Täiendav inglise keele õpe tehnikavaldkonnas madalamale keeletasemele

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus koolitusel omandad inglise keele olulisemaid grammatikaaspekte ja eriala terminoloogiat ning harjutad oma keeleoskust.Kursus on läbitav veebipõhiselt kombineeritud õppena. Õppejõud annavad sinu sooritustele pidevalt tagasisidet, juhendavad ja julgustavad.
Toimumise aeg: 28.09.2021 - 14.12.2021
Registreerimine avatud 25.06.2021
Registreerimine suletud alates 28.09.2021
Kontaktpäev:
 • 1. kontaktpäev (28.09.2021 17:30 - 28.09.2021 19:00)
 • 2. kontaktpäev (05.10.2021 17:30 - 05.10.2021 19:00)
 • 3. kontaktpäev (12.10.2021 17:30 - 12.10.2021 19:00)
 • 4. kontaktpäev (19.10.2021 17:30 - 19.10.2021 19:00)
 • 5. kontaktpäev (26.10.2021 17:30 - 26.10.2021 19:00)
 • 6. kontaktpäev (02.11.2021 17:30 - 02.11.2021 19:00)
 • 7. kontaktpäev (09.11.2021 17:30 - 09.11.2021 19:00)
 • 8. kontaktpäev (16.11.2021 17:30 - 16.11.2021 19:00)
 • 9. kontaktpäev (23.11.2021 17:30 - 23.11.2021 19:00)
 • 10. kontaktpäev (30.11.2021 17:30 - 30.11.2021 19:00)
 • 11. kontaktpäev (07.12.2021 17:30 - 07.12.2021 19:00)
 • 12. kontaktpäev (14.12.2021 17:30 - 14.12.2021 19:00)
 • Vaata vähem
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 80 akad. tundi
 • Auditoorne: 22 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 58 akad. tundi
Osalejate arv: 14 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: 215 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

TKTK tudengile on koolituse hind 100 €.

TKTK vilistlasele on koolituse hind 161,25 €.

Koolitajad:
 • Annika Kangur (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Ragne Jõerand (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Maie Kuning (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Lea Püss (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: http://www.tktk.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Koolitus toimub veebipõhiselt reaalajas Zoom keskkonnas

Kursusel võib olla kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates asukohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Aadress: Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Kontakttunnid toimuvad iganädalaselt Zoomi keskkonnas, iseseisev töö Moodle’is
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • Õppija oskab oma mõtteid selgelt väljendada, kasutades lihtsamaid lausestruktuure ning järjestada lauseosi.
 • Õppija oskab hääldada inglisekeelse tähestiku tähti, litsamaid sõnu ja lugeda lihtsamaid tekste õige hääldusega.
 • Õppija moodustab grammatiliselt korrektselt jaatavaid, eitavaid ja küsivaid lauseid erinevates ajavormides, mõistab verbi ajavormi ja lause tähenduse seost ja väljendab infot korrektselt.
 • Õppija oskab grammatiliselt õigesti moodustada inglise keele passiivi, mõistab aktiivi ja passiivi seoseid (näiteks ajavormide moodustamisel) ja eristab nende kasutamise erisusi.
 • Õppija tunneb tingimuslausete grammatikat ja oskab kasutada tingimuslauseid nii erialalises kui igapäevaelu kontekstis;
 • Õppija tunneb viie mooduli raames õpitud tehnilist sõnavara ja oskab seda kasutada kõnes ja kirjas.
Sihtgrupid: Taasalustajad. Inglise keele kasutaja pädevus algaja tasemel (A1-A2).
Eesmärgid: Keelekursuse eesmärk on suurendada õppija enesekindlust inglise keele kasutamisel ning valmistada ta ette erialase inglise keele kursuseks, mille edukas läbimine toetab sujuvamat integratsiooni nii rahvusvahelistesse tegevustesse inseneriõpingute jooksul (näiteks ingliskeelsed erialaloengud, rahvusvahelised projektid, vahetusprogrammid) kui ka tehnikavaldkonna töötaja paremat rakendumist tööturul. Kursus koosneb veebipõhistest tundidest ja iseseisvast tööst e-kursusel ning õpitakse ja korratakse peamisi keeleoskusi läbi viie tehnikavaldkonna teema.
Sisukirjeldus:

Kursus „Täiendav inglise keele õpe“ on kombineeritud kursus veebi vahendusel, mis sisaldab kontakttunde Zoomi vahenusel ja iseseisvat tööd e-kursusel. tööst. Töötunnid on jaotatud viie teema vahel nii, et keerulisematele pühendatakse rohkem aega.

Teemade valikul on kursuse koostanud õppejõud lähtunud esmatähtsatest keeleoskuse aspektidest, mille puudulik oskus pärsib erialakeele omandamise tõhusust. Valitud teemad on järgmised:

1)           Lauseehitus. Õpitakse koostama lauseid ja järjestama lauseosi nii, et õppija suudaks väljendada oma mõtteid loogiliselt ja arusaadavalt. Sissejuhatusena ajavormidesse keskendutakse järgmisetele ajavormidele: lihtolevik ja -minevik, kestev olevik ja minevik. Teemat õpitakse hooneteehituse kontekstis.

2)           Hääldus. Õpitakse hääldusreegleid ning kuidas neid kõnes rakendada. Teemat õpitakse tekstiili ja rõivadisaini kontekstis.

3)           Ajavormid. Õpitakse peamisi inglise keele ajavorme, et osata anda infot tehtud, tegemisel olevate ja plaanitud tegevuste kohta; kõige olulisem osa inglise keele grammatikas. Teemat õpitakse transpordi ja logistika kontekstis.

4)           Passiiv. Õpitakse passiivi moodustamist eri ajavormides, ja kasutamist; oluline on mõista erinevusi eesti keele umbisikulise tegumoe ja inglise keele passiivi vahel; passiivi kasutamise oskus on oluline inglise keele erialastest tekstidest aru saamiseks. Teemat õpitakse masinaehituse kontekstis.

5)           Tingimuslaused. Õpitakse koostama lauseid, mis sisaldavad tingimusi ja tagajärgi sõltuvalt tõenäolisusest; oluline oskus erialaste uurimustööde mõistmiseks ja kirjutamiseks. Teemat õpitakse tehnomaterjalide kontekstis.

Õppevorm: veebipõhine
Õppekeskkonna kirjeldus: Kontakttunnid toimuvad iganädalaselt Zoomi keskkonnas, iseseisev töö Moodle’is.
Hindamisviisid: kokkuvõttev hindamine
Osalemise eeldus: algteadmised inglise keelest
Lõpetamise tingimused:

Veebipõhistes tundides osalemine, harjutuste sooritamine positiivsele tulemusele, iga mooduli enesekontrolli test, keeleoskuse test kursuse alguses ja lõpus.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Märksõnad: Inglise keel, taasalustaja, tehnika sõnavara, grammatika
1. kontaktpäev
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 28.09.2021 17:30 - 28.09.2021 19:00
Toimumise koht: Koolitus toimub veebipõhiselt reaalajas Zoom keskkonnas
Aadress: Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Kontakttunnid toimuvad iganädalaselt Zoomi keskkonnas, iseseisev töö Moodle’is
Õppevorm: veebipõhine
2. kontaktpäev
2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 05.10.2021 17:30 - 05.10.2021 19:00
Toimumise koht: Koolitus toimub veebipõhiselt reaalajas Zoom keskkonnas
Aadress: Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Kontakttunnid toimuvad iganädalaselt Zoomi keskkonnas, iseseisev töö Moodle’is
Õppevorm: veebipõhine
3. kontaktpäev
3. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 12.10.2021 17:30 - 12.10.2021 19:00
Toimumise koht: Koolitus toimub veebipõhiselt reaalajas Zoom keskkonnas
Aadress: Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Kontakttunnid toimuvad iganädalaselt Zoomi keskkonnas, iseseisev töö Moodle’is
Õppevorm: veebipõhine
4. kontaktpäev
4. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 19.10.2021 17:30 - 19.10.2021 19:00
Toimumise koht: Koolitus toimub veebipõhiselt reaalajas Zoom keskkonnas
Aadress: Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Kontakttunnid toimuvad iganädalaselt Zoomi keskkonnas, iseseisev töö Moodle’is
Õppevorm: veebipõhine
5. kontaktpäev
5. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 26.10.2021 17:30 - 26.10.2021 19:00
Toimumise koht: Koolitus toimub veebipõhiselt reaalajas Zoom keskkonnas
Aadress: Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Kontakttunnid toimuvad iganädalaselt Zoomi keskkonnas, iseseisev töö Moodle’is
Õppevorm: veebipõhine
6. kontaktpäev
6. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 02.11.2021 17:30 - 02.11.2021 19:00
Toimumise koht: Koolitus toimub veebipõhiselt reaalajas Zoom keskkonnas
Aadress: Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Kontakttunnid toimuvad iganädalaselt Zoomi keskkonnas, iseseisev töö Moodle’is
Õppevorm: veebipõhine
7. kontaktpäev
7. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 09.11.2021 17:30 - 09.11.2021 19:00
Toimumise koht: Koolitus toimub veebipõhiselt reaalajas Zoom keskkonnas
Aadress: Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Kontakttunnid toimuvad iganädalaselt Zoomi keskkonnas, iseseisev töö Moodle’is
Õppevorm: veebipõhine
8. kontaktpäev
8. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 16.11.2021 17:30 - 16.11.2021 19:00
Toimumise koht: Koolitus toimub veebipõhiselt reaalajas Zoom keskkonnas
Aadress: Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Kontakttunnid toimuvad iganädalaselt Zoomi keskkonnas, iseseisev töö Moodle’is
Õppevorm: veebipõhine
9. kontaktpäev
9. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 23.11.2021 17:30 - 23.11.2021 19:00
Toimumise koht: Koolitus toimub veebipõhiselt reaalajas Zoom keskkonnas
Aadress: Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Kontakttunnid toimuvad iganädalaselt Zoomi keskkonnas, iseseisev töö Moodle’is
Õppevorm: veebipõhine
10. kontaktpäev
10. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 30.11.2021 17:30 - 30.11.2021 19:00
Toimumise koht: Koolitus toimub veebipõhiselt reaalajas Zoom keskkonnas
Aadress: Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Kontakttunnid toimuvad iganädalaselt Zoomi keskkonnas, iseseisev töö Moodle’is
Õppevorm: veebipõhine
11. kontaktpäev
11. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 07.12.2021 17:30 - 07.12.2021 19:00
Toimumise koht: Koolitus toimub veebipõhiselt reaalajas Zoom keskkonnas
Aadress: Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Kontakttunnid toimuvad iganädalaselt Zoomi keskkonnas, iseseisev töö Moodle’is
Õppevorm: veebipõhine
12. kontaktpäev
12. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.12.2021 17:30 - 14.12.2021 19:00
Toimumise koht: Koolitus toimub veebipõhiselt reaalajas Zoom keskkonnas
Aadress: Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Kontakttunnid toimuvad iganädalaselt Zoomi keskkonnas, iseseisev töö Moodle’is
Õppevorm: veebipõhine

Registreeri

Tagasi kalendrisse