Professionaalse akende ja klaaspindade pesemise koolitus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusel osaleja oskab valida õiged vahendid ja tooted kvaliteetseks klaaspindade pesuks kasutades ergonoomilisi töövõtteid.
Toimumise aeg: 15.09.2021 - 15.09.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 4 akad. tundi
  • Auditoorne: 1 akad. tundi
  • Praktiline: 3 akad. tundi
Osalejate arv: 5 kuni 8 osalejat
Hind osalejale: 19 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerimist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega: https://www.vikk.ee/et/taiendusoppeosakonna-oppekorralduse-alused

Koolitajad:
  • Inga Kaare (Viljandi Kutseõppekeskus)
Korraldav asutus: Viljandi Kutseõppekeskus
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.ee, tel: 53037346
Toimumise koht
Toimumise koht: Viljandi Kutseõppekeskus
Aadress: Looduse tee 2 , Vana-Võidu küla, 70108 , Viljandi maakond, Eesti
Lisainfo: 15.09.2021 kell 16:00-19:00
Kirjeldus
Sihtgrupid: Koristusfirmade töötajad või inimesed, kes tahavad kiiresti ja kvaliteetselt puhastada oma kodu aknaid ning teisi klaaspindu.
Sisukirjeldus:

  • ·      Akendepesuks kasutatavad töövahendid ja -võtted. (1 akad t) Kuidas valida õigeid töövahendid, keemia ja muud tarvikud. Looduslikud mõjutegurid klaaside puhastamisel. Levinumad vead klaaspindade hooldusel. Kehasäästlikud töövõtted.            
  •    Praktiline töö. (3 akad t). Ettevalmistustööd akende pesemiseks. Õige doseerimine. Töövahendite kontroll. Pesemine. Lõppviimistlus. Hinnangu andmine.                       
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Loeng toimub Viljandi Kutseõppekeskuse kaasaegse materiaal-tehnilise varustusegaklassiruumis ja praktiline õpe klaaskoridoris.
Osalemise eeldus: Kursuslase tervislik seisund peab võimaldama füüsilise töö tegemist.
Lõpetamise tingimused:

Õpingute lõpetamiseks peab kursuslane osalema 100% koolituse mahust ja teostama kõik praktilised tööd.

Dokumendi tüüp: Tõend
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Koolitaja peab olema läbinud klaaspindade pesemise väljaõppe ja omama praktilise töökogemust.
Õppekavarühm: Koduteenindus
Õppekava kinnitamise kuupäev: 01.11.2018
Käskkirja number: 4.2-6/30
Õppekava koostamise alus: Kutsestandardi Puhastusteenindaja, tase 3 kompetents B.2.5 (2).

Tagasi kalendrisse