Solid Edge alused (RKT)

General information:
Short description Koolituse käigus antakse teoreetilisi ja praktilisi teadmisi ning oskusi tehniliste jooniste valmistamiseks, vormistamiseks ja edastamiseks programmiga Solid Edge.
Study event time: 16.08.2021 - 27.08.2021
Registration opened 09.06.2021
Registration ends as of 13.08.2021
Contact day:
 • 1. koolituspäev (16.08.2021 09:00 - 16.08.2021 11:30)
 • 2. koolituspäev (17.08.2021 09:00 - 17.08.2021 11:30)
 • 3. koolituspäev (18.08.2021 09:00 - 18.08.2021 11:30)
 • 4. koolituspäev (19.08.2021 09:00 - 19.08.2021 11:30)
 • 5. koolituspäev (21.08.2021 09:00 - 21.08.2021 11:30)
 • 6. koolituspäev (23.08.2021 09:00 - 23.08.2021 11:30)
 • 7. koolituspäev (24.08.2021 09:00 - 24.08.2021 11:30)
 • 8. koolituspäev (25.08.2021 09:00 - 25.08.2021 11:30)
 • 9. koolituspäev (26.08.2021 09:00 - 26.08.2021 11:30)
 • 10. koolituspäev (27.08.2021 09:00 - 27.08.2021 11:30)
 • Show less
Language of instruction Estonian
Workload: 30 acad/h
 • Classroom: 30 acad/h
Number of participants: 14 To 14 participants
Price: tasuta
Terms and conditions of participation and price information:

Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Kui tasuta osalemise tingimus ei ole täidetud, käsitletakse koolitusel osalemist tavakoolitusel osalemisena ning osalemine toimub vastavalt TTK koolitusel osalemise tingimustele.

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Trainers:
 • Tatjana Sidorenko (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Organizing institution: Tallinna Tehnikakõrgkool
Project manager: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Study event link: http://www.tktk.ee
Study event location
Study event location: Tallinna Tehnikakõrgkool

Kursusel on kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates kohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Address: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Description
Learning outcomes:
 • oskab kasutada vajalikke Solid Edge-i joonestamistehnikaid,
 • oskab Solid Edge 2D ja 3D jooniseid valmistada, vormistada, välja printida.
Target groups: tehnilise haridusega spetsialist, joonestaja
Goals: Üldine eesmärk on erinevates majandussektorites (töötlev tööstus, IKT, vee- ja jäätmekäitlus) töötamiseks vajalike valdkonnaspetsiifiliste IKT-oskuste arendamine.
Kursuse konkreetne eesmärk on tutvustada erialast projekteerimistarkvara Solid Edge 2D ja 3D joonistamise üldpõhimõtteid ja vajalikke põhilisi joonistamistehnikaid.
Description:
 • Solid Edge programmi joonestamise vahendite tundmaõppimine.
 • Joonestamise ja muutmise käskude kasutamine joonise valmistamiseks.
 • Joonisele andmete - teksti, mõõtmete, tähistuste pealekandmine,
 • annotatsioonide uue stiili loomine, kihtide kasutamine.
 • Joonise valmistamine, vormistamine, printimine, konverteerimine, publitseerimine.

Study form: kombineeritud
Learning environment: Koolitusruumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega. Koolitusruumid (sh õppetehnika) vastavad õppetöö läbiviimise tingimustele (hea valgustus, ventilatsioon, õhutamise ja temperatuuri reguleerimise võimalus) ning töötervishoiu ja -ohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Evaluation methods: kokkuvõttev hindamine
Pre-requisites: arvuti kasutamise oskus, eelteadmised joonestamisest
Criteria for completion:

Õpe loetakse sooritatuks, kui õppija on omandanud õpiväljundid ja osalenud 70% ulatuses kontakttundides.

Joonise koostamine programmiga Solid Edge, tulemus vähemalt 60%.

Document type: Tunnistus või tõend
Course description group: Mehaanika ja metallitöö
Keywords: Solid Edge, 2D, 3D, arvutigraafika
Study event supported by European Social Fund
ESF logo
1. koolituspäev - General information
Study event time: 16.08.2021 09:00 - 16.08.2021 11:30
Trainers: Tatjana Sidorenko (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Study event location: Tallinna Tehnikakõrgkool
Address: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Additional information: auditooriumis ja Zoomis(õppijal valiku võimalus)

View event details

Study form: auditoorne

Show less

2. koolituspäev - General information
Study event time: 17.08.2021 09:00 - 17.08.2021 11:30
Trainers: Tatjana Sidorenko (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Study event location: Tallinna Tehnikakõrgkool
Address: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Additional information: auditooriumis ja Zoomis(õppijal valiku võimalus)

View event details

Study form: kombineeritud

Show less

3. koolituspäev - General information
Study event time: 18.08.2021 09:00 - 18.08.2021 11:30
Trainers: Tatjana Sidorenko (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Study event location: Tallinna Tehnikakõrgkool
Address: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Additional information: auditooriumis ja Zoomis(õppijal valiku võimalus)

View event details

Study form: kombineeritud

Show less

4. koolituspäev - General information
Study event time: 19.08.2021 09:00 - 19.08.2021 11:30
Trainers: Tatjana Sidorenko (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Study event location: Tallinna Tehnikakõrgkool
Address: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Additional information: auditooriumis ja Zoomis(õppijal valiku võimalus)

View event details

Study form: kombineeritud

Show less

5. koolituspäev - General information
Study event time: 21.08.2021 09:00 - 21.08.2021 11:30
Trainers: Tatjana Sidorenko (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Study event location: Tallinna Tehnikakõrgkool
Address: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Additional information: auditooriumis ja Zoomis(õppijal valiku võimalus)

View event details

Study form: kombineeritud

Show less

6. koolituspäev - General information
Study event time: 23.08.2021 09:00 - 23.08.2021 11:30
Trainers: Tatjana Sidorenko (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Study event location: Tallinna Tehnikakõrgkool
Address: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Additional information: auditooriumis ja Zoomis(õppijal valiku võimalus)

View event details

Study form: kombineeritud

Show less

7. koolituspäev - General information
Study event time: 24.08.2021 09:00 - 24.08.2021 11:30
Trainers: Tatjana Sidorenko (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Study event location: Tallinna Tehnikakõrgkool
Address: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Additional information: auditooriumis ja Zoomis(õppijal valiku võimalus)

View event details

Study form: kombineeritud

Show less

8. koolituspäev - General information
Study event time: 25.08.2021 09:00 - 25.08.2021 11:30
Trainers: Tatjana Sidorenko (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Study event location: Tallinna Tehnikakõrgkool
Address: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Additional information: auditooriumis ja Zoomis(õppijal valiku võimalus)

View event details

Study form: kombineeritud

Show less

9. koolituspäev - General information
Study event time: 26.08.2021 09:00 - 26.08.2021 11:30
Trainers: Tatjana Sidorenko (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Study event location: Tallinna Tehnikakõrgkool
Address: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Additional information: auditooriumis ja Zoomis(õppijal valiku võimalus)

View event details

Study form: kombineeritud

Show less

10. koolituspäev - General information
Study event time: 27.08.2021 09:00 - 27.08.2021 11:30
Trainers: Tatjana Sidorenko (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Study event location: Tallinna Tehnikakõrgkool
Address: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Additional information: auditooriumis ja Zoomis(õppijal valiku võimalus)

View event details

Study form: kombineeritud

Show less

Register

Back to study calendar