28.10.2021 (28.10.2021 10:00 - 28.10.2021 16:30)
 • 02.11.2021 (02.11.2021 10:15 - 02.11.2021 11:45)
 • 08.11.2021 (08.11.2021 10:30 - 08.11.2021 12:00)
 • 22.11.2021 (22.11.2021 10:30 - 22.11.2021 14:30)
 • 06.12.2021 (06.12.2021 10:15 - 06.12.2021 13:45)
 • Vaata vähem
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 60 akad. tundi
 • Auditoorne: 40 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 20 akad. tundi
Osalejate arv: 20 kuni 30 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Kursus viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames. Koolituse maksumus on 287 eurot. Koolitus on sihtgrupile tasuta.

Korraldav asutus: Tallinna Ülikool
Projektijuht: Elina Ojamets, elina.ojamets@tlu.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Zoom veebikeskkond

Kursusel võib olla kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates asukohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Aadress: Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • teab noorte ja noorsootöö digitaalse konteksti põhimõisteid; mõistab digitaalselt rikastatud maailmas nooreks olemise keerukust ja suudab seda arusaama noorsoouuringute või noorsootöö planeerimises rakendada;
 • teab ja oskab leida tööriistad noorsootöö läbiviimiseks digitaalruumis.
Sihtgrupid: Osalema on oodatud, väikeettevõtete töötajad, FIE-d, MTÜ töötajad, noorsootöötajad, noorte huviringide juhendajad.
Eesmärgid: Koolituse eesmärk on saada ülevaade noorsootöö digitaalsetest võimalustest ja sellest, miks ja kuidas noored ja noorsootöötajad tehnoloogiat kasutavad ning oma elu internetis tajuvad; tutvuda võimalustega ja analüüsida enda kui noorsootöötaja valmisolekut noorsootöö läbiviimiseks mitmesugustes digitaalselt rikastatud olukordades; mõista nutika noorsootöö arendamise olulisust noorsootöö kontekstis.
Sisukirjeldus:

Noorte internetikogemuste ja digitaalse noorsootöö uurimise võimalused ja nutika/digitaalse/virtuaalse noorsootöö mõistmine. Uute trendide mõistmise jakavandamise olulisus noorsootöötaja ja noorsootööasutuse vaates. Interneti ja tehnoloogia roll noorte elus ja noorsootöötaja töös. Tehnoloogia ja internetikasutamise võimalused noorsootöös. Eetika, privaatsus, digitaalne lõhe, tsensuur ja digitaalsed oskused noortevaldkonnas.

Õpisündmuse teemad:

15.09.2021 - koolitus toimub Zoomis

28.09.2021 - koolitus toimub Zoomis

30.09.2021 - koolitus toimub Zoomis

08.10.2021 - koolitus toimub Zoomis

28.10.2021 - koolitus toimub Zoomis

02.11.2021 - koolitus toimub Zoomis

08.11.2021 - koolitus toimub Zoomis

22.11.2021 - koolitus toimub TLÜ ruumis T-412

06.12.2021 - koolitus toimub TLÜ ruumis T-412


Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub peamiselt Zoom veebikeskkonnas. Kaks viimast koolituspäeva viiakse läbi TLÜ ruumis T-412 (Narva mnt 25, Tallinn).
Hindamisviisid: arvestus
Osalemise eeldus: Osalemise eelduseks on lühikese motivatsioonikirja esitamine ning kuulumine sihtrühma.
Lõpetamise tingimused:

Kontaktõppes osalemine vähemalt 70%, kõikide iseseisvate tööde esitamine. Koolituse täielikult läbinule väljastatakse TLÜ tunnistus. Koolituse osaliselt läbinule väljastatakse TLÜ tõend.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, hariduse valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.
Õppekavarühm: Kasvatusteadused
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
15.09.2021
15.09.2021 - Üldinfo
Toimumise aeg: 15.09.2021 10:15 - 15.09.2021 13:45
Õppevorm: veebipõhine
Sisukirjeldus: Avaseminar. Sissejuhatus teemasse. Tehnoloogia olulisus ja peamised väljakutsed seoses tehnoloogia kasutuselevõtuga noortevaldkonnas Põhimõisted (nutikas, digitaalne ja virtuaalne noorsootöö). Noorsootöötaja digipädevus ja selle osaoskused
28.09.2021
28.09.2021 - Üldinfo
Toimumise aeg: 28.09.2021 10:15 - 28.09.2021 12:45
Õppevorm: veebipõhine
Sisukirjeldus: Noorte ja noorsootöötajate digitaalne lõhe. Noorte vajadused tehnoloogirikkas keskkonnas. Vajaduste uurimine ja kaardistamine.
30.09.2021
30.09.2021 - Üldinfo
Toimumise aeg: 30.09.2021 10:15 - 30.09.2021 13:45
Õppevorm: veebipõhine
Sisukirjeldus: Infotöö tehnoloogirikkas keskkonnas. Eetilised küsimused. Infokritiilisus interneti ja sellega seotud. väljakutsed. Sotsiaalne ettevõtlus.
08.10.2021
08.10.2021 - Üldinfo
Toimumise aeg: 08.10.2021 10:00 - 08.10.2021 16:30
Õppevorm: veebipõhine
Sisukirjeldus: Nutika noorsootöö kontseptsioon, tehnoloogia noorte inimeste elus, digivahendid noorteni jõudmiseks, digivahendid koostööks noortega ja kolleegidega, digivahendid noorsootöö efektiivsemaks muutmiseks.
28.10.2021
28.10.2021 - Üldinfo
Toimumise aeg: 28.10.2021 10:00 - 28.10.2021 16:30
Õppevorm: veebipõhine
Sisukirjeldus: Eesmärgipärane digivahendite rakendamine, kasutuslood digivahendite kasutamisel, digivahendite noorsootöö nähtavaks muutmiseks, teadlik ja turvaline nutivahendite kasutamine.
02.11.2021
02.11.2021 - Üldinfo
Toimumise aeg: 02.11.2021 10:15 - 02.11.2021 11:45
Õppevorm: veebipõhine
Sisukirjeldus: Seminar. Praktiliste tööde esitamine ja arutamine.
08.11.2021
08.11.2021 - Üldinfo
Toimumise aeg: 08.11.2021 10:30 - 08.11.2021 12:00
Õppevorm: veebipõhine
Sisukirjeldus: Sissejuhatus teemasse: noorsootöötajad tehnoloogilise keskkonna kasutajate ja arendajatena.
22.11.2021
22.11.2021 - Üldinfo
Toimumise aeg: 22.11.2021 10:30 - 22.11.2021 14:30
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Iseseisvate tööde esitlused ja arutelud. Tehnoloogiliste uuenduste toetamine noorsootöö keskkondades. Edasise enesearengu võimalused.
06.12.2021
06.12.2021 - Üldinfo
Toimumise aeg: 06.12.2021 10:15 - 06.12.2021 13:45
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Lõppseminar. Kokkuvõtted. Tagasiside Reflektsioon.

Registreeri

Tagasi kalendrisse