Targalt internetis ABC minu lasteaias

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus lasteaedade haridustehnoloogidele ja sisekoolitajatele oma asutuse õpetajatele targalt internetis teemade õpetamiseks.
Toimumise aeg: 20.09.2021 - 01.11.2021
Registreerimine avatud 28.06.2021
Kontaktpäev:
 • I kohtumine (20.09.2021 13:00 - 20.09.2021 15:00)
 • II kohtumine (27.09.2021 13:00 - 27.09.2021 15:00)
 • III kohtumine (25.10.2021 13:00 - 25.10.2021 15:00)
 • IV kohtumine (01.11.2021 13:00 - 01.11.2021 15:00)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 26 akad. tundi
 • Praktiline: 11 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 15 akad. tundi
Osalejate arv: 20 kuni 25 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

 • õpetajale
 • tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
 • haridustehnoloogile
 • õppejuhile
 • õppeasutuse juhile

Koolitused tasuta ta kõrgkoolide haridustehnoloogidele. Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. 

Koolitajad:
 • Mari Kummer (Kohila Lasteaed Sipsik)
 • Kristina Lee (Kohila Lasteaed Sipsik)
Korraldav asutus: Harno
Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee, tel: 6510108
Targalt internetis ABC minu lasteaias
Kirjeldus
Sihtgrupid: Haridustehnoloogid, õpetajad jt, kes on haridustehnoloogi ja/või sisekoolitaja rollis ja saavad koolitusperioodil oma lasteaias sisekoolitusi läbi viia.
Eesmärgid: Toetada lasteaedade haridustehnoloogide ja sisekoolitajate teadmisi ja oskusi oma asutuses targalt internetis teemade õpetamiseks.
Sisukirjeldus:

Oleme loonud uue koolituse, mis annab lasteaedade sisekoolitajatele tööriistakohvri, mille abil oma lasteaias tarka interneti kasutamist toetada. 

Koolitus on mõeldud haridustehnoloogidele ja teistele töötajatele, kelle rolliks on õpetajate koolitamine. Osalejad saavad juurdepääsu sisekoolituste läbiviimiseks tarvilikele materjalidele – sisulised slaidid erinevatel teemadel (nt digiturvalisus lasteaias, turvaline ja juhendatud ekraaniaeg, lapse mäng tehnoloogiaga, lapsed kui autorid ja digisisu loojad) ja metoodilised juhendmaterjalid. Materjalid on kokku pannud Elyna Heinmäe (Tallinna Ülikool, Varbola lasteaed-algkool), Astrid Randoja (Vaida Põhikool), Kristina Lee (Kohila lasteaed Sipsik) ja Mari Kummer (Kohila lasteaed Sipsik). Materjalid sobivad nii algajale kui ka edasijõudnud sisekoolitajale digiturvalisuses algtasemel õpetajate õpetamiseks. 

Koolitus koosneb neljast veebikohtumisest, mille käigus antakse ülevaade materjalidest ja nõu sisekoolituste läbiviimiseks ning iseseisvast tööst ehk sisekoolituste läbiviimisest oma lasteaias.

Kuna koolituse käigus tuleb igal osalejal viia läbi vähemalt 2 sisekoolitust, siis enne registreerumist palume kindlasti teha koolituste läbiviimiseks kokkulepe juhiga. Koolitusel osalemiseks peab esitama enne registreerumist asutuse direktori kirjaliku kinnituskirja, mis sisaldab direktori vabas vormis kinnitust, et osalejal on asutuses sisekoolitaja roll ja võimalus/õigus koolitusperioodil koolitusi läbi viia. Digiallkirjastatud kinnituskirja ootame aadressile triin.kaasik@harno.ee Juhul kui osaleja kinnituskirja ei esitata, antakse koolituskoht järgmisele soovijale.

Koolitus viiakse läbi “Targalt internetis” projekti raames, mida kaasrahastab 50% ulatuses Euroopa Komisjoni Euroopa Ühendamise Rahastu.

Õpisündmuse teemad:
 • Koolituste korraldamine ja läbiviimine oma lasteaias 
 • Moodulitega tutvumine:
 • Digiturvalisus lasteaias
 • Turvaline ja juhendatud ekraaniaeg
 • Viirusetõrje programmid ja äpid
 • Lapse mäng tehnoloogiaga: targad mänguasjad
 • Autoriõigus ja intellektuaalne omand digitaalses sisuloomes
 • Andmekaitse, privaatsus, anonüümsus
 • Sisuloome sotsiaalmeedias
 • Kontode loomine ja erinevad autentimise viisid
 • Suhtlemine digikeskkonnas
 • Lapsed kui autorid ja digisisu loojad
 • Turvaline käitumine internetis
 • Digitehnoloogia mõju keskkonnale
 • Sõbralik ja viisakas suhtlemine digimaailmas
 • Läbiviidud koolituste analüüs
 • Refleksioon
Õppevorm: veebipõhine
Hindamisviisid: Mitte-eristav
Osalemise eeldus: Arvutikasutamise oskus vähemalt kesktasemel.
On haridusasutuses haridustehnoloogi ja/või sisekoolitaja rollis.
Omab võimalust ja õigust koolitusperioodi jooksul läbi viia sisekoolitusi oma asutuses.
Koolitusel osalemiseks peab esitama enne registreerumist asutuse direktori kirjaliku kinnituskirja, mis sisaldab direktori vabas vormis kinnitust, et osalejal on asutuses sisekoolitaja roll ja võimalus/õigus koolitusperioodil koolitusi läbi viia. Digiallkirjastatud kinnituskirja ootame aadressile triin.kaasik@harno.ee Juhul kui osaleja kinnituskirja ei esitata, antakse koolituskoht järgmisele soovijale.
Lõpetamise tingimused:

Osalemine kõikidel veebikohtumistel täismahus.

Vähemalt kahe sisekoolituse läbiviimine oma lasteaia õpetajatele. 

Dokumendi tüüp: Tunnistus
I kohtumine
I kohtumine - Üldinfo
Toimumise aeg: 20.09.2021 13:00 - 20.09.2021 15:00
Õppevorm: veebipõhine
II kohtumine
II kohtumine - Üldinfo
Toimumise aeg: 27.09.2021 13:00 - 27.09.2021 15:00
Õppevorm: veebipõhine
III kohtumine
III kohtumine - Üldinfo
Toimumise aeg: 25.10.2021 13:00 - 25.10.2021 15:00
Õppevorm: veebipõhine
IV kohtumine
IV kohtumine - Üldinfo
Toimumise aeg: 01.11.2021 13:00 - 01.11.2021 15:00
Õppevorm: veebipõhine

Registreeri

Tagasi kalendrisse