Kovisiooni meetodite ja kovisiooni rakendamise koolitus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusel antakse koolimeeskondadele ühine arusaam kovisiooni olemusest ja harjutatakse kovsiooni meetodeid. Grupijuhtide koolituse fookuses on grupi käivitamine, kolleegide kaasamine ja grupiprotsesside juhtimine.
Toimumise aeg: 05.10.2021 - 26.01.2022
Registreerimine avatud 10.06.2021
Registreerimine suletud alates 28.09.2021
Kontaktpäev:
  • 1. Etapp. Baaskoolitus koolimeeskondadele (05.10.2021 09:00 - 05.10.2021 15:30)
  • 2. Etapp. Grupijuhtide koolitus. (11.10.2021 09:00 - 11.10.2021 12:30)
  • 4. Etapp. Grupijuhtide koolitus. (02.11.2021 09:00 - 02.11.2021 12:30)
  • 5. Etapp. Grupijuhtide koolitus. (17.12.2021 09:00 - 17.12.2021 12:30)
  • 6. Etapp. Lõpukoolitus koolide meeskondadele (26.01.2022 09:00 - 26.01.2022 13:30)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 24 akad. tundi
  • Auditoorne: 24 akad. tundi
Osalejate arv: 30 kuni 50 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Harno
Projektijuht: Kristi Päeva, Kristi.Paeva@harno.ee
Toimumise koht
Lisainfo: Koolitus on veebipõhine.
Kirjeldus
Sihtgrupid: Koolimeeskonnad (koolijuht, juhtkonna liikmed, õpetajad, tugispetsialistid jt), kes soovivad oma koolis kovisioonide käivitamisel osaleda ja neid grupijuhina läbi viia.
Sisukirjeldus:

1.etapp BAASKOOLITUS 7 ak/h
Baaskoolitusel osalevad koolide meeskonnad (koolijuhid, juhtkond, õpetajad, tugispetsialistid)
Eesmärk: saada ühine arusaam kovisioonist ja harjutada kovsiooni mudeleid.

2.etapp GRUPIJUHTIDE KOOLITUS 4 ak/h

Igaks koolist on valitud üks grupijuht, kes osaleb grupijuhtide koolitusel.

Eesmärk: toetada grupijuhte oma koolis kovisioonigrupi loomisel. Anda olulised oskused grupi käivitamiseks, kolleegide kaasamiseks, grupiprotsesside juhtimiseks, ettetulevate takistuste ületamiseks.

3.etapp KOVISIOONIGRUPPIDE LOOMINE KOOLIDES JA PRAKTIKA
Koolide meeskonnad alustavad oma koolis pilootprojekti - algatavad kovisioonigrupi, mis tegutseb kokkulepitud ajaperioodil ja kokkulepitud vormis. 
Koolijuht (õppedirektor, projektijuht jne) toetab kovisioonigrupi toimumist - aitab korraldada ühist aega kovisioonigrupi sessioonide toimumiseks, aitab leida sobivat ruumi, vestleb aeg-ajalt grupijuhiga, et vajadusel tuge pakkuda.
4.etapp – GRUPIJUHTIDE KOOLITUS 4 ak/h

Vahekokkuvõte grupijuhtidega - mis on läinud hästi, millised on kerkinud küsimused. Lahenduste leidmine. Tegevusplaani leidmine oma grupiga edasiliikumiseks

5.etapp – GRUPIJUHTIDE KOOLITUS 4 ak/h

Vahekokkuvõte grupijuhtidega - mis on läinud hästi? Millised on kerkinud küsimused?

6.etapp – LÕPUKOOLITUS KOOLIDE MEESKONDADELE 5 ak/h 

Lõpukoolitusel osaleb terve meeskond (koolijuht, juhtkond, tugispetsialist, õpetaja) ja grupijuhid. 

Kogemuste jagamine gruppides. Kuidas edasi liikuda?


KOOLITAJA: Signe Vesso, Phd (psühhoterapeut, superviisor, coach).

Signel on 27 aastat kogemust juhtide ja meeskondade arendamisel ning ta on aidanud paljudel organisatsioonidel kovisiooni juurutada. Tal on põhjalikud kogemused nii ärivaldkonnast, sotsiaalvaldkonnast kui ka haridusvaldkonnast. Õpetajate ja koolijuhtide toetamine on olnud aastaid tema üks prioriteete. Signe on kirjutanud kaks raamatut - "Õnnelik meeskond" (koos K. Sauega, 2008) ja "Kovisiooni käsiraamat. Kolleegidevaheline coaching." (2020). Ta on välja andnud praktilise tööriista "Coachingu küsimuste kaardid" (2020), kasutamiseks nii 1:1-le coachingus, meeskonna coachingus kui ka kovisioonis.


1. Etapp. Baaskoolitus koolimeeskondadele
1. Etapp. Baaskoolitus koolimeeskondadele - Üldinfo
Toimumise aeg: 05.10.2021 09:00 - 05.10.2021 15:30
Lisainfo: Koolitus on veebipõhine.
Õppevorm: veebipõhine
Sisukirjeldus: Koolitus toimub virtuaalselt Zoom-i keskkonnas. Ühises suures ruumis saavad osalejad ülevaate kovisioonist. Metoodikaid õpitakse läbi praktiseerimise rühmaruumides. Peale praktikaid toimub väikestes gruppides refleksioon.
2. Etapp. Grupijuhtide koolitus.
2. Etapp. Grupijuhtide koolitus. - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.10.2021 09:00 - 11.10.2021 12:30
Lisainfo: Koolitus on veebipõhine.
Õppevorm: veebipõhine
Sisukirjeldus: Igaks koolist on valitud üks grupijuht, kes osaleb grupijuhtide koolitusel.
Eesmärk: toetada grupijuhte oma koolis kovisioonigrupi loomisel. Anda olulised oskused grupi käivitamiseks, kolleegide kaasamiseks, grupiprotsesside juhtimiseks, ettetulevate takistuste ületamiseks.
4. Etapp. Grupijuhtide koolitus.
4. Etapp. Grupijuhtide koolitus. - Üldinfo
Toimumise aeg: 02.11.2021 09:00 - 02.11.2021 12:30
Lisainfo: Koolitus on veebipõhine.
5. Etapp. Grupijuhtide koolitus.
5. Etapp. Grupijuhtide koolitus. - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.12.2021 09:00 - 17.12.2021 12:30
Lisainfo: Koolitus on veebipõhine.
Õppevorm: veebipõhine
6. Etapp. Lõpukoolitus koolide meeskondadele
6. Etapp. Lõpukoolitus koolide meeskondadele - Üldinfo
Toimumise aeg: 26.01.2022 09:00 - 26.01.2022 13:30
Lisainfo: Koolitus on veebipõhine.
Õppevorm: veebipõhine

Registreeri

Tagasi kalendrisse