Ettevõtlus- ja majandusõpetajate mentorite arenguprogramm „Kaasaegne majanduskeskkond ja uued suundumused ettevõtluses"

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Ootame programmi osalema õpetajaid, kes soovivad lisaks majandus- ja ettevõtlusalastele teadmistele lihvida juhendamisoskusi ning on valmis toetama oma maakonna kolleege õppetöö paremal läbiviimisel.
Toimumise aeg: 17.08.2021 - 19.10.2021
Registreerimine avatud 19.05.2021
Registreerimine suletud alates 10.07.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 60 akad. tundi
 • Auditoorne: 36 akad. tundi
 • Praktiline: 12 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 12 akad. tundi
Osalejate arv: 20 kuni 30 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Sihtrühmale on koolitusel osalemine Euroopa Sotsiaalfondi toel tasuta. 

Korraldav asutus: Harno
Projektijuht: Liina Pissarev, liina.pissarev@harno.ee, tel: 5136555
Vaatlev partner: Riigi Tugiteenuste Keskus
Toimumise koht
Toimumise koht: Eesti

Kursusel on kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates kohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Aadress: Eesti
Lisainfo: Koolitajad:
Merle Viirmaa (EBS Executive Education);
Irene Metsis (EBS Executive Education; RagnSells);
Anto Liivat (EBS Executive Education);
Peeter Kross (EBS);
Meelis Kitsing (EBS);
Martin Villig (Bolt);
Kerli Kant Hvass (EBS; Revaluate);
Mirell Merirand (EBS; SA Hariduskiirendi);
Vjatśeslav Antipenko (Telia);
Anu Ruul (EBS; Ruul Consulting);
Kirjeldus
Sihtgrupid: Kutseõpetajad, Gümnaasiumiõpetajad, Põhikooli (1.-9. klass) õpetajad.
õpetajad, ettevõtlusõpetajad, karjääriõpetajad, õpilasfirmade ja minifirmade juhendajad
Eesmärgid: Programmi eesmärgiks on luua arengukeskkond majandus- ja ettevõtlusõpetajatele, kes mõistavad, et hea õpetaja peab mitte pelgalt tabama ajastu vaimu, vaid olema oma ajast veidi ees.
Sisukirjeldus:

Programm toetab uute teadmiste kiiret rakendamist. Selleks:

 • ·       õpime koos ja üksteiselt ning läbime ettevõtlussimulatsiooni Dynama;
 • ·       külastame ettevõtteid (RagnSells, Bolt, Telia) programmis käsitletu rakendusvõimaluste mõistmiseks;
 • ·       katsetame, eksime ja kogeme ning jagame eduelamusi, töötades väikestes õpigruppides (4-5 inimest) ka moodulitevahelisel ajal;
 • ·       valmistume auditoorseteks mooduliteks LinkedIn Learning kursuste abil ja e-õppe keskkonnas Canvas, seostades õpitut moodulite vahelisel ajal enda tööga;
 • ·       korraldame programmi auditoorse õppetöö kord kuus toimuvate õpimoodulitena.


Arenguprogrammi seob tervikuks juhtimissimulatsiooni Dynama läbimine, mis võimaldab turvalises, kuid elulähedases simulatsioonikeskkonnas ettevõtjana tegutseda ja õpitut rakendada. Simultatsiooni maht on 4 ah igas moodulis ning eeldab osalejatelt ca 12h iseseisvat tööd moodulitevahelisel ajal. Simulatsiooni läbinu:

 • ·       on praktiseerinud otsuste langetamist erinevates ettevõtlussituatsioonides ja arendanud ettevõtlikkusega seotud hoiakuid;
 • ·       mõistab isikliku kogemuse varal ettevõtlusteooria ja –praktika seoseid;
 • ·       väärtustab konkurentide jälgimise ja analüüsi olulisust nii strateegiliste kui ka operatiivsete otsuste langetamisel;
 • ·       oskab otsustamisel kasutada turu-uuringute tulemusi, samuti konkurentettevõtete kasumiaruannetes ja bilanssides sisalduvat informatsiooni;
 • ·       mõistab ettevõtte majandustulemuste ja tehtud juhtimisotsuste vahelisi seoseid;
 • ·       väärtustab meeskonnatöö olulisust juhtimisotsuste langetamisel ajasurve tingimustes.

Moodulite vahepealsel perioodil toimuvad virtuaalsed kohtumised kõikide osalejatega, et arutada mängu jooksul toimunud edasiminekuid ja tagasilööke.


Koolitus toimub Edu ja Tegu ning Euroopa Sotsiaalfondi toel ja on osalejatele tasuta. 

Õpisündmuse teemad:

Koolitus koosneb kolmest moodulist: 

1. 17.-18.08.2021 Coaching ja mentorlus. Müüdid ning trendid inimeste juhtimisel. Juhtimissimulatsioon Dynama. 

2. 20.-21.09.2021 Kaasaegne ettevõtlus- ja majanduskeskkond. Platvormimajandus. Juhtimissimulatsioon Dynama.

3. 18.-19.10.2021 Jätkusuutlik ettevõtlus ja ringmajandus. Uued tehnoloogiad ettevõtluses. Juhtimissimulatsioon Dynama.

Koolituse korraldajad jätavad endale õiguse teha osalejate ootustest lähtuvalt ja koostöös juhtiva õppejõuga programmis muudatusi, et tagada parimat võimalikku kvaliteeti.

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Auditoorium, ettevõtluskeskkond, virtuaalne keskkond.
Osalemise eeldus: Kandideerimiseks vajalik:
1. Motivatsioonikiri koos nägemusega „Kuidas ma saan oma piirkonnas arendada ettevõtlusõpet“
2. On juhendanud õpilasfirmat( minifirmat) viimase 3 aasta jooksul
3. Omab õpetamiskogemust vähemalt 3 aastat
4. Valmisolek olla mentoriks oma piirkonna õpetajatele
Lõpetamise tingimused:

Osalemine kõigis moodulites. 

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Majandusteadus
Märksõnad: Ettevõtlus- ja majandusõpetajate mentorite arenguprogramm; Edu ja Tegu, ettevõtlusõppe koolitus, mentorprogramm,
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Moodul 1. Coaching ja mentorlus. Müüdid ning trendid inimeste juhtimisel. Juhtimissimulatsioon Dynama. - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.08.2021 - 18.08.2021
Toimumise koht: Eesti
Aadress: Eesti
Lisainfo: Koolitajad: Merle Viirmaa (EBS Executive Education), Irene Metsis (EBS Executive Education; RagnSells), Anto Liivat (EBS Executive Education), Peeter Kross (EBS)

Vaata detailset infot

Mooduli õpiväljundid: Esimeses moodulis õpitakse:
• mõistma coaching’u võimalusi inimeste arendamisel ja tulemuslikkuse toetamisel;
• looma vastastikusel austusel ja usaldusel põhinevat coachingusuhet;
• kasutama coachingu tööriistu ja püstitama koos kliendiga praktilisi arenguülesandeid.
• tundma uusi suundumusi inimeste juhtimisel;
• alustama ettevõtlusega tehnoloogilise läbimurde järgses turusituatsioonis.
Õppevorm: auditoorne
Maht: 12.00 akad. tundi

Vaata vähem

Moodul 2. Kaasaegne ettevõtlus- ja majanduskeskkond. Platvormimajandus. Juhtimissimulatsioon Dynama. - Üldinfo
Toimumise aeg: 20.09.2021 - 21.09.2021
Toimumise koht: Eesti
Aadress: Eesti
Lisainfo: Koolitajad: Meelis Kitsing (EBS), Martin Villig (Bolt), Anto Liivat (EBS Executive Education), Peeter Kross (EBS)

Vaata detailset infot

Mooduli õpiväljundid: Teises moodulis õpitakse:
• tundma kaasaegset juhtimiskeskkonda kujundavaid globaaltrende;
• mis iseloomustab suurepäraseid liidreid ja organisatsioone;
• mõistma platvormimajanduse rakendusvõimalusi ja väljakutseid;
• millised on tootearenduse edutegurid ja komistuskivid.
Õppevorm: auditoorne
Maht: 12.00 akad. tundi

Vaata vähem

Moodul 3. Jätkusuutlik ettevõtlus ja ringmajandus. Uued tehnoloogiad ettevõtluses. Juhtimissimulatsioon Dynama. - Üldinfo
Toimumise aeg: 18.10.2021 - 19.10.2021
Toimumise koht: Eesti
Aadress: Eesti
Lisainfo: Koolitajad: Kerli Kant Hvass (EBS; Revaluate), Mirell Merirand (EBS; SA Hariduskiirendi), Vjatśeslav Antipenko (Telia); Anu Ruul (EBS; Ruul Consulting); Anto Liivat (EBS Executive Education), Peeter Kross (EBS)

Vaata detailset infot

Mooduli õpiväljundid: Kolmandas moodulis õpitakse:
• tundma ringmajanduse ja nutistu (The Internet of Things) olemust ja rakendusi ettevõtluses;
• kasutama kaasaegseid turu-analüüsi vahendeid ja innovatsioonieksperimente;
• mõistma innovatsiooni ja organisatsioonikultuuri vahelisi seoseid;
• hindama ettevõtte väärtust ja kavandama müügiprotsessi.
Õppevorm: auditoorne
Maht: 12.00 akad. tundi

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse