Kriitiline mõtlemine

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus toetab võimet sõeluda adekvaatset teavet võltsinformatsioonist, teadust pseudoteadusest, fakte kuulujuttudest ja väärtushinnangulistest väidetest.
Toimumise aeg: 11.05.2021 - 12.05.2021
Tellimuskoolitus
Registreerimine avatud 03.05.2021
Registreerimine suletud alates 11.05.2021
Kontaktpäev:
 • 1. kontaktpäev (11.05.2021 13:30 - 11.05.2021 19:00)
 • 2. kontaktpäev (12.05.2021 13:30 - 12.05.2021 19:00)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 14 akad. tundi
 • Auditoorne: 12 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 2 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 15 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
 • Meos Holger Kiik (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Maive Türkel, maive.turkel@tktk.ee, tel: 3223566
Toimumise koht
Toimumise koht: Koolitus toimub veebipõhiselt reaalajas
Aadress: Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Koolitus eeldab aktiivset osalemist, suhtlust ning kaasa töötamist.

Osalemiseks oleks lisaks arvutile ja võrguühendusele väga soovitatav veebikaamera töötamine ning kindlasti mikrofoni töötamine. Juhul, kui mõnel osalejal puudub veebikaamera või privaatne koht töötamiseks, on mure aeglase võrguühendusega vmt., saab vajadusel osaleda ka ainult mikrofoniga. Palun sellest ette teatada.
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • teab põhilisi kognitiivseid kalduvusi ning nende mõju meie mõtlemisele;
 • teab pseudoteaduse tunnusmärke ning oskab seda eristada teadusest;
 • oskab ära tunda ning vältida mõnda argumentatsiooniviga.

Eesmärgid: anda osalejatele baasteadmised inimese psühholoogiliste iseärasuste (kognitiivsed kalduvused) mõjust meie mõtlemisele;
arutelu teel jõuda arusaamiseni, millel põhineb teaduse usaldusväärsus anda osalejatele praktilised oskused tunda ära pseudoteaduslikku informatsiooni (nt ühismeedias, blogides või suuliselt kuulduna) ning eristada seda teadusest;
anda vahendid edukaks allikakriitikaks;
harjutada eneseväljendust, argumenteerimist ja argumentatsioonivigade ära tundmist ja millised on teaduse piirid.
Sisukirjeldus:
 • Psühholoogilised iseärasused (kognitiivsed kalduvused), mis mõjutavad meie mõtlemist või „Miks me võime jääda uskuma uskumatuid asju?”
 • Teadustöö tunnused nagu mõisteline selgus, kontrollitavus, korratavus, eelretsenseerimine, fakti ja väärtushinnangu eristamine jmt.
 • Filosoofia, teaduse, pseudoteaduse, ideoloogia jm. Maailma mõtestamise viiside eristamine, pseudoteaduse võimalikud tunnusmärgid häirekellad.
 • Allikakriitika harjutused.
 • Eneseväljenduse, argumenteerimise ja argumentatsioonivigade ära tundmise harjutused.

Õppevorm: veebipõhine
Õppekeskkonna kirjeldus: Zoom
Hindamisviisid: Kollektiivne lõputöö
Lõpetamise tingimused:

Koolituse läbimiseks tuleb aktiivselt osaleda vähemalt 75% toimuvates akadeemilistes tundides.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: Materjalid jagatakse google drive ja e-posti kaudu.
Õppekavarühm: Tervise ja heaolu interdistsiplinaarne õppekavarüh
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.05.2021 13:30 - 11.05.2021 19:00
Koolitajad: Meos Holger Kiik (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 12.05.2021 13:30 - 12.05.2021 19:00
Koolitajad: Meos Holger Kiik (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse