Ettevalmistus raietöölise 3. taseme kutseeksamiks

Общая информация:
Краткое описание Raietööline, tase 3 kutseoskusi omandada soovivad isikud, kelle eesmärgiks on sooritada hiljem kutseeksam
Время проведения: 14.06.2021 - 17.06.2021
День контакта:
  • 1. koolituspäev (14.06.2021 10:00 - 14.06.2021 17:00)
  • 2. koolituspäev (15.06.2021 09:00 - 15.06.2021 18:00)
  • 3. koolituspäev (16.06.2021 09:00 - 16.06.2021 18:00)
  • 4. koolituspäev (17.06.2021 09:00 - 17.06.2021 18:00)
Язык проведения эстонский язык
Объем: 40 акад. часа (-ов)
  • Аудиторный: 8 акад. часа (-ов)
  • Практический: 32 акад. часа (-ов)
Число участников: 6 до 8 участников
Цена для участника: 299 €
Условия участия и информация о цене:

Eelnev töökogemus raietöödel ja teadmised metsakasvatusest ning esmaabis.

Преподаватели:
  • Sulev Tooming (Luua Metsanduskool)
Учреждение-организатор: Luua Metsanduskool
Руководитель проектов: Kairit Reiman, kairit.reiman@luua.ee, tel: 5254004
Место проведения
Место проведения: Luua Metsanduskool

Kursusel on kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates kohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Адрес: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti
URL: https://www.luua.ee/
Описание
Результаты обучения: töötab vilunult võsa- ja kettsaagidega;  hooldab võsa- ja kettsaagi ning turva- ja töövarustust; hindab ohufaktoreid, valdab ergonoomilisi töövõtteid raie läbiviimisel erinevate tööriistadega; langetab, laasib ja järkab ohutult ning ergonoomiliselt; tunneb puuliike, sortimente ja koondab valmistatud materjali.
Описание содержания:

Eestis on ligikaudu 700 raietöölist (Kutsekoja andmed aprill 2019), kellel puudub kutse raietööline, tase 3. Kutse puudumine vähendab oluliselt konkurentsivõimet tööturul, sest nii Riigimetsa Majandamise Keskus kui ka mitmed suured metsandusettevõtted nõuavad raietööliselt tase 3 kutse olemasolu.

Темы учебного мероприятия:

Ohutustehnika

·         turva- ja töövarustuse liigid ja nende hooldamise põhimõtted

·         võsa- ja kettsaagide ehitus ning kasutamise ja hooldamise põhimõtted

Raiete tehnika ja tehnoloogia

·         algteadmised puu ja põõsa liikidest

·         raiete tehnika ja tehnoloogia

·         ergonoomia alused

·         keskkonnakaitse nõuded raietöödel

Praktiline töö - hooldusraied

·         metsauuenduse hooldamine

·         valgustusraie tegemine (võsa- ja kettsaed)

·         Relaskoopmõõtmine

·         Suurte puude langetamine

·         G-lugem HR-s

Kutseeksami tingimused ja kord

Форма обучения: kombineeritud
Описание учебной среды: Kaasaegne esitlustehnikaga õpperuum, töövahendid ja turvavarustus igale osalejale.
Praktiline õpe toimub Luua Metsanduskooli raielankidel.
Способы оценок: mitteeristav
Предпосылка для участия: Eelnev töökogemus raietöödel ja teadmised metsakasvatusest ning esmaabist.
Условия окончания:

Vähemalt 70% kontakttundides osalemine.

Hinnatakse proovitööd: puu ohutu ja ergonoomiline langetamine, laasimine ning järkamine  EKR 3 tasemel. 

Тип документа: Tunnistus või tõend
Группа учебной программы: Metsandus
1. koolituspäev - Общая информация
Время проведения: 14.06.2021 10:00 - 14.06.2021 17:00
Преподаватели: Sulev Tooming (Luua Metsanduskool)
Место проведения: Luua Metsanduskool
Адрес: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti
URL: https://www.luua.ee/

Посмотреть подробную информацию о событии

Форма обучения: auditoorne

Свернуть

2. koolituspäev - Общая информация
Время проведения: 15.06.2021 09:00 - 15.06.2021 18:00
Преподаватели: Sulev Tooming (Luua Metsanduskool)
Место проведения: Luua Metsanduskool
Адрес: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti
URL: https://www.luua.ee/

Посмотреть подробную информацию о событии

Свернуть

3. koolituspäev - Общая информация
Время проведения: 16.06.2021 09:00 - 16.06.2021 18:00
Преподаватели: Sulev Tooming (Luua Metsanduskool)
Место проведения: Luua Metsanduskool
Адрес: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti
URL: https://www.luua.ee/

Посмотреть подробную информацию о событии

Свернуть

4. koolituspäev - Общая информация
Время проведения: 17.06.2021 09:00 - 17.06.2021 18:00
Преподаватели: Sulev Tooming (Luua Metsanduskool)
Место проведения: Luua Metsanduskool
Адрес: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti
URL: https://www.luua.ee/

Посмотреть подробную информацию о событии

Свернуть

5. koolituspäev - Общая информация

Посмотреть подробную информацию о событии

Свернуть

Вернуться к календарю