Targalt internetis ABC minu koolis

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus haridustehnoloogidele ja koolide sisekoolitajatele oma asutuse õpetajatele targalt internetis teemade õpetamiseks.
Toimumise aeg: 20.09.2021 - 01.11.2021
Registreerimine avatud 28.06.2021
Kontaktpäev:
 • I kohtumine (20.09.2021 16:00 - 20.09.2021 18:00)
 • II kohtumine (27.09.2021 16:00 - 27.09.2021 18:00)
 • III kohtumine (01.11.2021 16:00 - 01.11.2021 18:00)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 26 akad. tundi
 • Praktiline: 8 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 18 akad. tundi
Osalejate arv: 20 kuni 25 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

 • õpetajale
 • tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
 • haridustehnoloogile
 • õppejuhile
 • õppeasutuse juhile

Koolitused tasuta ta kõrgkoolide haridustehnoloogidele. Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. 

Koolitajad:
Korraldav asutus: Harno
Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee, tel: 6510108
Targalt internetis ABC minu koolis
Kirjeldus
Kompetentsi mudel Õpetaja digipädevusmudel
Õpiväljundid:

Koolitusmoodulitega tutvumine Moodle'i keskkonnas:

 • Koolitusel osaleja tutvub kõigi valminud moodulite materjalide ja metoodiliste juhenditega Moodle'i keskkonnas. 

Koolituse ettevalmistamine oma asutuses:

 • Valib oma asutuse vajadustest sobiva mooduli sisekoolituse tegemiseks.
 • Tutvub mooduli materjalidega ning kohandab neid vajadusel.
 • Kuulutab välja koolituse ning reklaamib seda. 

Koolituse läbiviimine oma asutuses:

 • Viib oma asutuses läbi vähemalt kahe mooduli koolituse.
 • Jagab osalejatega õppematerjale. 

Tagasiside andmine moodulitele:

 • Palub koolitatavatel anda tagasisidet moodulitele. 
 • Annab koolitajana tagasisidet moodulitele.
 • Jagab oma kogemust teiste kursusel osalejatega teisel koolituspäeval.
Sihtgrupid: Haridustehnoloogid, õpetajad jt, kes on haridustehnoloogi ja/või sisekoolitaja rollis ja saavad koolitusperioodil oma koolis sisekoolitusi läbi viia.
Eesmärgid: Toetada haridustehnoloogide ja koolide sisekoolitajate teadmisi ja oskusi oma asutuses targalt internetis teemade õpetamiseks.
Sisukirjeldus:

Distantsõpe on esile toonud vajaduse pöörata senisest suuremat tähelepanu targale ja turvalisele internetikasutusele. Oleme loonud uue koolituse, mis annab koolide sisekoolitajatele tööriistakohvri, mille abil oma koolis tarka interneti kasutamist toetada. 

Koolitus on mõeldud haridustehnoloogidele ja teistele töötajatele, kelle rolliks on õpetajate koolitamine. Osalejad saavad juurdepääsu sisekoolituste läbiviimiseks tarvilikele materjalidele – sisulised slaidid erinevate teemadel (nt minu olulised kontod, kaheastmeline autentimine, varukoopiate tegemine) ja metoodilised juhendmaterjalid. Materjalid on kokku pannud Veiko Hani (Eduring OÜ) ja Mikk Oad (Rocca al Mare Kool). Materjalid sobivad nii algajale kui ka edasijõudnud sisekoolitajale digiturvalisuses algtasemel õpetajate õpetamiseks. 

Koolitus koosneb kolmest veebikohtumisest, mille käigus antakse ülevaade materjalidest ja nõu sisekoolituste läbiviimiseks ning iseseisvast tööst ehk sisekoolituste läbiviimisest oma koolis. 

Kuna koolituse käigus tuleb igal osalejal viia läbi vähemalt 2 sisekoolitust, siis enne registreerumist palume kindlasti teha koolituste läbiviimiseks kokkulepe juhiga. Koolitusel osalemiseks peab esitama enne registreerumist asutuse direktori kirjaliku kinnituskirja, mis sisaldab direktori vabas vormis kinnitust, et osalejal on asutuses sisekoolitaja roll ja võimalus/õigus koolitusperioodil koolitusi läbi viia. Digiallkirjastatud kinnituskirja ootame aadressile triin.kaasik@harno.ee Juhul kui osaleja kinnituskirja ei esitata, antakse koolituskoht järgmisele soovijale.

Koolitus viiakse läbi “Targalt internetis” projekti raames, mida kaasrahastab 50% ulatuses Euroopa Komisjoni Euroopa Ühendamise Rahastu.

Õpisündmuse teemad:
 • Koolituste korraldamine ja läbiviimine oma koolis 
 • Moodulitega tutvumine:
 • Turvateadlik mõtteviis
 • Valeinfo
 • Sotsiaalmeedia keskkonnad
 • Minu infovarad
 • Privaatsus ja anonüümsus
 • Minu olulised kontod
 • Digitaalne heaolu
 • Ekraanilukk
 • Kaheastmeline autentimine
 • Paroolid ja paroolihaldurid
 • Varukoopiate tegemine
 • Läbiviidud koolituste analüüs
 • Refleksioon
Õppevorm: veebipõhine
Hindamisviisid: Mitte-eristav
Osalemise eeldus: Arvutikasutamise oskus vähemalt kesktasemel.
On haridusasutuses haridustehnoloogi ja/või sisekoolitaja rollis.
Omab võimalust ja õigust koolitusperioodi jooksul läbi viia sisekoolitusi oma asutuses.
Koolitusel osalemiseks peab esitama enne registreerumist asutuse direktori kirjaliku kinnituskirja, mis sisaldab direktori vabas vormis kinnitust, et osalejal on asutuses sisekoolitaja roll ja võimalus/õigus koolitusperioodil koolitusi läbi viia. Digiallkirjastatud kinnituskirja ootame aadressile triin.kaasik@harno.ee Juhul kui osaleja kinnituskirja ei esitata, antakse koolituskoht järgmisele soovijale.
Lõpetamise tingimused:

Osalemine kõikidel veebikohtumistel täismahus.

Vähemalt kahe sisekoolituse läbiviimine oma kooli õpetajatele. 

Dokumendi tüüp: Tunnistus
I kohtumine
I kohtumine - Üldinfo
Toimumise aeg: 20.09.2021 16:00 - 20.09.2021 18:00
Õppevorm: veebipõhine
II kohtumine
II kohtumine - Üldinfo
Toimumise aeg: 27.09.2021 16:00 - 27.09.2021 18:00
Õppevorm: veebipõhine
III kohtumine
III kohtumine - Üldinfo
Toimumise aeg: 01.11.2021 16:00 - 01.11.2021 18:00
Õppevorm: veebipõhine

Registreeri

Tagasi kalendrisse