LAK-õppe, keelekümbluse ABC

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusel käsitletakse LAK-õppe ja keelekümblusmetoodika põhimõtteid, nüüdisaegseid õppimis-ja õpetamiskäsitusi, kogemusõppe kaudu saadakse kogemusi erinevatest õppetegevustest.
Toimumise aeg: 09.08.2021 - 01.10.2021
Registreerimine avatud 03.05.2021
Kontaktpäev:
 • 1.sessioon:  1.päev (09.08.2021 10:15 - 09.08.2021 17:40)
 • 1.sessioon:  2.päev (10.08.2021 09:15 - 10.08.2021 17:40)
 • 1.sessioon:  3.päev (11.08.2021 09:15 - 11.08.2021 15:00)
 • 2.sessioon:  1.päev (30.09.2021 10:30 - 30.09.2021 16:30)
 • 2.sessioon:  2.päev (01.10.2021 09:00 - 01.10.2021 15:30)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 45 akad. tundi
 • Auditoorne: 39 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 6 akad. tundi
Osalejate arv: 14 kuni 18 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Anne Kloren (Jüri Gümnaasium)
 • Anu Parts (Tallinna Balletikooli üldharidusklassid)
Korraldav asutus: Harno
Projektijuht: Maire Kebbinau, maire.kebbinau@harno.ee, tel: 7350648
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool

Kursusel võib olla kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates asukohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Aadress: Majaka tn 2 , Lasnamäe linnaosa, 11412 , Harju maakond , Eesti
Lisainfo: 2.-3. KOOLIASTME ÕPETAJATE RÜHM. 1.sessioon toimub looduskaunis kohas, 2. sessioon toimub Tallinnas ja/või veebis.
Kirjeldus
Õpiväljundid:

 • seab oma tegevusele õpetajana eesmärgid tulenevalt LAK-õppe, keelekümbluse põhimõtetest;
 • toetab õppija aktiivsust õppekeskkonna kujundamisega;
 • seob mõiste „õpikäsitus“ oma igapäevatöö kogemustega;
 • lähtub õppematerjalide valikul põhimõtetest, mis toetavad õppijat õpitulemuste saavutamisel arvestades nii aine sisu, keelelist eneseväljendust kui ka õpioskusi;
 • koostab ja kasutab aine, keele ja õpioskuste õpitulemusi lõimivaid õppematerjale ja tutvustab neid kolleegidele;
 • reflekteerib oma tööd õpetajana, osaleb rühmanõustamisel.
Eesmärgid: Koolituse tulemusel on õppija teadlik LAK-õppe rakendamisest, kaasaegsest õppimise käsitusest ning kogenud eesmärgipäraste ning õppijat kaasavate tegevuste tulemuslikkust koolituses.
Sisukirjeldus:
 • LAK-õppe alustalad: aine sisu, keele ja õpioskuste lõiming.
 • Tänapäevased õppimis- ja õpetamiskäsitused.
 • Õppekeskkonna kujundamine: õppevara, seinamaterjal, töö keskustes, õuesõpe.
 • Õpitu reflekteerimine: seoste loomine koolitusel õpitu ja õppetegevuse juhtimise vahel koolis, koolitusel kogetule rakendusvõimaluste leidmine koolis tunnitöös.
 • Nõustamine kui õpetaja arengu toetamine.
Õpisündmuse teemad:

1.sessioon: LAK-õpe. Keelekümblus. Õpikäsitus. Eesmärgistamine. Turvalise õppimiskeskkonna loomine. Keeleõppe etapid. Õppevara. Tunni struktuur.

2.sessioon: Mitmekesised metoodilised võtted. Teises keeles õppimise mõju. Koostöö. Juhtimisstiilid. Refleksioon. 

Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: Õppija on osalenud vähemalt 80% kontaktõppes ning on esitanud iseseisva töö käigus valminud materjalid ja refleksioonid, mis vastavad koolitusrühmas kokkulepitud kriteeriumidele ja esitlusviisile (nt õpimapp).
Osalemise eeldus: Eesti keele oskus emakeelena või vähemalt B2 tasemel
Lõpetamise tingimused:

Õppija saab tunnistuse, kui on osalenud vähemalt 80% kontaktõppes ning on esitanud iseseisva töö käigus valminud materjalid ja refleksioonid, mis vastavad koolitusrühmas kokkulepitud kriteeriumidele ja esitlusviisile.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
1.sessioon - Üldinfo
Toimumise aeg: 09.08.2021 - 11.08.2021
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool
Aadress: Majaka tn 2 , Lasnamäe linnaosa, 11412 , Harju maakond , Eesti
Lisainfo: 2.-3. KOOLIASTME ÕPETAJAD. Esimene sessioon toimub looduskaunis kohas, 2.sessioon Tallinnas ja/või veebis. Ühest koolist pääseb nimekirja kuni kolm õpetajat. Vabanevatele kohtadele lülitatakse ootenimekirjast õpetajaid.Päevakavas võib tulla ette muudatusi, millest teavitatakse osalejaid. Transport on osaleja vastutusel.

Vaata detailset infot Vaata vähem

Sisukirjeldus: LAK-õppe alustalad: aine sisu, keele ja õpioskuste lõiming.
Tänapäevased õpikäsitlused
Õppevorm: auditoorne
1.päev
1.päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 09.08.2021 10:15 - 09.08.2021 17:40
Koolitajad: Anu Parts (Tallinna Balletikooli üldharidusklassid), Anne Kloren (Jüri Gümnaasium)
Toimumise koht: Nelijärve
Aadress: Eesti
Lisainfo: Saabumine koolituskohta on osaleja vastutusel. Päevakavas võib tulla muudatusi, need antakse teada osalejatele.
Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: 9.00 - 11.00 koolitus
11.00 - 11.30 paus
11.30 - 13.00 koolitus
13.00 - 13.15 paus
13.15 - 15.00 koolitus
2.päev
2.päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 10.08.2021 09:15 - 10.08.2021 17:40
Koolitajad: Anu Parts (Tallinna Balletikooli üldharidusklassid), Anne Kloren (Jüri Gümnaasium)
Toimumise koht: Nelijärve
Aadress: Eesti
Lisainfo: Päevakavas võib ette tulla muudatusi
3.päev
3.päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.08.2021 09:15 - 11.08.2021 15:00
Koolitajad: Anu Parts (Tallinna Balletikooli üldharidusklassid), Anne Kloren (Jüri Gümnaasium)
Toimumise koht: Nelijärve
Aadress: Eesti
Lisainfo: Päevakavas võib tulla ette muudatusi
2.sessioon - Üldinfo
Toimumise aeg: 29.09.2021 - 01.10.2021
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool
Aadress: Majaka tn 2 , Lasnamäe linnaosa, 11412 , Harju maakond , Eesti
Lisainfo: 2.-3. KOOLIASTME ÕPETAJATE RÜHM. 1.sessioon toimub looduskaunis kohas, 2. sessioon toimub Tallinnas ja/või veebis.

Vaata detailset infot Vaata vähem

Sisukirjeldus: Õppekeskkonna kujundamine: õppevara, seinamaterjal, töö keskustes, õuesõpe.
Õpitu reflekteerimine: seoste loomine koolitusel õpitu ja õppetegevuse juhtimise vahel koolis, koolitusel kogetule rakendusvõimaluste leidmine õppetöös.
Nõustamine.
Õppevorm: auditoorne
Maht: 16.00 akad. tundi
1.päev
1.päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 30.09.2021 10:30 - 30.09.2021 16:30
Koolitajad: Anu Parts (Tallinna Balletikooli üldharidusklassid), Anne Kloren (Jüri Gümnaasium)
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool
Aadress: Majaka tn 2 , Lasnamäe linnaosa, 11412 , Harju maakond , Eesti
Lisainfo: ajakava võib muutuda.
Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: 9.00 - 11.00 koolitus
11.00 - 11.30 paus
11.30 - 13.00 koolitus
13.00 - 13.15 paus
13.15 - 15.00 koolitus
2.päev
2.päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 01.10.2021 09:00 - 01.10.2021 15:30
Koolitajad: Anu Parts (Tallinna Balletikooli üldharidusklassid), Anne Kloren (Jüri Gümnaasium)
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool
Aadress: Majaka tn 2 , Lasnamäe linnaosa, 11412 , Harju maakond , Eesti
Lisainfo: Päevakavas võib tulla muudatusi.
Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: 9.00 - 11.00 koolitus
11.00 - 11.30 paus
11.30 - 13.00 koolitus
13.00 - 13.15 paus
13.15 - 15.00 koolitus
3.sessioon - Üldinfo

Vaata detailset infot Vaata vähem

Sisukirjeldus: Iseseisva töö esitamine rühmas, refleksioonina õpimapis.
Õppematerjali koostamine ja kasutamine õppetöös.
Enda kui õppija ja keelekümblusõpetaja eneserefleksiooni koostamine
Õppevorm: auditoorne
1.päev
1.päev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: 9.00 - 11.00 koolitus
11.00 - 11.30 paus
11.30 - 13.00 koolitus
13.00 - 13.15 paus
13.15 - 15.00 koolitus
2.päev
2.päev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: 9.00 - 11.00 koolitus
11.00 - 11.30 paus
11.30 - 13.00 koolitus
13.00 - 13.15 paus
13.15 - 15.00 koolitus

Registreeri ootenimekirja

Tagasi kalendrisse