LAK-õppe, keelekümbluse ABC

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusel käsitletakse LAK-õppe ja keelekümblusmetoodika põhimõtteid, nüüdisaegseid õppimis-ja õpetamiskäsitusi, kogemusõppe kaudu saadakse kogemusi erinevatest õppetegevustest.
Toimumise aeg: 09.08.2021 - 01.10.2021
Registreerimine avatud 03.05.2021
Kontaktpäev:
 • 1.sessioon:  1.päev (09.08.2021 10:15 - 09.08.2021 17:40)
 • 1.sessioon:  2.päev (10.08.2021 09:15 - 10.08.2021 17:30)
 • 1.sessioon:  3.päev (11.08.2021 09:15 - 11.08.2021 14:40)
 • 2.sessioon:  1.päev (30.09.2021 10:30 - 30.09.2021 16:30)
 • 2.sessioon:  2.päev (01.10.2021 09:00 - 01.10.2021 15:45)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 45 akad. tundi
 • Auditoorne: 39 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 6 akad. tundi
Osalejate arv: 14 kuni 16 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Silja Risti (Maardu Gümnaasium)
 • Minna Sillamaa (SA Innove)
Korraldav asutus: Harno
Projektijuht: Maire Kebbinau, maire.kebbinau@harno.ee, tel: 7350648
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool

Kursusel võib olla kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates asukohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Aadress: Majaka tn 2 , Lasnamäe linnaosa, 11412 , Harju maakond , Eesti
Lisainfo: Koolituse esimene sessioon toimub looduskaunis kohas, teine sessioon Tallinnas. Koolituste päevakavas ja õppeviisis võib tulla muudatusi. Ühest koolist pääseb rühma kuni kolm osalejat.
Kirjeldus
Õpiväljundid:

 • seab oma tegevusele õpetajana eesmärgid tulenevalt LAK-õppe, keelekümbluse põhimõtetest;
 • toetab õppija aktiivsust õppekeskkonna kujundamisega;
 • seob mõiste „õpikäsitus“ oma igapäevatöö kogemustega;
 • lähtub õppematerjalide valikul põhimõtetest, mis toetavad õppijat õpitulemuste saavutamisel arvestades nii aine sisu, keelelist eneseväljendust kui ka õpioskusi;
 • koostab ja kasutab aine, keele ja õpioskuste õpitulemusi lõimivaid õppematerjale ja tutvustab neid kolleegidele;
 • reflekteerib oma tööd õpetajana, osaleb rühmanõustamisel.
Eesmärgid: Koolituse tulemusel on õppija teadlik LAK-õppe rakendamisest, kaasaegsest õppimise käsitusest ning kogenud eesmärgipäraste ning õppijat kaasavate tegevuste tulemuslikkust koolituses.
Sisukirjeldus:
 • LAK-õppe alustalad: aine sisu, keele ja õpioskuste lõiming.
 • Tänapäevased õppimis- ja õpetamiskäsitused.
 • Õppekeskkonna kujundamine: õppevara, seinamaterjal, töö keskustes, õuesõpe.
 • Õpitu reflekteerimine: seoste loomine koolitusel õpitu ja õppetegevuse juhtimise vahel koolis, koolitusel kogetule rakendusvõimaluste leidmine koolis tunnitöös.
 • Nõustamine kui õpetaja arengu toetamine.
Õpisündmuse teemad:

1.sessioon: LAK-õpe. Keelekümblus. Õpikäsitus. Eesmärgistamine. Turvalise õppimiskeskkonna loomine. Keeleõppe etapid. Õppevara. Tunni struktuur.

2.sessioon: Mitmekesised metoodilised võtted. Teises keeles õppimise mõju. Koostöö. Juhtimisstiilid. Refleksioon. 

Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: Õppija on osalenud vähemalt 80% kontaktõppes ning on esitanud iseseisva töö käigus valminud materjalid ja refleksioonid, mis vastavad koolitusrühmas kokkulepitud kriteeriumidele ja esitlusviisile (nt õpimapp).
Osalemise eeldus: Eesti keele oskus emakeelena või vähemalt B2 tasemel
Lõpetamise tingimused:

Õppija saab tunnistuse, kui on osalenud vähemalt 80% kontaktõppes ning on esitanud iseseisva töö käigus valminud materjalid ja refleksioonid, mis vastavad koolitusrühmas kokkulepitud kriteeriumidele ja esitlusviisile.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
1.sessioon - Üldinfo
Toimumise aeg: 09.08.2021 - 11.08.2021
Toimumise koht: Nelijärve
Aadress: Eesti

Vaata detailset infot Vaata vähem

Sisukirjeldus: LAK-õppe alustalad: aine sisu, keele ja õpioskuste lõiming.
Tänapäevased õpikäsitlused
Õppevorm: auditoorne
1.päev
1.päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 09.08.2021 10:15 - 09.08.2021 17:40
Koolitajad: Silja Risti (Maardu Gümnaasium), Minna Sillamaa (SA Innove)
Toimumise koht: Nelijärve
Aadress: Eesti
Lisainfo: Saabumine koolituskohta on osaleja vastutusel.
Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: 9.00 - 11.00 koolitus
11.00 - 11.30 paus
11.30 - 13.00 koolitus
13.00 - 13.15 paus
13.15 - 15.00 koolitus
2.päev
2.päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 10.08.2021 09:15 - 10.08.2021 17:30
Koolitajad: Silja Risti (Maardu Gümnaasium), Minna Sillamaa (SA Innove)
Toimumise koht: Nelijärve
Aadress: Eesti
3.päev
3.päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.08.2021 09:15 - 11.08.2021 14:40
Koolitajad: Silja Risti (Maardu Gümnaasium), Minna Sillamaa (SA Innove)
Toimumise koht: Nelijärve
Aadress: Eesti
Lisainfo: Transport lahkumiseks on osaleja vastutusel
2.sessioon - Üldinfo
Toimumise aeg: 30.09.2021 - 01.10.2021
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool
Aadress: Majaka tn 2 , Lasnamäe linnaosa, 11412 , Harju maakond , Eesti
Lisainfo: Koolituse esimene sessioon toimub looduskaunis kohas, teine sessioon Tallinnas. Koolituste päevakavas ja õppeviisis võib tulla muudatusi. Ühest koolist pääseb rühma kuni kolm osalejat.

Vaata detailset infot Vaata vähem

Sisukirjeldus: Õppekeskkonna kujundamine: õppevara, seinamaterjal, töö keskustes, õuesõpe.
Õpitu reflekteerimine: seoste loomine koolitusel õpitu ja õppetegevuse juhtimise vahel koolis, koolitusel kogetule rakendusvõimaluste leidmine õppetöös.
Nõustamine.
Õppevorm: auditoorne
Maht: 16.00 akad. tundi
1.päev
1.päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 30.09.2021 10:30 - 30.09.2021 16:30
Koolitajad: Silja Risti (Maardu Gümnaasium), Minna Sillamaa (SA Innove)
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool
Aadress: Majaka tn 2 , Lasnamäe linnaosa, 11412 , Harju maakond , Eesti
Lisainfo: Päevakavas võib olla muudatusi
Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: 9.00 - 11.00 koolitus
11.00 - 11.30 paus
11.30 - 13.00 koolitus
13.00 - 13.15 paus
13.15 - 15.00 koolitus
2.päev
2.päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 01.10.2021 09:00 - 01.10.2021 15:45
Koolitajad: Silja Risti (Maardu Gümnaasium), Minna Sillamaa (SA Innove)
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool
Aadress: Majaka tn 2 , Lasnamäe linnaosa, 11412 , Harju maakond , Eesti
Lisainfo: Päevakava võib muutuda
Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: 9.00 - 11.00 koolitus
11.00 - 11.30 paus
11.30 - 13.00 koolitus
13.00 - 13.15 paus
13.15 - 15.00 koolitus
3.sessioon - Üldinfo

Vaata detailset infot Vaata vähem

Sisukirjeldus: Iseseisva töö esitamine rühmas, refleksioonina õpimapis.
Õppematerjali koostamine ja kasutamine õppetöös.
Enda kui õppija ja keelekümblusõpetaja eneserefleksiooni koostamine
Õppevorm: auditoorne
1.päev
1.päev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: 9.00 - 11.00 koolitus
11.00 - 11.30 paus
11.30 - 13.00 koolitus
13.00 - 13.15 paus
13.15 - 15.00 koolitus
2.päev
2.päev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: 9.00 - 11.00 koolitus
11.00 - 11.30 paus
11.30 - 13.00 koolitus
13.00 - 13.15 paus
13.15 - 15.00 koolitus

Registreeri ootenimekirja

Tagasi kalendrisse