Edu ja Tegu veebiseminar: Ettevõtluspädevust ning rahatarkust arendavad töölehed 1. kooliastmele

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus I kooliastme ettevõtlikkust ja rahatarkust arendavate töölehtede tutvustus
Toimumise aeg: 13.05.2021 - 13.05.2021
Registreerimine avatud 01.04.2021
Registreerimine suletud alates 13.05.2021
Kontaktpäev:
  • Seminar (13.05.2021 14:15 - 13.05.2021 15:45)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 2 akad. tundi
  • Auditoorne: 2 akad. tundi
Osalejate arv: 0 kuni 90 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
  • Margit Luts (Tallinna Reaalkool)
Korraldav asutus: Harno
Projektijuht: Liina Pissarev, liina.pissarev@harno.ee, tel: 5136555
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: https://ettevõtlusõpe.ee/koolitused/
Edu ja Tegu veebiseminar: Ettevõtluspädevust ning rahatarkust arendavad töölehed 1. kooliastmele
Toimumise koht
Toimumise koht: Veeb

Kursusel on kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates kohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Aadress: Eesti
Lisainfo: Registreerumise kinnitus ja veebiseminari link saadetakse enne seminari e-maili teel. Selleks, et info jõuaks kindlasti kohale, palun kontrollige registreerumisel e-maili korrektsust!
Kirjeldus
Sihtgrupid: Algklasside õpetajad.
Eesmärgid: Tutvustada töölehti õpetajatele tundides kasutamiseks
Sisukirjeldus:

Töölehed on mõeldud ettevõtlikkuse, rahatarkuse, arutlemis- ning rühmatööoskuse arendamiseks eeldusel, et õppijaid juhendab õpetaja. Õpilasi suunatakse mõtlema tulevikule, erinevatele ametitele, raha säästmise vajalikkusele ja ärgitatakse ettevõtlikku ning loovat mõtlemist, pidades silmas ettevõtluspädevusi. Töölehti ja tegevusi on võimalik kasutada lõimituna erinevates õppeainetes tunni osana ja ka nt asendusõpetaja poolt, sest lehtede juures on õpetaja tööjuhend.

Lisaks tutvustab Liina Saaremäe-Soidla raamatu "Tom õpib rahamängu" mängukomplekti õppes kasutamise võimalusi.

Seminar toimub Euroopa Sotsiaalfondi toel.

Õpisündmuse teemad:

Rahatarkus, ametid, ettevõtluspädevuste arendamine, karjäärivõimalused. 

Õppevorm: veebipõhine
Õppekeskkonna kirjeldus: Zoom
Dokumendi tüüp: Tõend
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Margit Luts, Tallinna Reaalkooli algklasside õpetaja ja huvijuht
Märksõnad: ettevõtlusõpe; ettevõtlus- ja karjääriõppe töölehed, ettevõtluspädevuse töölehed, Edu ja Tegu, 1. kooliaste
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Seminar - Üldinfo
Toimumise aeg: 13.05.2021 14:15 - 13.05.2021 15:45
Koolitajad: Margit Luts (Tallinna Reaalkool)
Toimumise koht: Zoom. Link saadetakse enne seminari. Palun kontrollige registreerumisel oma meiliaadressi õigsust!
Aadress: Eesti

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse