Ettevõtluspädevuste ja MATIK vahendite lõimimine alushariduse õppe- ja kasvatustegevustesse

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kursus aitab alushariduse õpetajatel ja õppejuhtidel arendada oskust ettevõtluspädevuse mudeli lõimimiseks õppe-ja kasvatustegevustesse ning saada inspiratsiooni mitmetest näidetest ja kogemustest, mis lähtuvad ettevõtluspädevuse mudelist.
Toimumise aeg: 01.10.2021 - 16.11.2021
Registreerimine avatud 29.06.2021
Registreerimine suletud alates 29.09.2021
Kontaktpäev:
  • I moodul:  01.10 (01.10.2021 13:00 - 01.10.2021 16:30)
  • II moodul:  08.10 (08.10.2021 13:00 - 08.10.2021 16:30)
  • III moodul:  15.10 (15.10.2021 13:00 - 15.10.2021 16:30)
  • IV moodul:  16.11 (16.11.2021 13:00 - 16.11.2021 16:30)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 24 akad. tundi
  • Auditoorne: 16 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 8 akad. tundi
Osalejate arv: 20 kuni 25 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Tallinna Ülikool
Projektijuht: Andrea Annus, andrea.annus@tlu.ee
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: https://ois.tlu.ee/pls/portal/!tois...
Toimumise koht
URL: http://Zoom veebikeskkond
Kirjeldus
Õpiväljundid:

tunneb ettevõtluspädevuse mudelit ja selle nelja põhikategooriat; on rühmatöödes loonud kolleegidega ettevõtluspädevusega lõimitud õppe- ja kasvatustegevuste kavasid; on loonud või kohandanud vähemasti ühe ettevõtluspädevust või -pädevusi lõimiva õppe- ja kasvatustegevuskava, seda oma töös rakendanud ja kaasõppijatele tulemusi reflekteerinud; rakendab tegevuskavades MATIK ja/või robootikavahendeid.

Sihtgrupid: Alushariduse õpetajaid ja õppejuhid, kes soovivad arendada teadmisi ja oskusi sellest, kuidas lõimida ettevõtluspädevusi ning MATIK vahendeid, sh roboteid, alushariduse õppe- ja kasvatustegevustesse. Lõimingu aluseks on Edu ja Tegu programmi raames välja töötatud ettevõtluspädevuse mudel, mis arvestab alushariduse riikliku õppekavas toodud tegevustega.
Eesmärgid: Arendada oskust ettevõtluspädevuse mudeli lõimimiseks õppe-ja kasvatustegevustesse, saada inspiratsiooni mitmetest näidetest ja kogemustest, mis lähtuvad ettevõtluspädevuse mudelist, kasutada materjalide loomisel MATIK vahendeid (sh õpperobootika), et toetada õpetajate digipädevuse arengut.
Sisukirjeldus:

Ainete lõiming alushariduse lapsest lähtuva kasvatuse toetajana. Puldiga juhitavad õpperobotid kui lõbusad näitlejad kasvatustegevustesse. Keeleõppe ja MATIK vahendite lõiming. Helisalvestavad pesulõksud ja valguskuubikud keeleõppes. Nuppudega juhitavad robotid matemaatika tegevustes. Mikroskoobist ja konstruktorrobotitest. Ettevõtluspädevus lasteaeda - kellele ja milleks? Digimängude loomine H5Ps. Arengu-uskumuste toetamine lasteaias. Emotsioonidega toimetuleku toetamine lasteaias. Suhtlemis- ja planeerimisoskuse toetamine lasteaias.

Õpisündmuse teemad:

Ainete lõiming alushariduse lapsest lähtuva kasvatuse toetajana. Puldiga juhitavad õpperobotid kui lõbusad näitlejad kasvatustegevustesse. Keeleõppe ja MATIK vahendite lõiming. Helisalvestavad pesulõksud ja valguskuubikud keeleõppes. Nuppudega juhitavad robotid matemaatika tegevustes. Mikroskoobist ja konstruktorrobotitest. Ettevõtluspädevus lasteaeda - kellele ja milleks? Digimängude loomine H5Ps. Arengu-uskumuste toetamine lasteaias. Emotsioonidega toimetuleku toetamine lasteaias. Suhtlemis- ja planeerimisoskuse toetamine lasteaias.

Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub põimõppes ehk nii lähiõppena kui ka kaug(distants-)õppena, tagatud on hajaõpe (sünkroonne osalemine kaugõppes õppijatele).Koolitusel õppija valib ise igal ajahetkel, kas ta on ülikoolis kohal (lähiõpe, kontaktõpe), kas ta kaugel (kaugõpe) ja kui ta on kaugel, siis ta saab valida kas ta osaleb õppetöös sünkroonselt (reaalajas) või asünkroonselt (vaatab salvestusi, viib teiste asünkroonselt õppijatega läbi asünkroonseid rühmatöid ning reflekteerib juhtivkoolitajatele individuaalselt). Ülikooli tulles palume arvestada ülikoolis kehtivate võimalike piirangutega. Palume osalejal kaasa võtta isiklik sülearvuti.
Hindamisviisid: Koolituse läbimise eelduseks on õppes osalemine vähemalt 75% mahus ning iseseisva töö nõuete kohane sooritamine.
Osalemise eeldus: kuulumine sihtgruppi
Lõpetamise tingimused:

Koolituse läbimise eelduseks on õppes osalemine vähemalt 75% mahus ning iseseisva töö nõuete kohane sooritamine. Õppe edukalt läbinule väljastatakse Tallinna Ülikooli täiendusõppe tunnistus või tõend.

Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Õppekava kinnitamise kuupäev: 22.05.2021
I moodul - Üldinfo
Toimumise aeg: 01.10.2021 - 01.10.2021

Vaata detailset infot Vaata vähem

Õppevorm: kombineeritud
Maht: 6.00 akad. tundi
01.10
01.10 - Üldinfo
Toimumise aeg: 01.10.2021 13:00 - 01.10.2021 16:30
Õppevorm: kombineeritud
II moodul - Üldinfo
Toimumise aeg: 08.10.2021 - 08.10.2021

Vaata detailset infot Vaata vähem

Õppevorm: kombineeritud
Maht: 6.00 akad. tundi
08.10
08.10 - Üldinfo
Toimumise aeg: 08.10.2021 13:00 - 08.10.2021 16:30
Õppevorm: kombineeritud
III moodul - Üldinfo
Toimumise aeg: 15.10.2021 - 15.10.2021

Vaata detailset infot Vaata vähem

Õppevorm: kombineeritud
Maht: 6.00 akad. tundi
15.10
15.10 - Üldinfo
Toimumise aeg: 15.10.2021 13:00 - 15.10.2021 16:30
Õppevorm: kombineeritud
IV moodul - Üldinfo
Toimumise aeg: 16.11.2021 - 16.11.2021

Vaata detailset infot Vaata vähem

Õppevorm: kombineeritud
Maht: 6.00 akad. tundi
16.11
16.11 - Üldinfo
Toimumise aeg: 16.11.2021 13:00 - 16.11.2021 16:30
Õppevorm: kombineeritud

Registreeri ootenimekirja

Tagasi kalendrisse