Solid Edge alused (RKT)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse käigus antakse teoreetilisi ja praktilisi teadmisi ning oskusi tehniliste jooniste valmistamiseks, vormistamiseks ja edastamiseks programmiga Solid Edge.
Toimumise aeg: 16.08.2021 - 27.08.2021
Registreerimine avatud 09.06.2021
Registreerimine suletud alates 13.08.2021
Kontaktpäev:
 • 1. koolituspäev (16.08.2021 09:00 - 16.08.2021 11:30)
 • 2. koolituspäev (17.08.2021 09:00 - 17.08.2021 11:30)
 • 3. koolituspäev (18.08.2021 09:00 - 18.08.2021 11:30)
 • 4. koolituspäev (19.08.2021 09:00 - 19.08.2021 11:30)
 • 5. koolituspäev (21.08.2021 09:00 - 21.08.2021 11:30)
 • 6. koolituspäev (23.08.2021 09:00 - 23.08.2021 11:30)
 • 7. koolituspäev (24.08.2021 09:00 - 24.08.2021 11:30)
 • 8. koolituspäev (25.08.2021 09:00 - 25.08.2021 11:30)
 • 9. koolituspäev (26.08.2021 09:00 - 26.08.2021 11:30)
 • 10. koolituspäev (27.08.2021 09:00 - 27.08.2021 11:30)
 • Vaata vähem
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 30 akad. tundi
 • Auditoorne: 30 akad. tundi
Osalejate arv: 14 kuni 14 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Kui tasuta osalemise tingimus ei ole täidetud, käsitletakse koolitusel osalemist tavakoolitusel osalemisena ning osalemine toimub vastavalt TTK koolitusel osalemise tingimustele.

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
 • Tatjana Sidorenko (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: http://www.tktk.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Kursusel on kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates kohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • oskab kasutada vajalikke Solid Edge-i joonestamistehnikaid,
 • oskab Solid Edge 2D ja 3D jooniseid valmistada, vormistada, välja printida.
Sihtgrupid: tehnilise haridusega spetsialist, joonestaja
Eesmärgid: Üldine eesmärk on erinevates majandussektorites (töötlev tööstus, IKT, vee- ja jäätmekäitlus) töötamiseks vajalike valdkonnaspetsiifiliste IKT-oskuste arendamine.
Kursuse konkreetne eesmärk on tutvustada erialast projekteerimistarkvara Solid Edge 2D ja 3D joonistamise üldpõhimõtteid ja vajalikke põhilisi joonistamistehnikaid.
Sisukirjeldus:
 • Solid Edge programmi joonestamise vahendite tundmaõppimine.
 • Joonestamise ja muutmise käskude kasutamine joonise valmistamiseks.
 • Joonisele andmete - teksti, mõõtmete, tähistuste pealekandmine,
 • annotatsioonide uue stiili loomine, kihtide kasutamine.
 • Joonise valmistamine, vormistamine, printimine, konverteerimine, publitseerimine.

Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitusruumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega. Koolitusruumid (sh õppetehnika) vastavad õppetöö läbiviimise tingimustele (hea valgustus, ventilatsioon, õhutamise ja temperatuuri reguleerimise võimalus) ning töötervishoiu ja -ohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: kokkuvõttev hindamine
Osalemise eeldus: arvuti kasutamise oskus, eelteadmised joonestamisest
Lõpetamise tingimused:

Õpe loetakse sooritatuks, kui õppija on omandanud õpiväljundid ja osalenud 70% ulatuses kontakttundides.

Joonise koostamine programmiga Solid Edge, tulemus vähemalt 60%.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppekavarühm: Mehaanika ja metallitöö
Märksõnad: Solid Edge, 2D, 3D, arvutigraafika
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 16.08.2021 09:00 - 16.08.2021 11:30
Koolitajad: Tatjana Sidorenko (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: auditooriumis ja Zoomis(õppijal valiku võimalus)

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.08.2021 09:00 - 17.08.2021 11:30
Koolitajad: Tatjana Sidorenko (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: auditooriumis ja Zoomis(õppijal valiku võimalus)

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: kombineeritud

Vaata vähem

3. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 18.08.2021 09:00 - 18.08.2021 11:30
Koolitajad: Tatjana Sidorenko (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: auditooriumis ja Zoomis(õppijal valiku võimalus)

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: kombineeritud

Vaata vähem

4. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 19.08.2021 09:00 - 19.08.2021 11:30
Koolitajad: Tatjana Sidorenko (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: auditooriumis ja Zoomis(õppijal valiku võimalus)

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: kombineeritud

Vaata vähem

5. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 21.08.2021 09:00 - 21.08.2021 11:30
Koolitajad: Tatjana Sidorenko (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: auditooriumis ja Zoomis(õppijal valiku võimalus)

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: kombineeritud

Vaata vähem

6. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 23.08.2021 09:00 - 23.08.2021 11:30
Koolitajad: Tatjana Sidorenko (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: auditooriumis ja Zoomis(õppijal valiku võimalus)

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: kombineeritud

Vaata vähem

7. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 24.08.2021 09:00 - 24.08.2021 11:30
Koolitajad: Tatjana Sidorenko (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: auditooriumis ja Zoomis(õppijal valiku võimalus)

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: kombineeritud

Vaata vähem

8. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 25.08.2021 09:00 - 25.08.2021 11:30
Koolitajad: Tatjana Sidorenko (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: auditooriumis ja Zoomis(õppijal valiku võimalus)

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: kombineeritud

Vaata vähem

9. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 26.08.2021 09:00 - 26.08.2021 11:30
Koolitajad: Tatjana Sidorenko (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: auditooriumis ja Zoomis(õppijal valiku võimalus)

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: kombineeritud

Vaata vähem

10. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 27.08.2021 09:00 - 27.08.2021 11:30
Koolitajad: Tatjana Sidorenko (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: auditooriumis ja Zoomis(õppijal valiku võimalus)

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: kombineeritud

Vaata vähem

Registreeri

Tagasi kalendrisse