Raha ajaväärtus ja investeeringute analüüs (RKT)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Finantside planeerimine ja juhtimine aitab väikeettevõttel konkurentsis püsida ning teha õigemaid finantsjuhtimise- ja investeerimisotsuseid. Koolitus aitab suurendada ettevõtjate finantskirjaoskust ja analüüsioskust.
Toimumise aeg: 15.10.2021 - 12.11.2021
Registreerimine avatud 11.06.2021
Registreerimine suletud alates 22.10.2021
Kontaktpäev:
 • 1. kontaktpäev (15.10.2021 09:00 - 15.10.2021 16:15)
 • 2. kontaktpäev (22.10.2021 09:00 - 22.10.2021 16:15)
 • 3. kontaktpäev (29.10.2021 09:00 - 29.10.2021 16:15)
 • 4. kontaktpäev (05.11.2021 09:00 - 05.11.2021 16:15)
 • 5. kontaktpäev (12.11.2021 09:00 - 12.11.2021 16:15)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 40 akad. tundi
 • Auditoorne: 15 akad. tundi
 • Praktiline: 25 akad. tundi
Osalejate arv: 12 kuni 14 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Kui tasuta osalemise tingimus ei ole täidetud, käsitletakse koolitusel osalemist tavakoolitusel osalemisena ning osalemine toimub vastavalt TTK koolitusel osalemise tingimustele.

Antud koolituse hind on tingimuste mitte täitmisel: 224 EUR

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
 • Ave Nukka (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  https://www.etis.ee/CV/Ave_Nukka/est
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Maive Türkel, maive.turkel@tktk.ee, tel: 3223566
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: http://www.tktk.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Kursusel on kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates kohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Koolitus toimub osaliselt veebikeskkonnas.
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • planeerib ja oskab koostada rahakäibe plaani;
 • hindab investeeringu tasuvust sobiva juhtimisotsuse langetamiseks.
Sihtgrupid: Väikeettevõtete juhid, osakondade juhid, raamatupidajad.
Eesmärgid: Tõsta väikeettevõtjate finantside planeerimise- ja juhtimise- sh analüüsi oskust.
Sisukirjeldus:

 • Ettevõtte rahastamise allikad ja rahakäibe plaani koostamine.
 • Raha ajaväärtus, intressi arvutus.
 • Reaalinvesteering ja kaasnevad riskid.
 • Investeeringu otsustuskriteeriumid – tasuvusaeg, nüüdispuhasväärtus, kasumiindeks, sisemine rentaablus (arvutused,  sh Excelis).
Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitusruumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega. Koolitusruumid (sh õppetehnika) vastavad õppetöö läbiviimise tingimustele (hea valgustus, ventilatsioon, õhutamise ja temperatuuri reguleerimise võimalus) ning töötervishoiu ja -ohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: kokkuvõttev hindamine
Lõpetamise tingimused:

Õpe loetakse sooritatuks, kui õppija on omandanud õpiväljundid ja osalenud 70% ulatuses kontakttundides. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse mitteeristavalt situstsiooniülesande lahendamisega:

-             situatsiooniülesandes on välja toodud riskide kohad ja võimalused tulu/tootluse suurendamiseks.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppekavarühm: Rahandus, pangandus ja kindlustus
Märksõnad: rahastamise allikad ja raha ajaväärtus, intress ja selle arvutus, Investeeringu liigid ja tasuvus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 15.10.2021 09:00 - 15.10.2021 16:15
Koolitajad: Ave Nukka (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 22.10.2021 09:00 - 22.10.2021 16:15
Koolitajad: Ave Nukka (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Koolitus toimub reaalajas veebikeskkonnas.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

3. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 29.10.2021 09:00 - 29.10.2021 16:15
Koolitajad: Ave Nukka (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
Lisainfo: Koolitus toimub reaalajas veebikeskkonnas.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

4. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 05.11.2021 09:00 - 05.11.2021 16:15
Koolitajad: Ave Nukka (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Koolitus toimub reaalajas veebikeskkonnas.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

5. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 12.11.2021 09:00 - 12.11.2021 16:15
Koolitajad: Ave Nukka (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Registreeri

Tagasi kalendrisse