Ettevalmistus raietöölise 3. taseme kutseeksamiks

General information:
Short description Raietööline, tase 3 kutseoskusi omandada soovivad isikud, kelle eesmärgiks on sooritada hiljem kutseeksam
Study event time: 14.06.2021 - 17.06.2021
Contact day:
  • 1. koolituspäev (14.06.2021 10:00 - 14.06.2021 17:00)
  • 2. koolituspäev (15.06.2021 09:00 - 15.06.2021 18:00)
  • 3. koolituspäev (16.06.2021 09:00 - 16.06.2021 18:00)
  • 4. koolituspäev (17.06.2021 09:00 - 17.06.2021 18:00)
Language of instruction Estonian
Workload: 40 acad/h
  • Classroom: 8 acad/h
  • Practical: 32 acad/h
Number of participants: 6 To 8 participants
Price: 299 €
Terms and conditions of participation and price information:

Eelnev töökogemus raietöödel ja teadmised metsakasvatusest ning esmaabis.

Trainers:
  • Sulev Tooming (Luua Metsanduskool)
Organizing institution: Luua Metsanduskool
Project manager: Kairit Reiman, kairit.reiman@luua.ee, tel: 5254004
Study event location
Study event location: Luua Metsanduskool

Kursusel on kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates kohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Address: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti
URL: https://www.luua.ee/
Description
Learning outcomes: töötab vilunult võsa- ja kettsaagidega;  hooldab võsa- ja kettsaagi ning turva- ja töövarustust; hindab ohufaktoreid, valdab ergonoomilisi töövõtteid raie läbiviimisel erinevate tööriistadega; langetab, laasib ja järkab ohutult ning ergonoomiliselt; tunneb puuliike, sortimente ja koondab valmistatud materjali.
Description:

Eestis on ligikaudu 700 raietöölist (Kutsekoja andmed aprill 2019), kellel puudub kutse raietööline, tase 3. Kutse puudumine vähendab oluliselt konkurentsivõimet tööturul, sest nii Riigimetsa Majandamise Keskus kui ka mitmed suured metsandusettevõtted nõuavad raietööliselt tase 3 kutse olemasolu.

Study event topics:

Ohutustehnika

·         turva- ja töövarustuse liigid ja nende hooldamise põhimõtted

·         võsa- ja kettsaagide ehitus ning kasutamise ja hooldamise põhimõtted

Raiete tehnika ja tehnoloogia

·         algteadmised puu ja põõsa liikidest

·         raiete tehnika ja tehnoloogia

·         ergonoomia alused

·         keskkonnakaitse nõuded raietöödel

Praktiline töö - hooldusraied

·         metsauuenduse hooldamine

·         valgustusraie tegemine (võsa- ja kettsaed)

·         Relaskoopmõõtmine

·         Suurte puude langetamine

·         G-lugem HR-s

Kutseeksami tingimused ja kord

Study form: kombineeritud
Learning environment: Kaasaegne esitlustehnikaga õpperuum, töövahendid ja turvavarustus igale osalejale.
Praktiline õpe toimub Luua Metsanduskooli raielankidel.
Evaluation methods: mitteeristav
Pre-requisites: Eelnev töökogemus raietöödel ja teadmised metsakasvatusest ning esmaabist.
Criteria for completion:

Vähemalt 70% kontakttundides osalemine.

Hinnatakse proovitööd: puu ohutu ja ergonoomiline langetamine, laasimine ning järkamine  EKR 3 tasemel. 

Document type: Tunnistus või tõend
Course description group: Metsandus
1. koolituspäev - General information
Study event time: 14.06.2021 10:00 - 14.06.2021 17:00
Trainers: Sulev Tooming (Luua Metsanduskool)
Study event location: Luua Metsanduskool
Address: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti
URL: https://www.luua.ee/

View event details

Study form: auditoorne

Show less

2. koolituspäev - General information
Study event time: 15.06.2021 09:00 - 15.06.2021 18:00
Trainers: Sulev Tooming (Luua Metsanduskool)
Study event location: Luua Metsanduskool
Address: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti
URL: https://www.luua.ee/

View event details

Show less

3. koolituspäev - General information
Study event time: 16.06.2021 09:00 - 16.06.2021 18:00
Trainers: Sulev Tooming (Luua Metsanduskool)
Study event location: Luua Metsanduskool
Address: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti
URL: https://www.luua.ee/

View event details

Show less

4. koolituspäev - General information
Study event time: 17.06.2021 09:00 - 17.06.2021 18:00
Trainers: Sulev Tooming (Luua Metsanduskool)
Study event location: Luua Metsanduskool
Address: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti
URL: https://www.luua.ee/

View event details

Show less

5. koolituspäev - General information

View event details

Show less

Back to study calendar