Uute mudelite rakendamine turunduse ja müügitöö korraldamisel (RKT)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kaasaaegne turundus ja müügitöö on väga praktilised, seotud IKT vahendite ja digiajastu „tööriistadega“ kombineeritult traditsioonilistesse turundustegevustesse. Erinevad uued mudelid turunduse ja müügitöö korraldamisel, et turundust ja müüki ellu viia.
Toimumise aeg: 15.09.2021 - 03.11.2021
Registreerimine avatud 02.07.2021
Registreerimine suletud alates 22.09.2021
Kontaktpäev:
 • 1. kontaktpäev (15.09.2021 09:00 - 15.09.2021 16:15)
 • 2. kontaktpäev (22.09.2021 09:00 - 22.09.2021 16:15)
 • 3. kontaktpäev (29.09.2021 09:00 - 29.09.2021 16:15)
 • 4. kontaktpäev (06.10.2021 09:00 - 06.10.2021 16:15)
 • 5. kontaktpäev (13.10.2021 09:00 - 13.10.2021 16:15)
 • 6. kontaktpäev (20.10.2021 09:00 - 20.10.2021 16:15)
 • 7. kontaktpäev (27.10.2021 09:00 - 27.10.2021 16:15)
 • 8. kontaktpäev (03.11.2021 09:00 - 03.11.2021 12:15)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 60 akad. tundi
 • Auditoorne: 36 akad. tundi
 • Praktiline: 24 akad. tundi
Osalejate arv: 12 kuni 15 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Kui tasuta osalemise tingimus ei ole täidetud, käsitletakse koolitusel osalemist tavakoolitusel osalemisena ning osalemine toimub vastavalt TTK koolitusel osalemise tingimustele.

Antud koolituse hind on tingimuste mitte täitmisel: 396 EUR

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.


Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele on täienduskoolitustel osalemine seotud piirangutega.

Hetkel kehtivatest nõuetest/piirangutest loe täpsemalt siit 

Koolitajad:
 • Liina Maasik (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  https://www.etis.ee/CV/Liina_Maasik/est
 • Alari Tippi (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Maive Türkel, maive.turkel@tktk.ee, tel: 3223566
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: http://www.tktk.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Kursusel võib olla kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates asukohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Koolitus toimub osaliselt reaalajas veebikeskkonnas.
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • määratleb ettevõtte kliendid, kasutades CRM juhtimise põhimõtteid ning kavandab kliendisuhete juhtimist erinevates virtuaalsetes müügikeskkondades;
 • rakendab turunduskommunikatsiooni ja reklaami kaasaaegseid põhimõtteid sh sotsiaalmeedias reklaamimise põhimõtteid ja kasutab erinevaid virtuaalseid kanaleid ettevõtte reklaamimisel;
 • kavandab edukat müügitegevust lähtuvalt kliendigruppide ootustest erinevates virtuaalsetes kanalites.
Sihtgrupid: Ettevõtte turundamise ja müügitöö korraldamisega seotud spetsialistid/ töötajad nii tootmise kui teeninduse valdkonnas, samuti ettevõtjad, kelle eesmärk on muuta firma turundus ja müügitöö efektiivsemaks.
Eesmärgid: Anda teadmised ja praktilised oskused turunduse ja müügitöö korraldamiseks ning digilahenduste ellu viimiseks.
Sisukirjeldus:
 • Siseturundusoskuste arendamine (oma toote/teenuse tutvustamine kaasaaegseid vahendeid kasutades, blogimine, artiklite koostamine mainekujundustegevused ja ettevõtte tutvustamine, imago).
 • Turunduskommunikatsioon (kaasaegsed turunduskanalid, sihtturunduse põhimõtted kommunikatsioonis).
 • Reklaam- selle planeerimine, tellimine, mõõdikud.
 • Atraktiivsete müügipakkumiste koostamine virtuaalses keskkonnas.
 • CRM-käsitlused müügitöös  (kliendisuhete juhtimine virtuaalsetes kanalites, andmeait, kliendiandmete käsitlus; püsikliendi- ja lojaalsusprogrammid ja nende vajalikkus).
Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitusruumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega. Koolitusruumid (sh õppetehnika) vastavad õppetöö läbiviimise tingimustele (hea valgustus, ventilatsioon, õhutamise ja temperatuuri reguleerimise võimalus) ning töötervishoiu ja -ohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: kokkuvõttev hindamine
Lõpetamise tingimused:

Õpe loetakse sooritatuks, kui õppija on omandanud õpiväljundid ja osalenud 70% ulatuses kontakttundides. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse mitteeristavalt praktiliste ülesannete lahendamisega:

-             loodud on sisuturunduse tekst, milles on määratletud suhteturunduse eesmärk, mis on rakendatav ka sotsiaalmeedias;

-             loodud on reklaamiplaan ja välja on toodud kasutatavad kommunikatsioonikanalid;

-             koostatud on vähemalt üks müügipakkumine, milles on kasutatud vähemalt kaks virtuaalkeskkonnas rakendatavat müügiargumenti.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppekavarühm: Turundus ja reklaam
Märksõnad: Turundus, turunduskommunikatsioon, reklaam, sisuturundus, CRM, müük
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. kontaktpäev
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 15.09.2021 09:00 - 15.09.2021 16:15
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Õppevorm: auditoorne
2. kontaktpäev
2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 22.09.2021 09:00 - 22.09.2021 16:15
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Õppevorm: veebipõhine
3. kontaktpäev
3. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 29.09.2021 09:00 - 29.09.2021 16:15
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
4. kontaktpäev
4. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 06.10.2021 09:00 - 06.10.2021 16:15
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Õppevorm: veebipõhine
5. kontaktpäev
5. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 13.10.2021 09:00 - 13.10.2021 16:15
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
6. kontaktpäev
6. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 20.10.2021 09:00 - 20.10.2021 16:15
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Õppevorm: veebipõhine
7. kontaktpäev
7. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 27.10.2021 09:00 - 27.10.2021 16:15
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
8. kontaktpäev
8. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 03.11.2021 09:00 - 03.11.2021 12:15
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee

Tagasi kalendrisse