Teppo-tüüpi lõõtspilli valmistaja

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kursuse lõpuks valmib teppo-tüüpi lõõtspill ja portfolio selle valmistamise kohta.
Toimumise aeg: 26.05.2021 - 20.12.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 1200 akad. tundi
  • Auditoorne: 40 akad. tundi
  • Praktiline: 200 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 960 akad. tundi
Osalejate arv: 12 kuni 18 osalejat
Hind osalejale: 1999 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerimist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega: https://www.vikk.ee/et/taiendusoppeosakonna-oppekorralduse-alused

Koolitajad:
  • Kalmer Lind (Viljandi Kutseõppekeskus)
  • Heino Tartes (Viljandi Kutseõppekeskus)
Korraldav asutus: Viljandi Kutseõppekeskus
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.ee, tel: 53037346
Toimumise koht
Toimumise koht: Viljandi Kutseõppekeskus
Aadress: Looduse tee 2 , Vana-Võidu küla, 70108 , Viljandi maakond, Eesti
Lisainfo: I kokkusaamine 26.-28.05.2021
II kokkusaamine 16.-18.06.2021
Kirjeldus
Õpiväljundid:

·          1.   loetleb kõiki Teppo tüüpi lõõtspilli osi ja pilli valmistamise etappe,

·         2. valmistab erinevaid lõõtsa detaile,

·         3. paneb erinevatest lõõtsa detailidest kokku pilli.

Sihtgrupid: Sihtgruppi kuuluvad inimesed, kes soovivad õppida Teppo tüüpi lõõtspilli valmistamist ja kursuse jooksul endale pilli valmis teha. Õppe alustamise tingimuseks on tahe ja valmisolek kursuse läbimiseks, funktsionaalne lugemisoskus, elementaarne kirjutamis- ja arvutamisoskus.
Sisukirjeldus:

I etapp

·         Lõõtspillide liigid, teppo tüüpi pillide meistrid Eestis ajaloo vältel (Kõikidele pärimuskultuuri huvilistele). Pillide ehitamise ajaloost.

·         Meisterdamiskoolitusel osalejatele: Teppo tüüpi lõõtspilli mõõdud. Vahelõõtsa valmistamise juhendamine. Kodutöö: vahelõõtsa meisterdamine.

                               II etapp:

·         Vahelõõtsade vaatlus, viimistlemine. Uus töö: Parema ja vasaku otsalaua valmistamine, nöörkandist kaunistuselemendid. Kodutöö: Otsalauad

III etapp:

·         Otsalaudade viimistlemine. Nupulaudade ja bassipaku valmistamise teooria, alustamine. Kodutöö: Nupulaud ja bassipakk, freesimine, liimimine.

IV etapp:

·         Nupulaua ja bassipaku jätkamine

V etapp:

·         Nupud ja klahvid, nupulaud ja bassilaud- viimistlemine.

VI etapp :

·         Pilli osade ühendamine

VII etapp:

·         Ornamentika elemendid, töötlemine. Kodutöö: Ornamentika jätkamine ja lõpetamine.

VIII etapp:  Lõõtspillide viimistlemine, häälestamise alused. Pillide häälestamine.

Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: Mitteeristav hindamine. Arvestatud / mittearvestatud
Osalemise eeldus: Õppe alustamise tingimuseks on tahe ja valmisolek kursuse läbimiseks, funktsionaalne lugemisoskus, elementaarne kirjutamis- ja arvutamisoskus
Lõpetamise tingimused:

Kursuse lõpetamise tingimusteks on kõigi kursuse etappide läbimine, iseseisvate tööde valmimine, kursuse lõpus tervikliku ja mängu kõlbuliku pilli valmis saamine.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast, puit)
Õppekava kinnitamise kuupäev: 23.10.2018
Käskkirja number: 4.2-6/ 29
Õppekava koostamise alus: Õppekava koostamise aluseks on praktikute kogemused.

Tagasi kalendrisse