Metsahaldus

General information:
Short description Koolituse eesmärgiks on tõsta metsade haldamisega seotud täiskasvanute teadlikust tänapäevastest tarkvaralahendustest, millede kasutamise oskus suurendab konkurentsivõimet metsanduslikul tööturul ning lihtsustab ka metsade haldamise seotud tegevusi.
Study event time: 26.07.2021 - 04.08.2021
Registration opened 17.06.2021
Contact day:
  • 1. koolituspäev (26.07.2021 10:00 - 26.07.2021 18:00)
  • 2. koolituspäev (27.07.2021 09:00 - 27.07.2021 17:00)
  • 3. koolituspäev (02.08.2021 09:00 - 02.08.2021 18:00)
  • 4. koolituspäev (03.08.2021 09:00 - 03.08.2021 18:00)
  • 5. koolituspäev (04.08.2021 09:00 - 04.08.2021 17:00)
Language of instruction Estonian
Workload: 56 acad/h
  • Classroom: 22 acad/h
  • Practical: 34 acad/h
Number of participants: 10 To 12 participants
Price: tasuta
Terms and conditions of participation and price information:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Trainers:
  • Tenek Mäekivi (Luua Metsanduskool)
Organizing institution: Luua Metsanduskool
Project manager: Kairit Reiman, kairit.reiman@luua.ee, tel: 5254004
Study event location
Study event location: Luua Metsanduskool

Kursusel on kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates kohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Address: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti
Description
Learning outcomes:

teab erinevate puistute arengut, metsa kasvatuse meetodeid ja nende vajalikkust; leiab Riigi Teataja veebikeskkonna abil metsanduslikest õigusaktidest infot; eraldiste piiride ning takseerkirjelduste vaatamiseks ja muutmiseks kasutab tarkvarasid FIS ja E-Mets; kogub metsanduslikku infot GIS rakendusega, koostab info alusel metsamajanduses kasutatava tehnoloogilise skeemi. 

Target groups: Koolitusele on oodatud metsandusliku haridusega täiskasvanud, kelle oskused ja teadmised vajavad kaasajastamist, samuti metsaomanikud, kelle metsaomandi suurus nõuab haldamiseks ja paremaks planeerimiseks digitaalsete abivahendite kasutamist.
Oodatud on metsaühistute liikmed, erametsaomanikud ja muud valdkonnas töötavad spetsialistid.
Description:

Koolitusel on kaks osa -  sissejuhatus metsakasvatusse ja metsanduses kasutatavate riist-ja tarkvara õpetus. Kursus on üles ehitatud nii, et see on jõukohane:

1.inimestele, kellel on metsanduslik taust, kuid puuduvad vajalikud IKT oskused ja teadmised

2.inimestele, kes alles tutvuvad metsa majandamise valdkonnaga ja valdkonnaspetsiifiliste IKT oskustega.

Koolitus kestab 7 päeva, teoreetiline õpe klassis, kõik praktilised tegevused toimuvad metsas.

Study event topics:

Õppe sisu:

Auditoorne õpe:

Sissejuhatus metsakasvatusse (puistute areng, metsa kasvatuse meetodid) ;

Metsanduses kasutatav riist- ja tarkvara ( E-.Mets, FIS, GIS);

Maa-ameti kaardirakenduste kasutamine;

 

Praktiline õpe (arvutiklassis ja metsas):

Metsandusliku haldustarkavara kasutamine;

Metsakasvatuslike tööde planeerimine ja kulude optimeerimine;

Dokumentatsiooni koostamine;

Learning environment: Kaasaegne esitlustehnikaga arvutiklass, arvuti igale osalejale. Praktiline õpe toimub metsas erinevates puistutes. Transport metsa organiseeritud.
Evaluation methods: mitteeristav
Pre-requisites: Kursusel osalemiseks on vajalik algtasemel arvutikasutamise ning tabelarvutuse (MS Excel) kasutamise oskus.
Criteria for completion:

Osaletud on vähemalt 70% ulatuses tundides.

Hinnatakse juhtumülesandega, milles tuleb õppijal, kasutades erinevaid tarkvarasid ja rakendusi, koostada kinnistule lühiajaline metsamajanduslik tegevuskava.

Study event supported by European Social Fund
ESF logo
1. koolituspäev - General information
Study event time: 26.07.2021 10:00 - 26.07.2021 18:00
Trainers: Tenek Mäekivi (Luua Metsanduskool)
Study event location: Luua Metsanduskool
Address: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti

View event details

Show less

2. koolituspäev - General information
Study event time: 27.07.2021 09:00 - 27.07.2021 17:00
Trainers: Tenek Mäekivi (Luua Metsanduskool)
Study event location: Luua Metsanduskool
Address: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti

View event details

Show less

3. koolituspäev - General information
Study event time: 02.08.2021 09:00 - 02.08.2021 18:00
Trainers: Tenek Mäekivi (Luua Metsanduskool)
Study event location: Luua Metsanduskool
Address: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti

View event details

Show less

4. koolituspäev - General information
Study event time: 03.08.2021 09:00 - 03.08.2021 18:00
Trainers: Tenek Mäekivi (Luua Metsanduskool)
Study event location: Luua Metsanduskool
Address: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti

View event details

Show less

5. koolituspäev - General information
Study event time: 04.08.2021 09:00 - 04.08.2021 17:00
Trainers: Tenek Mäekivi (Luua Metsanduskool)
Study event location: Luua Metsanduskool
Address: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti

View event details

Show less

6. koolituspäev - General information

View event details

Show less

Back to study calendar