Tuleviku Õpetaja: Õppeprotsess digiajastul

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusel tutvume digivahenditega, mis hõlbustavad õpetaja tööd, samuti räägime kogukonnapõhisest õppest digiajastul.
Toimumise aeg: 15.09.2016 - 20.10.2016
Kontaktpäev:
  • 1. kontaktseminar (22.09.2016 14:00 - 22.09.2016 18:00)
  • 2. kontaktseminar (06.10.2016 14:00 - 06.10.2016 18:00)
  • 3. kontaktseminar (20.10.2016 14:00 - 20.10.2016 18:00)
Läbiviimise keel --
Maht: 31 akad. tundi
  • Auditoorne: 12 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 19 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 22 osalejat
Hind osalejale: 115 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
Korraldav asutus: Harno
Projektijuht: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: http://tulevikuopetaja.hitsa.ee/moodul-iii/
Toimumise koht
Toimumise koht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Aadress: Nooruse 5 , Tartu linn, 50411 , Tartu maakond, Eesti
URL: http://www.nooruse.ee
Lisainfo: Tartu Tervishoiu Kõrgkooli arvutiklass
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinud osaleja:
- rakendab õppeprotsessi planeerimisel ja läbiviiimisel kaasaegseid tehnoloogilisi vahendeid (ISTE 3a);
- kasutab efektiivselt tehnoloogilisi vahendeid õppijate innovaatilisuse toetamiseks ning koostöö tegemiseks õppijate ja teiste kogukonnaliikmetega (ISTE 3b);
- kasutab digiajastu erinevaid meediume informatsiooni efektiivseks edastamiseks (ISTE 3c);
- kasutab uurimistöö ja õppimise toetamiseks tänapäevaseid digitaalseid vahendeid (ISTE 3d)

Sihtgrupid: Alus-, üld-, kutse- ja kõrgkoolide õpetajad ja õppejõud, haridusvaldkonna spetsialistid.
Eesmärgid: Mooduli läbimine võimaldab omandada teadmisi, oskusi ja tööprotsesse, mis on omased innovaatilisele professionaalile globaalses ja digitaalses ühiskonnas.
Sisukirjeldus:

Moodul käsitleb õppeprotsessi kaasajastamist erinevate digivahenditega. Arutleme õpetaja muutuva rolli üle digiajastul ning õpime planeerima enda tööd sellest lähtuvalt, näiteks loome tunnikava. Tutvume digivahenditega, mis toetavad ning hõlbustavad uurimistöö tegemist. Mõtleme, kuidas toimib kogukonnapõhine õpe digiajastul ning koostame koostöös koolituskava oma kogukonnale. Kõike õpitavat saab koheselt rakendada enda töös.

Õppevorm: kombineeritud
Osalemise eeldus: Eelmooduli “Õpetaja pädevused digiajastul” iseseisev läbimine, mille tulemusena on kursusel osalejal loodud oma digitaalne arengumapp. Eelmoodulit on võimalik läbida iseseisvalt, selle materjalid leiate siit: http://tulevikuopetaja.hitsa.ee/eelmoodul/
Lõpetamise tingimused:

Moodul loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui õppija on:

- osalenud kontaktpäevadel ning olnud aktiivne ja tulemuslik õppeülesannetega töötamisel;
- sooritanud iseseisvad tööd vastavalt õpijuhistele;
- esitanud iseseisvad tööd tähtaegselt;
- reflekteerinud oma õppimist ja oma haridustehnoloogiliste pädevuste arengut vastavalt õpijuhisele.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Märksõnad: tuleviku õpetaja
Väljatöötaja: HITSA
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. kontaktseminar - Üldinfo
Toimumise aeg: 22.09.2016 14:00 - 22.09.2016 18:00
Koolitajad: Anne Rosenberg (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
Toimumise koht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Aadress: Nooruse 5 , Tartu linn, 50411 , Tartu maakond, Eesti
URL: http://www.nooruse.ee
Lisainfo: Tartu Tervishoiu Kõrgkooli arvutiklass

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Õpetaja digiajastul: Teema läbinuna oskab õpetaja rakendada õppeprotsessi planeerimisel ja
läbiviimisel kaasaegseid tehnoloogilisi vahendeid.
Päevakava vabatekstina: 1. Rühmatöö organiseerimine
2. Ettekanne Õppeprotsess digiajastul
3. Idee- või mõistekaardi loomine
4. Sissejuhatus iseseisvasse ülesandesse (tunnikava)

Vaata vähem

2. kontaktseminar - Üldinfo
Toimumise aeg: 06.10.2016 14:00 - 06.10.2016 18:00
Koolitajad: Anne Rosenberg (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
Toimumise koht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Aadress: Nooruse 5 , Tartu linn, 50411 , Tartu maakond, Eesti
URL: http://www.nooruse.ee
Lisainfo: Tartu Tervishoiu Kõrgkooli arvutiklass

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Kogukond vs digitaalne kogukond: Selle teema läbinuna oskab õpetaja kasutada efektiivselt tehnoloogilisi vahendeid õppijate innovaatilisuse toetamiseks ning koostöö tegemiseks õppijate ja teiste kogukonnaliikmetega (ISTE 3b)
Päevakava vabatekstina: 1. Tagasiside ja ühistöö
2. Õppimine kogukonnas, õpetaja roll digitaalses kogukonnas
3. Ettevalmistus veebipõhiseks rühmatööks

Vaata vähem

3. kontaktseminar - Üldinfo
Toimumise aeg: 20.10.2016 14:00 - 20.10.2016 18:00
Koolitajad: Anne Rosenberg (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
Toimumise koht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Aadress: Nooruse 5 , Tartu linn, 50411 , Tartu maakond, Eesti
URL: http://www.nooruse.ee
Lisainfo: Tartu Tervishoiu Kõrgkooli arvutiklass

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Kolmandal kontaktpäeval reflekteeritakse iseseisva rühmatöö kogemust, püstitatakse aktuaalseid uurimisprobleeme ning tehakse koolituse tulemustest kokkuvõte.
Päevakava vabatekstina: 1. Uurimistegevuse toetamine digiajastu vahenditega
2. Ajurünnaku läbiviimine
3. Küsitluse koostamine ja töö andmetabeliga
4. Ennastjuhtiv õppija ja refleksioon (animatsiooni loomine)

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse