Tuleviku Õpetaja: Õpikeskkonna ja hindamise kujundamine digiajastul

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusel õpid tundma digivahendeid, millega toetada erinevate õpistiilidega õppijaid ning looma neile sobivaid õpikeskkondi. Samuti õpime kujundava ja kokkuvõtva hindamise tehnikaid.
Toimumise aeg: 12.11.2016 - 03.12.2016
Kontaktpäev:
  • 1. kontaktseminar (12.11.2016 10:00 - 12.11.2016 15:30)
  • 2. kontaktseminar (03.12.2016 10:00 - 03.12.2016 15:30)
Läbiviimise keel --
Maht: 31 akad. tundi
  • Auditoorne: 12 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 19 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 22 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: 115 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
Korraldav asutus: Harno
Projektijuht: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: http://tulevikuopetaja.hitsa.ee/moodul-ii/
Toimumise koht
Toimumise koht: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Aadress: Akadeemia tee 21/1 , Mustamäe linnaosa, 10612 , Harju maakond , Eesti
Lisainfo: Курс: Формирование системы оценивания и учебной среды и в эпоху цифровых технологий.

Курсы на русском языке, но материалы на эстонском.

Описание курса: В рамках курса вы научитесь понимать какой стиль обучения подходит вам и вашим ученикам, используя для этого разные тесты и анализ. Вы узнаете дигитальные средства, которые можно использовать для разных стилей обучения (карты понятий, тесты, викторины, учебная игра, презентации, цифровая стена, комиксы и многое другое) и научитесь создавать подходящие учебные среды.

Курс состоит из двух аудиторных встреч 12.11 и 03.12 в 10.00-15.30 и задания, которое надо выполнить между встречами.
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinud osaleja:

- kavandab või kohandab õppimise ja loovuse soodustamiseks asjakohaseid õppetegevusi, mis hõlmavad digivahendeid (ISTE 2.a.);
- kasutab õpikeskkonnas digivahendeid, mis äratavad uudishimu ja innustavad õppijaid osalema oma õpieesmärkide püstitamisel, õppimise juhtimisel ja arengu hindamisel (ISTE 2.b.);
- kavandab ja kohandab õppetegevusi kasutades digivahendeid, et arvestada õppijate erinevaid õpistiile, -strateegiaid ja võimeid (ISTE 2.c.);
- annab õppijatele mitmekülgset tagasisidet nii kujundava kui kokkuvõtva hindamise vormis lähtudes seejuures nii pädevus- kui tehnilistest standardistest ning kasutades hindamistulemusi sisendina õppeprotsessi parendamisel (ISTE 2.d.).

Sihtgrupid: alus-, üld-, kutse- ja kõrgkoolide õpetajad ja õppejõud, haridusvaldkonna spetsialistid.
Eesmärgid: Mooduli läbimine võimaldab õpetajal kavandada, arendada ja analüüsida õppeprotsessi ning õpitulemuste hindamisviise digivahendite abil, taotledes õppijate digipädevuste saavutamist vastavalt NETS-S standardile.
Sisukirjeldus:

Mooduli käigus õpid tundma, milline õppija oled Sa ise ja Sinu õppijad, kasutades selleks erinevaid teste (VARK, isiksusetüüpide test jne) ja analüüse. Õpid tundma digivahendeid, millega toetada erinevate õpistiilidega õppijaid (mõistekaart, test, õpimäng, esitlus, veebitahvel, koomiks jne) ning looma neile sobivaid õpikeskkondi.

Õppevorm: kombineeritud
Osalemise eeldus: Eelmooduli “Õpetaja pädevused digiajastul” iseseisev läbimine, mille tulemusena on kursusel osalejal loodud oma digitaalne arengumapp. Eelmoodulit on võimalik läbida iseseisvalt, selle materjalid leiate siit: http://tulevikuopetaja.hitsa.ee/eelmoodul/
Lõpetamise tingimused:

Moodul loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui õppija on:

- osalenud kontaktpäevadel ning olnud aktiivne ja tulemuslik õppeülesannetega töötamisel;
- sooritanud iseseivad tööd vastavalt õpijuhistele;
- esitanud iseseivad tööd tähtaegselt;
- reflekteerinud oma õppimist ja oma haridustehnoloogiliste pädevuste arengut digitaalses arengumapis.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Märksõnad: tuleviku õpetaja
Väljatöötaja: HITSA
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. kontaktseminar - Üldinfo
Toimumise aeg: 12.11.2016 10:00 - 12.11.2016 15:30
Koolitajad: Dmitri Mištšenko (Ehte Humanitaargümnaasium)
Toimumise koht: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Aadress: Akadeemia tee 21/1 , Mustamäe linnaosa, 10612 , Harju maakond , Eesti
Lisainfo: Курс: Формирование системы оценивания и учебной среды и в эпоху цифровых технологий.

Курсы на русском языке, но материалы на эстонском.

Описание курса: В рамках курса вы научитесь понимать какой стиль обучения подходит вам и вашим ученикам, используя для этого разные тесты и анализ. Вы узнаете дигитальные средства, которые можно использовать для разных стилей обучения (карты понятий, тесты, викторины, учебная игра, презентации, цифровая стена, комиксы и многое другое) и научитесь создавать подходящие учебные среды.

Курс состоит из двух аудиторных встреч 12.11 и 03.12 в 10.00-15.30 и задания, которое надо выполнить между встречами.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Õppija individuaalsed iseärasused ja õpistiilid digikeskkonnas õppimisel.
Digitaalsete vahendite kasutamise võimalused
Päevakava vabatekstina: • Digivahendid erinevate õpistiilidega õppijate toetamiseks
• Loovust soodustavad õppemeetodid ja vahendid

Vaata vähem

2. kontaktseminar - Üldinfo
Toimumise aeg: 03.12.2016 10:00 - 03.12.2016 15:30
Koolitajad: Dmitri Mištšenko (Ehte Humanitaargümnaasium)
Toimumise koht: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Aadress: Akadeemia tee 21/1 , Mustamäe linnaosa, 10612 , Harju maakond , Eesti
Lisainfo: Курс: Формирование системы оценивания и учебной среды и в эпоху цифровых технологий.

Курсы на русском языке, но материалы на эстонском.

Описание курса: В рамках курса вы научитесь понимать какой стиль обучения подходит вам и вашим ученикам, используя для этого разные тесты и анализ. Вы узнаете дигитальные средства, которые можно использовать для разных стилей обучения (карты понятий, тесты, викторины, учебная игра, презентации, цифровая стена, комиксы и многое другое) и научитесь создавать подходящие учебные среды.

Курс состоит из двух аудиторных встреч 12.11 и 03.12 в 10.00-15.30 и задания, которое надо выполнить между встречами.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Digitaalsed õpikeskkonnad, õppetöö digitaalses keskkonnas
Hindamist toetavad vahendid
Päevakava vabatekstina: Digitaalsed õpikeskkonnad, õppetöö digitaalses keskkonnas
Hindamist toetavad vahendid

Vaata vähem

3. kontaktseminar - Üldinfo
4. kontaktseminar - Üldinfo

Tagasi kalendrisse