Metsahaldus

Общая информация:
Краткое описание Koolituse eesmärgiks on tõsta metsade haldamisega seotud täiskasvanute teadlikust tänapäevastest tarkvaralahendustest, millede kasutamise oskus suurendab konkurentsivõimet metsanduslikul tööturul ning lihtsustab ka metsade haldamise seotud tegevusi.
Время проведения: 26.07.2021 - 04.08.2021
Регистрация открыта 17.06.2021
День контакта:
  • 1. koolituspäev (26.07.2021 10:00 - 26.07.2021 18:00)
  • 2. koolituspäev (27.07.2021 09:00 - 27.07.2021 17:00)
  • 3. koolituspäev (02.08.2021 09:00 - 02.08.2021 18:00)
  • 4. koolituspäev (03.08.2021 09:00 - 03.08.2021 18:00)
  • 5. koolituspäev (04.08.2021 09:00 - 04.08.2021 17:00)
Язык проведения эстонский язык
Объем: 56 акад. часа (-ов)
  • Аудиторный: 22 акад. часа (-ов)
  • Практический: 34 акад. часа (-ов)
Число участников: 10 до 12 участников
Цена для участника: tasuta
Условия участия и информация о цене:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Преподаватели:
  • Tenek Mäekivi (Luua Metsanduskool)
Учреждение-организатор: Luua Metsanduskool
Руководитель проектов: Kairit Reiman, kairit.reiman@luua.ee, tel: 5254004
Место проведения
Место проведения: Luua Metsanduskool

Kursusel on kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates kohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Адрес: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti
Описание
Результаты обучения:

teab erinevate puistute arengut, metsa kasvatuse meetodeid ja nende vajalikkust; leiab Riigi Teataja veebikeskkonna abil metsanduslikest õigusaktidest infot; eraldiste piiride ning takseerkirjelduste vaatamiseks ja muutmiseks kasutab tarkvarasid FIS ja E-Mets; kogub metsanduslikku infot GIS rakendusega, koostab info alusel metsamajanduses kasutatava tehnoloogilise skeemi. 

Целевые группы: Koolitusele on oodatud metsandusliku haridusega täiskasvanud, kelle oskused ja teadmised vajavad kaasajastamist, samuti metsaomanikud, kelle metsaomandi suurus nõuab haldamiseks ja paremaks planeerimiseks digitaalsete abivahendite kasutamist.
Oodatud on metsaühistute liikmed, erametsaomanikud ja muud valdkonnas töötavad spetsialistid.
Описание содержания:

Koolitusel on kaks osa -  sissejuhatus metsakasvatusse ja metsanduses kasutatavate riist-ja tarkvara õpetus. Kursus on üles ehitatud nii, et see on jõukohane:

1.inimestele, kellel on metsanduslik taust, kuid puuduvad vajalikud IKT oskused ja teadmised

2.inimestele, kes alles tutvuvad metsa majandamise valdkonnaga ja valdkonnaspetsiifiliste IKT oskustega.

Koolitus kestab 7 päeva, teoreetiline õpe klassis, kõik praktilised tegevused toimuvad metsas.

Темы учебного мероприятия:

Õppe sisu:

Auditoorne õpe:

Sissejuhatus metsakasvatusse (puistute areng, metsa kasvatuse meetodid) ;

Metsanduses kasutatav riist- ja tarkvara ( E-.Mets, FIS, GIS);

Maa-ameti kaardirakenduste kasutamine;

 

Praktiline õpe (arvutiklassis ja metsas):

Metsandusliku haldustarkavara kasutamine;

Metsakasvatuslike tööde planeerimine ja kulude optimeerimine;

Dokumentatsiooni koostamine;

Описание учебной среды: Kaasaegne esitlustehnikaga arvutiklass, arvuti igale osalejale. Praktiline õpe toimub metsas erinevates puistutes. Transport metsa organiseeritud.
Способы оценок: mitteeristav
Предпосылка для участия: Kursusel osalemiseks on vajalik algtasemel arvutikasutamise ning tabelarvutuse (MS Excel) kasutamise oskus.
Условия окончания:

Osaletud on vähemalt 70% ulatuses tundides.

Hinnatakse juhtumülesandega, milles tuleb õppijal, kasutades erinevaid tarkvarasid ja rakendusi, koostada kinnistule lühiajaline metsamajanduslik tegevuskava.

Учебное мероприятие проводится при поддержке Европейского социального фонда Европейского союза
ESF logo
1. koolituspäev - Общая информация
Время проведения: 26.07.2021 10:00 - 26.07.2021 18:00
Преподаватели: Tenek Mäekivi (Luua Metsanduskool)
Место проведения: Luua Metsanduskool
Адрес: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti

Посмотреть подробную информацию о событии

Свернуть

2. koolituspäev - Общая информация
Время проведения: 27.07.2021 09:00 - 27.07.2021 17:00
Преподаватели: Tenek Mäekivi (Luua Metsanduskool)
Место проведения: Luua Metsanduskool
Адрес: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti

Посмотреть подробную информацию о событии

Свернуть

3. koolituspäev - Общая информация
Время проведения: 02.08.2021 09:00 - 02.08.2021 18:00
Преподаватели: Tenek Mäekivi (Luua Metsanduskool)
Место проведения: Luua Metsanduskool
Адрес: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti

Посмотреть подробную информацию о событии

Свернуть

4. koolituspäev - Общая информация
Время проведения: 03.08.2021 09:00 - 03.08.2021 18:00
Преподаватели: Tenek Mäekivi (Luua Metsanduskool)
Место проведения: Luua Metsanduskool
Адрес: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti

Посмотреть подробную информацию о событии

Свернуть

5. koolituspäev - Общая информация
Время проведения: 04.08.2021 09:00 - 04.08.2021 17:00
Преподаватели: Tenek Mäekivi (Luua Metsanduskool)
Место проведения: Luua Metsanduskool
Адрес: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti

Посмотреть подробную информацию о событии

Свернуть

6. koolituspäev - Общая информация

Посмотреть подробную информацию о событии

Свернуть

Вернуться к календарю