Metsahaldus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse eesmärgiks on tõsta metsade haldamisega seotud täiskasvanute teadlikust tänapäevastest tarkvaralahendustest, millede kasutamise oskus suurendab konkurentsivõimet metsanduslikul tööturul ning lihtsustab ka metsade haldamise seotud tegevusi.
Toimumise aeg: 26.07.2021 - 04.08.2021
Kontaktpäev:
  • 1. koolituspäev (26.07.2021 10:00 - 26.07.2021 18:00)
  • 2. koolituspäev (27.07.2021 09:00 - 27.07.2021 17:00)
  • 3. koolituspäev (02.08.2021 09:00 - 02.08.2021 18:00)
  • 4. koolituspäev (03.08.2021 09:00 - 03.08.2021 18:00)
  • 5. koolituspäev (04.08.2021 09:00 - 04.08.2021 17:00)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 56 akad. tundi
  • Auditoorne: 22 akad. tundi
  • Praktiline: 34 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 12 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
  • Tenek Mäekivi (Luua Metsanduskool)
Korraldav asutus: Luua Metsanduskool
Projektijuht: Kairit Reiman, kairit.reiman@luua.ee, tel: 5254004
Toimumise koht
Toimumise koht: Luua Metsanduskool

Kursusel võib olla kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates asukohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Aadress: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:

teab erinevate puistute arengut, metsa kasvatuse meetodeid ja nende vajalikkust; leiab Riigi Teataja veebikeskkonna abil metsanduslikest õigusaktidest infot; eraldiste piiride ning takseerkirjelduste vaatamiseks ja muutmiseks kasutab tarkvarasid FIS ja E-Mets; kogub metsanduslikku infot GIS rakendusega, koostab info alusel metsamajanduses kasutatava tehnoloogilise skeemi. 

Sihtgrupid: Koolitusele on oodatud metsandusliku haridusega täiskasvanud, kelle oskused ja teadmised vajavad kaasajastamist, samuti metsaomanikud, kelle metsaomandi suurus nõuab haldamiseks ja paremaks planeerimiseks digitaalsete abivahendite kasutamist.
Oodatud on metsaühistute liikmed, erametsaomanikud ja muud valdkonnas töötavad spetsialistid.
Sisukirjeldus:

Koolitusel on kaks osa -  sissejuhatus metsakasvatusse ja metsanduses kasutatavate riist-ja tarkvara õpetus. Kursus on üles ehitatud nii, et see on jõukohane:

1.inimestele, kellel on metsanduslik taust, kuid puuduvad vajalikud IKT oskused ja teadmised

2.inimestele, kes alles tutvuvad metsa majandamise valdkonnaga ja valdkonnaspetsiifiliste IKT oskustega.

Koolitus kestab 7 päeva, teoreetiline õpe klassis, kõik praktilised tegevused toimuvad metsas.

Õpisündmuse teemad:

Õppe sisu:

Auditoorne õpe:

Sissejuhatus metsakasvatusse (puistute areng, metsa kasvatuse meetodid) ;

Metsanduses kasutatav riist- ja tarkvara ( E-.Mets, FIS, GIS);

Maa-ameti kaardirakenduste kasutamine;

 

Praktiline õpe (arvutiklassis ja metsas):

Metsandusliku haldustarkavara kasutamine;

Metsakasvatuslike tööde planeerimine ja kulude optimeerimine;

Dokumentatsiooni koostamine;

Õppekeskkonna kirjeldus: Kaasaegne esitlustehnikaga arvutiklass, arvuti igale osalejale. Praktiline õpe toimub metsas erinevates puistutes. Transport metsa organiseeritud.
Hindamisviisid: mitteeristav
Osalemise eeldus: Kursusel osalemiseks on vajalik algtasemel arvutikasutamise ning tabelarvutuse (MS Excel) kasutamise oskus.
Lõpetamise tingimused:

Osaletud on vähemalt 70% ulatuses tundides.

Hinnatakse juhtumülesandega, milles tuleb õppijal, kasutades erinevaid tarkvarasid ja rakendusi, koostada kinnistule lühiajaline metsamajanduslik tegevuskava.

Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. koolituspäev
1. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 26.07.2021 10:00 - 26.07.2021 18:00
Koolitajad: Tenek Mäekivi (Luua Metsanduskool)
Toimumise koht: Luua Metsanduskool
Aadress: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti
2. koolituspäev
2. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 27.07.2021 09:00 - 27.07.2021 17:00
Koolitajad: Tenek Mäekivi (Luua Metsanduskool)
Toimumise koht: Luua Metsanduskool
Aadress: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti
3. koolituspäev
3. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 02.08.2021 09:00 - 02.08.2021 18:00
Koolitajad: Tenek Mäekivi (Luua Metsanduskool)
Toimumise koht: Luua Metsanduskool
Aadress: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti
4. koolituspäev
4. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 03.08.2021 09:00 - 03.08.2021 18:00
Koolitajad: Tenek Mäekivi (Luua Metsanduskool)
Toimumise koht: Luua Metsanduskool
Aadress: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti
5. koolituspäev
5. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 04.08.2021 09:00 - 04.08.2021 17:00
Koolitajad: Tenek Mäekivi (Luua Metsanduskool)
Toimumise koht: Luua Metsanduskool
Aadress: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti
6. koolituspäev
6. koolituspäev - Üldinfo

Tagasi kalendrisse