Abihooldustöötaja algkoolitus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Hooldekodudes tööd alustavad abihooldustöötajad, kelle eesmärk on toetada ja abistada väärika elu korraldamisel ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel. Ta hoolitseb abivajaja füüsiliste, sotsiaalsete ja psüühiliste vajaduste rahuldamise eest.
Toimumise aeg: 19.05.2021 - 21.05.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 26 akad. tundi
  • Auditoorne: 14 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 12 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

2021. aasta tellimuse sihtgrupiks on:

  • Koolituse sihtrühma ei kuulu riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud ning õppeasutuse enda personal ja tasemeõppe õppijad.


 

Palun arvestage sellega, et kursusele registreerudes ei ole Te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud. Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ja õppija kursusel osalemissoovi põhjendus. Teiega võetakse umbes poolteist nädalat enne kursuse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.

Koolitajad:
  • Piret Vaarask (Valgamaa Kutseõppekeskus)
Korraldav asutus: Valgamaa Kutseõppekeskus
Projektijuht: Kristel Unt, kristel.unt@vkok.ee
Vaatlev partner: Haridus- ja Teadusministeerium
Toimumise koht
Toimumise koht: Valgamaa Kutseõppekeskus
Aadress: Loode tn 3/1 , Valga linn, 68206 , Valga maakond, Eesti
Lisainfo: Koolitus toimub e-õppe veebikoolitusena Zoom keskkonnas.

Koolitus toimub neljal järjestikusel päeval:
19.05 kell 9-13
20.05 kell 9-13
21.05 kell 9-12.15

Koolituse link saadetakse üks päeva varem osalejatele.Nõuded õppijale:
• E-õppe läbiviimiseks vajalik arvuti/telefon/tahvelarvuti olemasolu
• Arvutikasutamise oskus algtasemel ( internet, gmail)
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Oskab hooldustoiminguid ergonoomiliselt teostada.

Rakendab tervishoiu-, ohutuse-, ja hügieeninõudeid.

Sisukirjeldus:

1EKAP (26h)

 

 

Õpiväljund 1 Abistamine ja hooldustegevuste läbiviimine ( e-õpe 2  ak t)

Teemad: Eetika põhimõtted, liigid ( sh. kutse-eetika, aitamiseetika.),  eetilised vastuolud, väärtuskonfliktid, konfidentsiaalsus sh,  abistamises).

Loeng lõpeb testiga.


 

Õpiväljund 2 Hügieeninõuded  ( e-õpe 3 ak t, iseseisev töö 3 tundi)

Teemad: Antiseptika, aseptika, desinfektsioon, epideemia, dekontaminatsioon, infektsioon, hügieen, isolatsioon, ESBL jne.

Iseseisev töö: koostab kirjaliku kokkuvõtte hügieeninõuetest asutuses

Loeng lõpeb testiga


 

Õpiväljund 3 Hooldustoiminguid sh ergonoomilised töövõtted ( e-õpe 9 ak t, iseseisev töö 9 tundi)

Teemad:

Hooldust vajava inimese abistamine igapäevaelu toimingutes.

Surija hooldus.

Inimese põhiasendid, põhiliigutused ja liikumine elu erinevatel etappidel.

Ergonoomika mõiste, kujunemine ja eesmärk.

Ergonoomiliste töövõtete kasutamine, töövõime säilitamiseks.

Abivajaja ergonoomiline abistamine erinevates keskkondades ja toimingutes.

Abivahendite mõiste. Abivahenditega seotud teenused.

Liikumisabivahendid ja nende liigid.

Tõstmise ja liigutamise abivahendid.

Abivajaja juhendamine abivahendite kasutamisel. Ergonoomilised töövõtted. Infektsioonikontrolli põhimõtted (isikukaitsevahendid), hooldustoimingud, ergnoomika.

Loeng.

Iseseisev töö.

Loengud lõpevad testiga


Õppevorm: veebipõhine
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub e-õppena veebikoolitusena.

Nõuded õppijale:
• E-õppe läbiviimiseks vajalik arvuti/telefon/tahvelarvuti olemasolu
• Arvutikasutamise oskus algtasemel ( internet, gmail)
Osalemise eeldus: Õppe alustamise nõuded: huvi antud valdkonna vastu. On võimeline õppetööks ise kasutama arvutit/oskab kasutada kellegi abiga arvutit.
Lõpetamise tingimused:

 Sooritanud lõpetamiseks vajalikud tööd ja teoreetiliste teadmiste test.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppematerjalide loend: Saadetakse õppijale e-postile.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: ÕV 1, 2 koolitajal - kõrgharidus antud valdkonnas. ÕV 3 meditsiiniline haridus.
Õppekavarühm: Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine
Märksõnad: Hooldajad
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse