Metsa mõõtmine ja hindamine

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse eesmärgiks on tõsta metsade majandamisega seotud täiskasvanute teadlikust nii metsade mõõtmise ja hindamise kui ka metsade majandamisel kui teenuse osutamisel.
Toimumise aeg: 04.09.2021 - 12.09.2021
Kontaktpäev:
  • 1. koolituspäev (04.09.2021 10:00 - 04.09.2021 17:00)
  • 2. koolituspäev (05.09.2021 09:00 - 05.09.2021 16:00)
  • 3. koolituspäev (11.09.2021 09:00 - 11.09.2021 16:00)
  • 4. koolituspäev (12.09.2021 09:00 - 12.09.2021 16:00)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 38 akad. tundi
  • Auditoorne: 14 akad. tundi
  • Praktiline: 24 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 12 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
  • Tenek Mäekivi (Luua Metsanduskool)
Korraldav asutus: Luua Metsanduskool
Projektijuht: Kairit Reiman, kairit.reiman@luua.ee, tel: 5254004
Toimumise koht
Toimumise koht: Luua Metsanduskool

Kursusel võib olla kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates asukohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Aadress: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid: koostab silmamõõduliselt tugimõõtmistega metsa takseerkirjelduse; annab kasvavale metsa rahalise väärtuse; mõõdab ümarmaterjali virnu; kasutab sihtotstarbeliselt erinevaid mõõtmisvahendeid.
Sihtgrupid: Koolitusele on oodatud praktilise erialase hariduseta või aegunud oskustega täiskasvanud, kes majandavad ja haldavad metsi või kellel on tööalane vajadus oma teadmised ja oskused kaasajastada. Oodatud on näiteks keskkonnaametnikud, keskonnainspektorid, metsaühistute liikmed, erametsaomanikud ja muud valdkonnas töötavad spetsialist.
ESF vahenditest rahastatavate koolituskohtade puhul on eelistatud osalejad, kellel puudub keskharidus või on aegunud oskustega tööealine isik või on isik vanuses 50+.
Sisukirjeldus:

OSKA raporti kohaselt jääb metsanduse keskastme spetsialistidel puudu üldistest metsanduslikest teadmistest ja puistu arengu erinevate alternatiivide arvestamises oskustest erinevate majandamisvõtete korra. Üheks oluliseks majandamisvõtteks on ka metsa mõõtmine ja hindamine.

Õpisündmuse teemad:

Auditoorne õpe:

Sissejuhatus metsa majandamisvõtetesse

Erialane terminoloogia ja õigusaktid

Metsanduslik riist- ja tarkvara ( praktiline õpe arvutiklassis)

Praktiline õpe ( metsas):

Mõõtmis-ja hindamisseadmete kasutamise praktikas, harjutused

Silmamõõduline  metsa takseerkirjelduse koostamine

Rahalise väärtuse kalkuleerimine

Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Kaasaegne esitlustehnikaga arvutiklass, arvuti igale osalejale. Praktiline õpe toimub metsas erinevates puistutes, kuhu on organiseeritud transport.
Hindamisviisid: mitteeristav
Osalemise eeldus: Kursusel osalemiseks vajalik algtasemel arvutikasutamise ning tabelarvutuse (MS Excel) kasutamise oskus
Lõpetamise tingimused:

Osaletud on vähemalt 70% ulatuses tundides.

Hinnatakse juhtumülesandega kinnistul kasvava metsa inventeerimist ja hindamist. 

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Tenek Mäekivi - litsentseeritud metsakorraldaja, pikaaegse kogemusega praktik erinevates metsahalduse ettevõtetes ning Luua MK metsakasvatuse õpetaja
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. koolituspäev
1. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 04.09.2021 10:00 - 04.09.2021 17:00
Koolitajad: Tenek Mäekivi (Luua Metsanduskool)
Toimumise koht: Luua Metsanduskool
Aadress: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti
2. koolituspäev
2. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 05.09.2021 09:00 - 05.09.2021 16:00
Koolitajad: Tenek Mäekivi (Luua Metsanduskool)
Toimumise koht: Luua Metsanduskool
Aadress: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti
3. koolituspäev
3. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.09.2021 09:00 - 11.09.2021 16:00
Koolitajad: Tenek Mäekivi (Luua Metsanduskool)
Toimumise koht: Luua Metsanduskool
Aadress: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti
4. koolituspäev
4. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 12.09.2021 09:00 - 12.09.2021 16:00
Koolitajad: Tenek Mäekivi (Luua Metsanduskool)
Toimumise koht: Luua Metsanduskool
Aadress: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti

Tagasi kalendrisse