Isiklik jätkusuutlikkus ja vaimse tervise toetamine sotsiaaltöös (RKT)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus on suunatud sotsiaalvaldkonna töötajatele, et ennetada stressi ja läbipõlemist, kasutades selleks erinevaid eneseabivõtteid. Inimesed vajavad paremaid oskusi ärevuse, hirmude ja võimaliku kurnatusega toimetulekuks.
Toimumise aeg: 01.10.2021 - 29.10.2021
Registreerimine avatud 11.06.2021
Registreerimine suletud alates 08.10.2021
Kontaktpäev:
 • 1. kontaktpäev (01.10.2021 09:00 - 01.10.2021 16:15)
 • 2. kontaktpäev (08.10.2021 09:00 - 08.10.2021 16:15)
 • 3. kontaktpäev (15.10.2021 09:00 - 15.10.2021 16:15)
 • 4. kontaktpäev (22.10.2021 09:00 - 22.10.2021 16:15)
 • 5. kontaktpäev (29.10.2021 09:00 - 29.10.2021 16:15)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 40 akad. tundi
 • Auditoorne: 16 akad. tundi
 • Praktiline: 24 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 16 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Kui tasuta osalemise tingimus ei ole täidetud, käsitletakse koolitusel osalemist tavakoolitusel osalemisena ning osalemine toimub vastavalt TTK koolitusel osalemise tingimustele.

Antud koolituse hind on tingimuste mitte täitmisel: 145,20 EUR

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
 • Helen Kool (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Triin Vahula (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  https://www.etis.ee/CV/Triin_Kirss/est
 • Airi Mitendorf (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Maive Türkel, maive.turkel@tktk.ee, tel: 3223566
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: http://www.tktk.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Kursusel on kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates kohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • tunneb sotsiaaltöötaja isikliku jätkusuutlikkuse tagamise  võimalusi;
 • saab aru enesehoiu, heaolu ja stressijuhtimise vajalikkusest;
 • orienteerub enesejuhtimisega seotud mõistetes;
 • valdab ja kasutab Mindfulnessi ja ka teisi eneseregulatsiooni harjutusi;
 • saab aru emotsionaalselt ja sotsiaalselt toetava töökeskkonna loomise vajalikkusest ja võimalustest;
 • teab ning kasutab erinevaid võimalusi pingetega toimetulekuks.
Sihtgrupid: Abistavates elukutsetes töötavad inimesed (sotsiaaltöötajad ja sotsiaalpedagoogid, tugiisikud, hooldajad, noorteorganisatsioonide töötajad jne).
Eesmärgid: Anda sotsiaaltöö ja teiste abistavate elutkutsete professionaalidele vajalikud teadmised ja oskused isikliku jätkusuutlikuse tagamiseks ja vaimse tervise hoidmiseks.
Sisukirjeldus:
 • Koolitus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast.
 • Koolitus annab ülevaate vaimse tervise hoidmisest, enesejuhtimise sammudest, vaimset tervist toetavatest Mindfulnessi ja muudest harjutustest.
 • Olulised teemad koolitusel on enesehoid, heaolu ja stressijuhtimine.
 • Tähtsal kohal on sotsiaalne isolatsioon ja selle mõjud vaimsele tervisele, digitehnoloogiate kasutamisega kaasnevad võimalused ja ohud.
 • Emotsionaalselt ja sotsiaalselt toetava keskkonna loomine nii füüsilises kui digitaalses maailmas.
 • Vaimse pinge ilmingud ja nende mõju tööle.
 • Ühiselt tehakse eneseregulatsiooni harjutuste plaan. 
Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitusruumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega. Koolitusruumid (sh õppetehnika) vastavad õppetöö läbiviimise tingimustele (hea valgustus, ventilatsioon, õhutamise ja temperatuuri reguleerimise võimalus) ning töötervishoiu ja -ohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: kokkuvõttev hindamine
Lõpetamise tingimused:

Õpe loetakse sooritatuks, kui õppija on omandanud õpiväljundid ja osalenud 70% ulatuses kontakttundides.

Õpiväljundite saavutatust hinnatakse mitteeristavalt koostatud eneseregulatsiooni harjutuste plaaniga:

-             koostatud on eneseregulatsiooni harjutuste plaan;

-             õppija on proovinud vähemalt kahte tehnikat ning kirjeldab nende mõju oma enesetundele.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppekavarühm: Sotsiaaltöö ja nõustamine
Märksõnad: Heaolu, vaimne tervis, stressijuhtimine, mindfulness, sotsiaalne isolatsioon
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 01.10.2021 09:00 - 01.10.2021 16:15
2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 08.10.2021 09:00 - 08.10.2021 16:15
3. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 15.10.2021 09:00 - 15.10.2021 16:15
4. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 22.10.2021 09:00 - 22.10.2021 16:15
5. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 29.10.2021 09:00 - 29.10.2021 16:15

Registreeri

Tagasi kalendrisse