Reoveepuhastusprotsesside juhtimine

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusel tutvustatakse reoveepuhastusprotsesside juhtimise põhitõdesid ning antakse ülevaade reoveepuhastites enimlevinud puhastusprotsessi kõrvalekalletest ning vastumeetmetest nende ennetamiseks või kõrvaldamiseks.
Toimumise aeg: 08.06.2021 - 08.06.2021
Registreerimine avatud 09.04.2021
Registreerimine suletud alates 01.06.2021
Kontaktpäev:
  • 1. kontaktpäev (08.06.2021 09:00 - 08.06.2021 16:30)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 8 akad. tundi
  • Auditoorne: 8 akad. tundi
Osalejate arv: 6 kuni 15 osalejat
Hind osalejale: 210 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
  • Erki Lember (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  • tunneb aktiivmudaprotsessi põhilisi parameetreid ning oskab neid juhtida;
  • oskab hinnata fosforiärastuse efektiivsust ning vajadusel keemilist -või bioloogilist fosforieemaldust optimeerida;
  • oskab avastada ning reageerida reoveepuhastites enimlevinud kõrvalekalletele.
Sihtgrupid: reoveepuhastite tehnoloogid, operaatorid, insenerid jt
Eesmärgid: tutvustada reoveepuhastusprotsesside juhtimise põhitõdesid ning anda ülevaade reoveepuhastites enimlevinud puhastusprotsessi kõrvalekalletest ning vastumeetmetest nende ennetamiseks või kõrvaldamiseks.
Sisukirjeldus:

Koolituse käigus tutvustatakse aktiivmudaprotsessi iseloomustavaid parameetreid nagu mudavanus, viibeaeg, mudakoormus ja nende mõju puhastusefektiivsusele ja energiakulule. Antakse põhjalikud teadmised, kuidas neid parameetreid aastaaegade lõikes juhtida ja seirata. Tutvustatakse bioloogilist -ja keemilist fosforiärastust ning selle juhtimist. Koolituse teises osas keskendutakse reoveepuhastusprotsessi kõrvalekalletele, nagu väljundis kõrge NH4-N, Püld, Nüld, muda pundumine, ujuvmuda jne. Kõrvalekallete näitlikustamiseks kasutatakse reoveepuhastusprotsesside modelleerimistarkvara. 

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitusruumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega, vastavad õppetöö läbiviimise tingimustele ning töötervishoiu ja -ohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: test
Lõpetamise tingimused:

osalemine auditoorses töös, testi sooritamine

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised
Märksõnad: reoveepuhastusprotsessid
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 08.06.2021 09:00 - 08.06.2021 16:30
Koolitajad: Erki Lember (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Registreeri

Tagasi kalendrisse