Metsahalduse tarkvarad

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse eesmärgiks on metsahaldustarkvarade tundma õppimine metsatööde planeerimiseks, aruannete ja metsateatiste tegemiseks, takseerandmete analüüsiks või muul tööalasel põhjusel.
Toimumise aeg: 09.08.2021 - 17.08.2021
Kontaktpäev:
  • 1. koolituspäev (09.08.2021 10:00 - 09.08.2021 17:00)
  • 2. koolituspäev (10.08.2021 09:00 - 10.08.2021 16:00)
  • 3. koolituspäev (16.08.2021 09:00 - 16.08.2021 16:00)
  • 4. koolituspäev (17.08.2021 09:00 - 17.08.2021 16:00)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 36 akad. tundi
  • Auditoorne: 16 akad. tundi
  • Praktiline: 20 akad. tundi
Osalejate arv: 11 kuni 13 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
  • Tenek Mäekivi (Luua Metsanduskool)
Korraldav asutus: Luua Metsanduskool
Projektijuht: Kairit Reiman, kairit.reiman@luua.ee, tel: 5254004
Toimumise koht
Toimumise koht: Luua Metsanduskool

Kursusel võib olla kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates asukohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Aadress: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti
URL: https://www.luua.ee/
Kirjeldus
Õpiväljundid:

koostab pilverakendustes matemaatilisi mudeleid kasutades metsas kasutatavat abivahendit; kasutab vähemalt kahte Eestis kasutatavat metsanduslikku nutirakendust; mõistab drooni kasutamise eripära ja nõudeid; kasutab metsatöödel GPS seadmeid.

Sisukirjeldus:

Koolitusele on oodatud erialase hariduseta või aegunud oskustega täiskasvanud (metsaühistute töötajad, metsamajandusettevõtete töötajad, metsaomanikud jne), kes vajavad metsahaldus tarkvarade tundmist metsatööde planeerimiseks, aruannete ja metsateatiste tegemiseks, takseerandmete analüüsiks või muul tööalasel põhjusel.

Õpisündmuse teemad:

Auditoorne õpe:

Erialane terminoloogia

Erialased õigusaktid

Metsanduslik riist- ja tarkvara – sissejuhatus ja tutvustus

Praktiline õpe (arvutiklassis):

Seadmete kasutamise praktiseerimine

Matemaatiliste mudelite kasutamine pilvekeskkonnas

Metsanduslikud nutirakendused ja GPS seadmed

Praktiline õpe ( metsas):

Praktilised harjutused erinevates puistudes kasutades õpitud rakendusi ( isikute, kinnistute, tööde ja eraldiste haldus jne)

Õppekeskkonna kirjeldus: Kaasaegne esitlustehnikaga arvutiklass, kus on arvuti või tahvelarvuti igale osalejale.
Õppevahendid on metsahalduse tarkvarad, rakendused, GPS seadmed, droon. Kooli buss õppijate transpordiks metsa ja tagasi.
Hindamisviisid: mitteeristav
Osalemise eeldus: Kursusel osalemiseks on vajalik tavakasutaja tasemel arvutikasutamise ning tabelarvutuse (MS Excel) kasutamise oskus.
Lõpetamise tingimused:

Osaletud on vähemalt 70% ulatuses tundides.

Hinnatakse praktilist tööd, mis on juhtumülesande lahendamine( kinnistu leidmine, piiride tuvastamine ning metsa hindamisel matemaatiliste mudelite kasutamine).

Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. koolituspäev
1. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 09.08.2021 10:00 - 09.08.2021 17:00
Koolitajad: Tenek Mäekivi (Luua Metsanduskool)
Toimumise koht: Luua Metsanduskool
Aadress: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti
URL: https://www.luua.ee/
2. koolituspäev
2. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 10.08.2021 09:00 - 10.08.2021 16:00
Koolitajad: Tenek Mäekivi (Luua Metsanduskool)
Toimumise koht: Luua Metsanduskool
Aadress: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti
URL: https://www.luua.ee/
3. koolituspäev
3. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 16.08.2021 09:00 - 16.08.2021 16:00
Koolitajad: Tenek Mäekivi (Luua Metsanduskool)
Toimumise koht: Luua Metsanduskool
Aadress: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti
URL: https://www.luua.ee/
4. koolituspäev
4. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.08.2021 09:00 - 17.08.2021 16:00
Koolitajad: Tenek Mäekivi (Luua Metsanduskool)
Toimumise koht: Luua Metsanduskool
Aadress: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti
URL: https://www.luua.ee/

Tagasi kalendrisse