Moodle algtase

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Veebikoolitusel saame tuttavaks täiusliku veebipõhise õpikeskkonnaga. Moodle on e-õppeplatvorm, mis võimaldab läbi viia e-kursuseid. Osalemiseks on vajalik Harno Moodle´i kasutajakonto ja eesmärk luua kursus vähemalt ühe teema kohta.
Toimumise aeg: 07.09.2021 - 30.09.2021
Registreerimine avatud 04.06.2021
Registreerimine suletud alates 09.09.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 31 akad. tundi
 • Praktiline: 19 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 12 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 50 osalejat
Hind osalejale: 115 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale

 • õpetajale
 • tugispetsialistile
 • haridustehnoloogile
 • õppejuhile
 • haridusasutuse juhile

Alates 2020. aasta veebruarist on osalemine tasuta ka muule koolimeeskonna liikmele, kelle tööülesannetest tulenevalt on koolitusel osalemine vajalik

Koolitus on tasuta tingimusel, et läbid koolituse täies mahus.

Koolitajad:
 • Anne Krull (Tartu Kutsehariduskeskus)
 • Katrin Uurman (Räpina Aianduskool)
 • Riina Tralla (Luua Metsanduskool)
Korraldav asutus: Harno
Projektijuht: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee
Moodle algtase
Toimumise koht
Toimumise koht: Õpikeskkonnas Harno Moodle
Aadress: Eesti
URL: https://moodle.edu.ee/
Lisainfo: Veebiseminarid toimuvad Harno Moodle's:
I. seminar 8. sept 16:00-17:00 , II seminar 14. sept 16:00-17:30 ja III seminar 28. sept 16:00-17:00.
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Kursusel osaleja: 

- loob oma e-kursusele iseregistreerumise (õppija) võimaluse,

- koostab minimaalselt ühe teema või nädala kohta enda Moodle’i kursusele:

 • õpijuhise ja ajakava,
 • loob ja kogub ning paigutab eesmärgist lähtuvalt vajaliku kvaliteetse õppematerjali
 • loob õppijale vajalikud suhtluskanalid kasutades selleks tegevust foorum
 • loob õppijale võimaluse esitada iseseisvaid töid kasutades tegevust ülesanne
 • loob õpilastele enesekontrolli võimaluse (lihtsamate küsimusetüüpidega test)
 • kasutab hinnete tabelit
 • loob kursuse tagasiside küsitluse
Sihtgrupid: Põhikooli (1.-9. klass) õpetajad, Gümnaasiumiõpetajad, Kutseõpetajad, Ülikoolide ja kõrgkoolide õppejõud.
Kõik õpetajad, eelkõige III ja IV kooliastme õpetajad, kes soovivad luua e-kursust Moodle'i keskkonnas ja toetada õppijat e-õppe keskkonnas.
Eesmärgid: Õpiväljundite saavutamiseks püstitab kursusel osaleja isiklikud eesmärgid, osaleb kõikides veebiseminarides, loob eesmärkidest lähtuva e-kursuse ja analüüsib kursuse lõpus oma eesmärkide saavutamist.
Sisukirjeldus:

Praktiline Moodle'i keskkonna koolitus kõigile õpetajatele, kuid eelkõige III ja IV kooliastme õpetajatele, kes soovivad luua e-kursust Moodle'i keskkonnas ja toetada õppijat e-õppe keskkonnas. Koolituse käigus toimuvad reaalajas veebiseminarid ning saadud teadmisi saab kohe Moodle'i keskkonnas rakendada.

Õpisündmuse teemad:
 • Moodle’i õpetaja ja õpilase kasutajakontod
 • Moodle’i kursuse sätted
 • E-kursusele iseregistreerumise võimaluse loomine õpilasele
 • Õpijuhendi ja ajakava loomise põhimõtted
 • Moodle´i vahendid ja nende kasutamine kursusel
 • Tegevused: foorum, ülesanne ja test (lihtsamate küsimusetüüpidega), tagasiside
 • Hinnetetabel
Õppevorm: veebipõhine
Osalemise eeldus: Veebikoolitusel osalemiseks tellib kursusel osaleja endale e-kursuse oma kooli Moodle´i administraatorilt. Selle puudumisel Harno Moodle'i kasutajatoelt.
Lõpetamise tingimused:

Iseseisvad tööd on tähtajaks esitatud.  Osaleja on loonud e-kursuse Moodle'is.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse