Ettevalmistus raietöölise 3. taseme kutseeksamiks

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Raietööline, tase 3 kutseoskusi omandada soovivad isikud, kelle eesmärgiks on sooritada hiljem kutseeksam
Toimumise aeg: 14.06.2021 - 17.06.2021
Kontaktpäev:
  • 1. koolituspäev (14.06.2021 10:00 - 14.06.2021 17:00)
  • 2. koolituspäev (15.06.2021 09:00 - 15.06.2021 18:00)
  • 3. koolituspäev (16.06.2021 09:00 - 16.06.2021 18:00)
  • 4. koolituspäev (17.06.2021 09:00 - 17.06.2021 18:00)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 40 akad. tundi
  • Auditoorne: 8 akad. tundi
  • Praktiline: 32 akad. tundi
Osalejate arv: 6 kuni 8 osalejat
Hind osalejale: 299 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Eelnev töökogemus raietöödel ja teadmised metsakasvatusest ning esmaabis.

Koolitajad:
  • Sulev Tooming (Luua Metsanduskool)
Korraldav asutus: Luua Metsanduskool
Projektijuht: Kairit Reiman, kairit.reiman@luua.ee, tel: 5254004
Toimumise koht
Toimumise koht: Luua Metsanduskool

Kursusel võib olla kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates asukohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Aadress: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti
URL: https://www.luua.ee/
Kirjeldus
Õpiväljundid: töötab vilunult võsa- ja kettsaagidega;  hooldab võsa- ja kettsaagi ning turva- ja töövarustust; hindab ohufaktoreid, valdab ergonoomilisi töövõtteid raie läbiviimisel erinevate tööriistadega; langetab, laasib ja järkab ohutult ning ergonoomiliselt; tunneb puuliike, sortimente ja koondab valmistatud materjali.
Sisukirjeldus:

Eestis on ligikaudu 700 raietöölist (Kutsekoja andmed aprill 2019), kellel puudub kutse raietööline, tase 3. Kutse puudumine vähendab oluliselt konkurentsivõimet tööturul, sest nii Riigimetsa Majandamise Keskus kui ka mitmed suured metsandusettevõtted nõuavad raietööliselt tase 3 kutse olemasolu.

Õpisündmuse teemad:

Ohutustehnika

·         turva- ja töövarustuse liigid ja nende hooldamise põhimõtted

·         võsa- ja kettsaagide ehitus ning kasutamise ja hooldamise põhimõtted

Raiete tehnika ja tehnoloogia

·         algteadmised puu ja põõsa liikidest

·         raiete tehnika ja tehnoloogia

·         ergonoomia alused

·         keskkonnakaitse nõuded raietöödel

Praktiline töö - hooldusraied

·         metsauuenduse hooldamine

·         valgustusraie tegemine (võsa- ja kettsaed)

·         Relaskoopmõõtmine

·         Suurte puude langetamine

·         G-lugem HR-s

Kutseeksami tingimused ja kord

Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Kaasaegne esitlustehnikaga õpperuum, töövahendid ja turvavarustus igale osalejale.
Praktiline õpe toimub Luua Metsanduskooli raielankidel.
Hindamisviisid: mitteeristav
Osalemise eeldus: Eelnev töökogemus raietöödel ja teadmised metsakasvatusest ning esmaabist.
Lõpetamise tingimused:

Vähemalt 70% kontakttundides osalemine.

Hinnatakse proovitööd: puu ohutu ja ergonoomiline langetamine, laasimine ning järkamine  EKR 3 tasemel. 

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppekavarühm: Metsandus
1. koolituspäev
1. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.06.2021 10:00 - 14.06.2021 17:00
Koolitajad: Sulev Tooming (Luua Metsanduskool)
Toimumise koht: Luua Metsanduskool
Aadress: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti
URL: https://www.luua.ee/
Õppevorm: auditoorne
2. koolituspäev
2. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 15.06.2021 09:00 - 15.06.2021 18:00
Koolitajad: Sulev Tooming (Luua Metsanduskool)
Toimumise koht: Luua Metsanduskool
Aadress: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti
URL: https://www.luua.ee/
3. koolituspäev
3. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 16.06.2021 09:00 - 16.06.2021 18:00
Koolitajad: Sulev Tooming (Luua Metsanduskool)
Toimumise koht: Luua Metsanduskool
Aadress: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti
URL: https://www.luua.ee/
4. koolituspäev
4. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.06.2021 09:00 - 17.06.2021 18:00
Koolitajad: Sulev Tooming (Luua Metsanduskool)
Toimumise koht: Luua Metsanduskool
Aadress: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti
URL: https://www.luua.ee/
5. koolituspäev
5. koolituspäev - Üldinfo

Tagasi kalendrisse