Moodle edasijõudnutele (31 ak.t)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Moodle on e-õppeplatvorm, mis võimaldab läbi viia e-kursuseid. Koolitusel õpitakse kasutama eritüüpi ning keerukamaid Moodle’i vahendeid ning funktsioone. Osaleja täiendab oma kursust ning muudab selle õppijasõbralikumaks.
Toimumise aeg: 05.10.2021 - 29.10.2021
Registreerimine avatud 04.06.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 31 akad. tundi
 • Praktiline: 21 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 10 akad. tundi
Osalejate arv: 20 kuni 50 osalejat
Hind osalejale: 59 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale

 • õpetajale
 • tugispetsialistile
 • haridustehnoloogile
 • õppejuhile
 • haridusasutuse juhile

Alates 2020. aasta veebruarist on osalemine tasuta ka muule koolimeeskonna liikmele, kelle tööülesannetest tulenevalt on koolitusel osalemine vajalik

Koolitus on tasuta tingimusel, et läbid koolituse täies mahus.

Koolitajad:
 • Anne Krull (Tartu Kutsehariduskeskus)
 • Riina Tralla (Luua Metsanduskool)
 • Katrin Uurman (Räpina Aianduskool)
Korraldav asutus: Harno
Projektijuht: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: https://moodle.edu.ee/
Moodle edasijõudnutele (31 ak.t)
Toimumise koht
Toimumise koht: Õpikeskkonnas Harno Moodle
Aadress: Eesti
URL: https://moodle.edu.ee/
Lisainfo: Veebiseminarid toimuvad Harno Moodle's:
06.10 kell 16:00-17:00
12.10 kell 16:00-17:30
26.10 kell 16:00-17:00
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Osaleja: 

 • püstitab eesmärgid ning täiendab oma Moodle’i kursust nendest lähtuvalt: 

lisab kursusele interaktiivse sisu kasutades Moodle’i ja/ või väliseid vahendeid,

lisab kursusele erinevaid õppijate testimise võimalusi kasutades Moodle’i ja/ või väliseid vahendeid,

 • seadistab plokid kursuse disainist ja/ või vajadustest lähtuvalt;
 • loob rühmad ja/ või lisab muud piirangud vajadustest lähtuvalt;
 • haldab hindetabelit ning seadistab ülesannete hindamise;
 • loob kursusest varukoopia ning kasutab seda eesmärgipäraselt;
 • reflekteerib oma eesmärkide saavutamist.
Sihtgrupid: Kõik õpetajad, eelkõige III, IV kooliastme ja kutsekooli õpetajad, kes soovivad luua või täiendada e-kursust Moodle'i keskkonnas ja toetada õppijat e-õppe keskkonnas. Täienduskoolitused on alus-, üld- ja kutseõppeasutuse õpetajale, koolijuhile, haridustehnoloogile ning tugispetsialistile kursuse täies mahus läbimisel tasuta.
Eesmärgid: Osaleja planeerib oma aja õppimiseks ning püstitab eesmärgid oma Moodle’i kursuse arendamiseks, täiendab ja haldab seda, lisab aktiivset õppimist soodustavaid vahendeid ja tegevusi, annab õppijale tagasisidet edenemise kohta.
Sisukirjeldus:

Moodle on e-õppeplatvorm, mis võimaldab läbi viia e-kursuseid ning kus on võimalik erinevaid õppemeetodeid rakendades luua kursusi ja läbi viia täielikku e-õpet ja / või kombineeritud õpet. Käesolev kursus on loodud selleks, et  õpetajad ja õppejõud, kellel on eelnev e-kursuse loomise kogemus Moodle’i õpikeskkonnas, saaksid enda e-kursusi erinevate keerukamate vahenditega (näiteks H5P, väline tööriist jt) täiendada ning oma kursust eesmärgipäraselt hallata. 

Koolitus toimub veebiseminaridel reaalajas kohtumistega ja veebiseminaride vahelisel ajal praktiliste iseseisvate töödena. 

Õpisündmuse teemad:

  Moodle’i kursusele interaktiivse sisu lisamine: 

  • sisuloome H5P-ga,
  • välise tööriista kasutamine - SCORM,
  • raamat, andmebaas,
  • test - keerukamate küsimuste tüüpidega,
  • koostöö tegemise võimalused.

  Moodle’i kursuse ülesehitus ja haldamine: 

  • plokkide seadistamine,
  • varukoopia loomine ja kasutamine,
  • rühmade loomine ja piirangute lisamine,
  • hindetabeli haldamine.
  Õppevorm: veebipõhine
  Osalemise eeldus: Kursusel osaleja
  *omab baasteadmisi Moodle’i õppekeskkonast,
  *on varasemalt koostanud Moodle’is lihtsama e-kursuse,
  *omab Moodle’i kursuse põhja (koos õpetaja võtmesõnaga), mida kursuse käigus iseseisvalt, eesmärkidest lähtuvalt täiendada.
  Lõpetamise tingimused:

  Kõik praktilised tööd on nõuetele vastavad ning esitatud etteantud tähtajaks. Osaleja on täiendanud oma Moodle’i kursust õpingute alguses püstitatud eesmärkidest lähtuvalt ning koostanud ja esitanud eneserefleksiooni.

  Dokumendi tüüp: Tunnistus
  Õppekavarühm: Arvutikasutus
  Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
  ESF logo

  Registreeri

  Tagasi kalendrisse